بستن پنجره

انگشتر

جستجوی پیشرفته جواهرات
انگشتر یاقوت کبود زنانه درشت

نقره925عیار-نگین های یاقوت کبود بسیار خوشرنگ با تراش برلیانی-جدید-انگشتری درشت و سنگین-سفارش"جواهری بینا"-سری:930504

کد جواهر : 6085 قيمت : 135,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت زرد بیضی زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین یاقوت زرد خوشرنگ و درشت بیضی -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست...

کد جواهر : 6044 قيمت : 120,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر ابسیدین طرح ایتالیایی زنانه درشت پنج

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین ابسیدین با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-جدید-طراحی 2014...

کد جواهر : 6030 قيمت : 110,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر سیترین بیضی زنانه درشت کلاسیک

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین سیترین خوشرنگ و درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6046 قيمت : 170,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت زرد بیضی تراش برلیانی زنانه درشت

نقره 925 عیار-روکش آب رادیوم-تک -نگین یاقوت زرد خوشرنگ و درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست...

کد جواهر : 6074 قيمت : 140,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر سیترین بیضی زنانه

نقره 925 عیار-روکش آب رادیوم-تک -نگین سیترین خوشرنگ-با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6072 قيمت : 120,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر زمرد زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین زمرد خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-سفارش...

کد جواهر : 6069 قيمت : 95,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت سرخ بیضی زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین یاقوت سرخ خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6068 قيمت : 120,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر سیترین بیضی زنانه طرح بهسا درشت

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین سیترین خوشرنگ و درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6066 قيمت : 160,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر توپاز بیضی زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین توپاز خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-سفارش...

کد جواهر : 6063 قيمت : 95,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت زرد بیضی زنانه درشت

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین یاقوت زرد درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-سفارش...

کد جواهر : 6059 قيمت : 150,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر سیترین دایره ای زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین سیترین خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-سفارش...

کد جواهر : 6058 قيمت : 95,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت سرخ زنانه کلاسیک

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین باقوت سرخ خوشرنگ -با تراش دامله به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده است-سفارش...

کد جواهر : 6056 قيمت : 120,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر زمرد بیضی زنانه درشت کلاسیک

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین زمرد خوشرنگ و درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6054 قيمت : 96,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت کبود زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین باقوت کبود خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6053 قيمت : 110,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت سرخ زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین باقوت سرخ خوشرنگ -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6051 قيمت : 100,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر یاقوت سرخ و کبود و زمرد زنانه

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک-نگین های یاقوت سرخ ویاقوت کبود و زمرد -با تراش برلیانی که شکل دو پروانه را تشکیل داده...

کد جواهر : 6047 قيمت : 160,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر توپاز بیضی زنانه درشت

نقره 925 عیار-آب رادیوم-تک -نگین توپاز خوشرنگ و درشت -با تراش برلیانی به همراه نگین های سوئیسی که با دست ست شده...

کد جواهر : 6043 قيمت : 140,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر

گارانتی تعویض، هدیه و جعبه جواهر رایگان و ارسال رایگان به سراسر کشور