مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

انگشتر

جستجوی پیشرفته جواهرات
انگشتر زمرد کلمبیا مردانه فاخر زیبا

نقره 950 عیار - روکش رادیوم - تک - نگین انگشتر زمرد کلمبیا خوشرنگ، شفاف و زیبا - رکاب انگشتر طلا کاری شده - دست ساز - اره کاری دستی بسیار زیبا و جدید - انگشتر زمرد مردانه . سری :930805

کد جواهر : 1151 قيمت : 550,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه کلاسیک شماره چهار

نقره 925 عیار - تک - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ با شجر های بسیار زیبا - رکاب انگشتر درشت و سنگین و کلاسیک و ضخیم - انگشتر دست ساز - سند پلاست . سری :930805

کد جواهر : 1150 قيمت : 380,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر عقیق سیاه و حدید زنانه گل میخک

نقره 925 عیار - تک - نگین انگشتر عقیق سیاه درشت با تراش دامله - نگین های ریز حدید به زیبایی روی رکاب انگشتر ست شده اند - سبک مارکازیت - انگشتر عقیق سیاه زنانه . سری : 930805

کد جواهر : 6691 قيمت : 80,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی مردانه شماره سه

نقره 925 عیار - تک - نگین عقیق یمنی مرغوب و بسیار خوشرنگ - رکاب انگشتر درشت و سنگین - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتری بسیار زیبا با اره کاری دستی و ظریف - انگشتر عقیق یمنی مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 6690 قيمت : 175,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر مردانه نه نگین لوزی درشت

نقره 925 عیار - # - نگین های عقیق یمنی، درنجف، زبرجد، یاقوت کبود، مرجان، فیروزه نیشابوری، زمرد، حدید و یاقوت گارنت بی نهایت زلال، ناب و خوشرنگ - رکاب انگشتر سنگین و درشت - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - این انگشتر دارای حرز امام جواد(ع) می باشد. - انگشتر مردانه . سری :930805.

کد جواهر : 6689 قيمت : 160,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه نیشابوری شجری مردانه کلاسیک شماره سه

نقره 925 عیار - تک - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و درشت با شجر های بسیار زیبا - رکاب انگشتر درشت و سنگین و کلاسیک و ضخیم - انگشتر دست ساز - سند پلاست . سری :930805

کد جواهر : 1149 قيمت : 450,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر عقیق یمنی و یاقوت مردانه دورنگین فاخر

نقره 950 عیار - تک - نگین انگشتر عقیق یمنی درشت و خوشرنگ با تراش دامله - نگین های یاقوت کبود ، یاقوت سرخ ، یاقوت گارنت ، زمرد و سیترین شفاف و پاک با تراش برلیانی بسیار زیبا دور تا دور نگین اصلی چیده شده اند - رکاب انگشتر درشت و سنگین - انگشتر دست ساز - کلاسیک - انگشتر مردانه بسیار زیبا و فاخر . سری :930805

کد جواهر : 1148 قيمت : 500,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر زبرجد مردانه شش چنگ

نقره 925 عیار - تک - نگین انگشتر زبرجد خوشرنگ و شفاف با تراش برلیانی - رکاب انگشتر ضخیم - رکاب شش چنگ به زیبایی نگین را در برگرفته - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتر زبرجد مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 6688 قيمت : 175,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه کلاسیک شماره دو

نقره 925 عیار - تک - نگین فیروزه نیشابوری خوشرنگ - رکاب انگشتر درشت، سنگین و سند پلاست که به زیبایی طراحی شده است - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتر فیروزه مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1147 قيمت : 370,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر مردانه قلم زنی طرح گلستان درشت

نقره 925 عیار - # - نگین های عقیق یمنی، درنجف، یاقوت سرخ، فیروزه نیشابوری، زبرجد، آمتیست و یاقوت کبود بی نهایت زلال و ناب - رکاب انگشتر سنگین و درشت - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - رکاب انگشتر قلم زنی با طرح گلستان - این انگشتر دارای حرز امام جواد (ع) می باشد - انگشتر مردانه . سری :930805.

کد جواهر : 1146 قيمت : 355,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت زرد مردانه پنج نگین فاخر درشت

نقره 925 عیار - تک - نگین های یاقوت زرد خوشرنگ - پنج عدد نگین یاقوت زرد به زیبایی روی انگشتر ست شده است - رکاب انگشتر درشت و سنگین - طرح کلاسیک - انگشتر دست دست ساز - انگشتر یاقوت زرد مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1145 قيمت : 550,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه طرح کلاسیک شماره یک

نقره 925 عیار - تک - نگین فیروزه نیشابوری خوشرنگ - رکاب انگشتر درشت و سنگین که به زیبایی طراحی شده است - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتر فیروزه مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1144 قيمت : 360,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی مردانه شماره دو

نقره 925 عیار - تک - نگین عقیق یمنی مرغوب و بسیار خوشرنگ - رکاب انگشتر درشت و سنگین - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتری بسیار زیبا با اره کاری دستی و ظریف - انگشتر عقیق یمنی مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 6687 قيمت : 145,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر چند جواهر عقیق یمنی و فیروزه یا مهدی و یا فاطمه درشت

نقره 925 عیار - # - نگین های عقیق یمنی، درنجف، یاقوت سرخ، فیروزه نیشابوری، زبرجد، یاقوت گارنت و یاقوت کبود بی نهایت زلال و ناب - رکاب انگشتر سنگین و درشت - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - رکاب انگشتر قلم زنی که در یک طرف رکاب یا مهدی و در طرف دیگر آن یا فاطمه به زیبایی نوشته شده است - این انگشتر دارای حرز امام جواد (ع) می باشد - انگشتر مردانه . سری :930805.

کد جواهر : 1143 قيمت : 350,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر زمرد کلمبیا مردانه طرح کعبه ناب

نقره 950 عیار - تک - نگین زمرد کلمبیا بسیار خوشرنگ - انگشتری بسیار زیبا با اره کاری دستی و ظریف - طرح انگشتر فوق العاده زیبا- رکاب انگشتر درشت و سنگین - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتر زمرد مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1142 قيمت : 410,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت سرخ مردانه شبکه کاری درشت

نقره 950 عیار - تک - نگین یاقوت سرخ مرغوب و بسیار خوشرنگ با تراش برلیانی - رکاب انگشتر درشت و سنگین - رکاب دور نگین طلا کاری شده - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتری بسیار زیبا و شبکه کاری شده - انگشتر یاقوت سرخ مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1141 قيمت : 399,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر یاقوت کبود مردانه شبکه کاری درشت

نقره 950 عیار - تک - نگین یاقوت کبود مرغوب و بسیار خوشرنگ با تراش برلیانی - رکاب انگشتر درشت و سنگین - رکاب دور نگین طلا کاری شده - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتری بسیار زیبا و شبکه کاری شده - انگشتر یاقوت کبود مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 1140 قيمت : 399,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر
انگشتر عقیق یمنی مردانه شماره یک

نقره 925 عیار - تک - نگین عقیق یمنی مرغوب و بسیار خوشرنگ - رکاب انگشتر درشت و سنگین - طرح کلاسیک - انگشتر دست ساز - انگشتری بسیار زیبا با اره کاری دستی و ظریف - انگشتر عقیق یمنی مردانه. سری: 930805.

کد جواهر : 6686 قيمت : 99,000 تومان
خرید جواهر توضیحات بیشتر

گارانتی تعویض، هدیه و جعبه جواهر رایگان و ارسال رایگان به سراسر کشور

جدیدترین پست های بلاگ

نظرات مشتریان