بستن پنجره
   

 

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

جدیدترین جواهرات


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر انگشتر یاقوت سرخ مردانه مدل خورشید _کد:11903
 • انگشتر یاقوت سرخ مردانه مدل خورشید
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 6 گرم - طرح روی رکاب مدل خورشید می باشد - سری: 950611
 • 78,000   تومان
  115,000 تومان
 • کد جواهر
  11903
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر سیترین و الماس مردانه مرغوب _کد:11904
 • انگشتر سیترین و الماس مردانه مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر سیترین شفاف، درشت و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - یک طرف رکاب انگشتر با نگین های زیبای الماس تزئین شده است - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 14 گرم - طرح روی رکاب تزئین شده با نگین های زیبای الماس می باشد - سری: 950611
 • 199,000   تومان
  282,000 تومان
 • کد جواهر
  11904
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر یاقوت سرخ مردانه دور نگین مرغوب _کد:11902
 • انگشتر یاقوت سرخ مردانه دور نگین مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11 گرم - طرح روی رکاب تزئین شده با نگین های زیبا می باشد - سری: 950611
 • 155,000   تومان
  210,000 تومان
 • کد جواهر
  11902
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی دور چنگ _کد:11901
 • انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی دور چنگ
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر آمتیست خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 13 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 186,000   تومان
  260,000 تومان
 • کد جواهر
  11901
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر یاقوت گارنت دور یاقوت سرخ مردانه خوشرنگ _کد:11900
 • انگشتر یاقوت گارنت دور یاقوت سرخ مردانه خوشرنگ
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت گارنت خوشرنگ و چشمگیر - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - بر روی رکاب انگشتر نگین های زیبای یاقوت سرخ به چشم می خورد - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11 گرم - طرح روی رکاب تزئین شده با نگین های زیبای یاقوت سرخ می باشد - سری: 950611
 • 152,000   تومان
  217,000 تومان
 • کد جواهر
  11900
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر زبرجد مردانه درشت اسلیمی شیک _کد:11899
 • انگشتر زبرجد مردانه درشت اسلیمی شیک
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر زبرجد خوشرنگ، درشت و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 152,000   تومان
  228,000 تومان
 • کد جواهر
  11899
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی دور اشکی _کد:11898
 • انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی دور اشکی
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر آمتیست خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 12 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 158,000   تومان
  237,000 تومان
 • کد جواهر
  11898
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر یاقوت سرخ مردانه اسلیمی دور چنگ _کد:11897
 • انگشتر یاقوت سرخ مردانه اسلیمی دور چنگ
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت سرخ زیبا و خوشرنگ - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 10 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 181,000   تومان
  258,000 تومان
 • کد جواهر
  11897
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر یاقوت گارنت مردانه درشت کلاسیک دور چنگ _کد:11896
 • انگشتر یاقوت گارنت مردانه درشت کلاسیک دور چنگ
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت گارنت درشت، زیبا و خوشرنگ - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 13 گرم - طرح روی رکاب کلاسیک دور چنگ می باشد - سری: 950611
 • 169,000   تومان
  230,000 تومان
 • کد جواهر
  11896
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر سیترین مردانه درشت اسلیمی مرغوب _کد:11895
 • انگشتر سیترین مردانه درشت اسلیمی مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر سیترین شفاف، درشت و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 12 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 163,000   تومان
  244,000 تومان
 • کد جواهر
  11895
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر آمتیست مردانه درشت فاخر مدل خورشید _کد:1710
 • انگشتر آمتیست مردانه درشت فاخر مدل خورشید
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر آمتیست شفاف، درشت و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر فاخر و چشمگیر - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 17 گرم - طرح روی رکاب مدل خورشید می باشد - سری: 950611
 • 235,000   تومان
  350,000 تومان
 • کد جواهر
  1710
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر یاقوت سرخ دور یاقوت کبود مردانه مدل پله ای _کد:11894
 • انگشتر یاقوت سرخ دور یاقوت کبود مردانه مدل پله ای
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - بر روی رکاب انگشتر نگین های زیبای یاقوت کبود به چشم می خورد - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان شیک پوش - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 10 گرم - طرح روی رکاب مدل پله ای و تزئین شده با نگین های یاقوت کبود می باشد - سری: 950611
 • 175,000   تومان
  253,000 تومان
 • کد جواهر
  11894
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر زبرجد مردانه درشت خطی دور چنگ _کد:11893
 • انگشتر زبرجد مردانه درشت خطی دور چنگ
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر زبرجد درشت، خوشرنگ و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان شیک پوش - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 15 گرم - طرح روی رکاب خطی می باشد - سری: 950611
 • 199,000   تومان
  288,000 تومان
 • کد جواهر
  11893
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی _کد:11892
 • انگشتر آمتیست مردانه درشت اسلیمی
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر آمتیست شفاف، درشت و زیبا - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری خاص که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 13 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی شبکه کاری شده می باشد - سری: 950611
 • 181,000   تومان
  270,000 تومان
 • کد جواهر
  11892
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر سرویس صدف (مهره مار) زنانه مدل سه نگین آویز _کد:9122
 • سرویس صدف (مهره مار) زنانه مدل سه نگین آویز
 • نقره 925 عیار - صدف مهره مار - صدف های تراش داده شده - کار اصیل و سنتی - در قدیم به این نوع صدف مهره مار نیز می گفتند - سه نگین مهره مار به صورت آویز به زیبایی سرویس افزوده است - این سرویس شامل گردنبند و گوشواره می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - سری: 940614
 • 95,000   تومان
  125,000 تومان
 • کد جواهر
  9122
 • خرید سرویس
مقایسه جواهر دستبند نقره و چرم طبیعی مدل LOVE _کد:10885
 • دستبند نقره و چرم طبیعی مدل LOVE
 • نقره 925 عیار - چرم اصل طبیعی - دستبند چرم و نقره - دستبند دست ساز - ترکیبی از سنت و مدرنیته - طرح نقره روی دستبند مدل LOVE می باشد - دستبندی بسیارشیک و زیبا - دستبند، مد روز و جوان پسند - دستبند چرم قهوه ای تیره و نقره - سری: 950330
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  10885
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر گردنبند نقره دعای جوشن مدل ذوالفقار _کد:10846
 • گردنبند نقره دعای جوشن مدل ذوالفقار
 • نقره 925 عیار - گردنبند نقره - همراه با دعای جوشن - طراحی گردنبند زیبا و خاص - گردنبندی زیبا با فضایل و خواص فراوان - مناسب استفاده برای آقایان و بانوان - وزن: حدود 4-5 گرم - سری: 950330
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  10846
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر تسبیح عقیق باباقوری 33 دانه ای درشت دانه گرد _کد:9000
 • تسبیح عقیق باباقوری 33 دانه ای درشت دانه گرد
 • تسبیح عقیق باباقوری درشت - تسبیح 33 دانه ای - دانه های تسبیح عقیق باباقوری با تراش کروی که به زیبایی تسبیح افزوده است - تسبیح خوش دست - دانه های عقیق خوش تراش، صاف و درشت - تسبیح با شرابه طرح ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 20 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 55 گرم - سری: 940608
 • قیمت :
  25,000   تومان
 • کد جواهر
  9000
 • خرید تسبیح
مقایسه جواهر انگشتر چند جواهر یاقوت و زمرد زنانه مانی ایتالیایی مدل قلب _کد:10069
 • انگشتر چند جواهر یاقوت و زمرد زنانه مانی ایتالیایی مدل قلب
 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت کبود، یاقوت سرخ و زمرد مرغوب و خوشرنگ که به صورت گل پنج پر در کنار هم روی انگشتر ست شده اند - طراحی زیبا به شکل گل های شکوفه - انگشتر مد روز، شیک و جدید - انگشتر مانی ایتالیایی - انگشتری فوق العاده زیبا و با طراحی بسیار شکیل و منحصر به فرد - استفاده همزمان از روکش آب طلای زرد و سفید، زیبایی خیره کننده ای به انگشتر بخشیده است - با دو لایه روکش آب طلا - یک لایه لاک محافظ رنگ - سبک طلایی این کار باعث زیباتر شدن و جذابیت بیشتر آن شده است - انگشتر مناسب بانوان شیک پوش که به کارهای درشت علاقه دارند - سبک طراحی برگرفته شده از ژورنال های طلا - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - سری: 940928
 • قیمت :
  199,000   تومان
 • کد جواهر
  10069
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر زنجیر نقره ایتالیایی ۶۰ سانتی _کد:11204
 • زنجیر نقره ایتالیایی ۶۰ سانتی
 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - روکش رادیوم - زنجیر نقره بسیار زیبا - سایز 60 (طول زنجیر 60 سانتی متر می باشد) - وزن: حدود 6-7 گرم - سری: 950429
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  11204
 • خرید زنجیر
مقایسه جواهر گردنبند کهربا زنانه درشت خوشرنگ _کد:11367
 • گردنبند کهربا زنانه درشت خوشرنگ
 • نقره 925 عیار - نگین کهربا با تراش خاص و چند وجهی - گردنبند تک و منحصر به فرد - گردنبند دست ساز لبنان - کهربای درجه یک عالی لهستان و روسیه - کهربا از قدیم به دلیل خواص ماورائی و درمانی و همچنین زیبایی خیره کننده اش مورد استفاده اشراف و بزرگان بوده است - گردنبند درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 16 گرم - سری: 950513
 • قیمت :
  300,000   تومان
 • کد جواهر
  11367
 • خرید گردنبند

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • # صديقه عباسي دوم شهري

  بندرعباس

 • خوب

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • آکوامارین و خواص آن
 • آکوامارین و خواص آن سنگ آکوامارین در رنگ های آبی روشن تا تیره و آبی مایل به سبز یافت می شود که مرغوب ترین آن آبی سیر است. هر چند بلورهایی از آکوامارین با کیفیت پایین تر را نیز می توان با حرارت دادن (حدود چهارصد درجه) به رنگ آبی سیر و مرغوب می توان تبدیل کرد. آکوامارین به معنای...
 • 04 آبان 1395

  ادامه
 • یاقوت کبود سنت ادوارد
 • یاقوت کبود سنت ادوارد یاقوت کبود سنت ادوارد در حال حاضر بر روی همان تاجی قرار دارد که یاقوت استوارت نصب شده است. این سنگ نیز همچون یاقوت استوارت از پیشینه طولانی برخوردار است. این یاقوت کبود اول بر روی انگشتر سلطنتی شخصی به نام ادوارد نصب شده بود که در سال ۱۰۴۲ بعد از میلاد...
 • 04 آبان 1395

  ادامه
 • جواهرات هندوستان در گذر زمان
 • جواهرات هندوستان در گذر زمان دوران گذار از سبک طراحی جواهر هندی به غربی در اوایل قرن بیستم رخ داد. نفوذ جواهرات به سبک اروپایی زمانی در هندوستان بیشتر شد که شاهزادگان هندی اقدام به استفاده از جواهرات به سبک غربی کردند. در سال ۱۹۱۰ شاهزادگان هندی توسط معلمان غربی مورد...
 • 04 آبان 1395

  ادامه
 • چشم زخم و دانستنی هایی درباره آن
 • انسانها گاهی اوقات دارای نیروهایی هستند که دیگران را به تعجب وامیدارند . مثلا گروهی از مرتازهای هندی می توانند با نیروی چشمان خود اشیاء را به حرکت درآورند یا گروهی از مردم میتوانند ذهن دیگران را بخوانند، بعضی ها میتوانند آینده را پیشگویی کنند . بنابراین داشتن قدرت های عجیب،...
 • 08 مهر 1395

  ادامه