بستن پنجره

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

در منظره ای


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح جنگل سرسبز _کد:12438
 • نگین در منظره ای درشت با طرح جنگل سرسبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح جنگل سرسبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - سری: 950713
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  12438
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی _کد:12433
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت پاییزی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 51 قیراط - سری: 950616
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12433
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب _کد:11927
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - مخراج کاری فیلی ساده - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - سری: 950706
 • قیمت :
  299,000   تومان
 • کد جواهر
  11927
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12118
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - سری: 950628
 • قیمت :
  99,000   تومان
 • کد جواهر
  12118
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح بهار _کد:12299
 • نگین در منظره ای درشت با طرح بهار
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بهار - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 111 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  85,000   تومان
 • کد جواهر
  12299
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح بوته _کد:12284
 • نگین در منظره ای درشت طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بوته - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 40 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  12284
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی _کد:12280
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت پاییزی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 51 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12280
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت _کد:12276
 • نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای دودی با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 67 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  90,000   تومان
 • کد جواهر
  12276
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح خزان زیبا _کد:12269
 • نگین در منظره ای درشت طرح خزان زیبا
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح خزان زیبا - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 83 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  90,000   تومان
 • کد جواهر
  12269
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح جنگل _کد:12264
 • نگین در منظره ای درشت طرح جنگل
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای جنگل - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 37 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  80,000   تومان
 • کد جواهر
  12264
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح اقیانوس _کد:12262
 • نگین در منظره ای درشت طرح اقیانوس
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای اقیانوس - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 56 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12262
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح جلگه _کد:12258
 • نگین در منظره ای درشت طرح جلگه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای جلگه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 27 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  70,000   تومان
 • کد جواهر
  12258
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12211
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 56 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12211
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه _کد:12208
 • نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - طرح انسان اولیه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - سری: 950628
 • قیمت :
  150,000   تومان
 • کد جواهر
  12208
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12206
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12206
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح سه رنگ _کد:12202
 • نگین در منظره ای درشت با طرح سه رنگ
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای سه رنگ - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 42 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12202
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح چهره _کد:12194
 • نگین در منظره ای درشت طرح چهره
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای چهره - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12194
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:12191
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 78 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  55,000   تومان
 • کد جواهر
  12191
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت خوش نقش _کد:12188
 • نگین در منظره ای درشت خوش نقش
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 79 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  12188
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12187
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 96 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12187
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان _کد:12184
 • نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای کیهان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 115 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  85,000   تومان
 • کد جواهر
  12184
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • امید سلیمی

 • می خواستم بابت سرویس های قشنگ سایت شما ازتون تشکر کنم. من یکی برای نامزدم خریدم ازش خوشش آمد. موفق و پیروز باشید

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • آشنایی با گوهر آکسنیت
 • آکسنیت ماده ای معدنی با سختی ۷ از ۱۰ در مقیاس سختی مواد معدنی موس است. این سنگ های تراکلینیک (Triclinic) – ساختار (سیستم بلوری یا آرایش هندسی سه بعدی با سه محور مورب نابرابر) از بوروسیلیکات کامپلکس (complex borosilicate) تشکیل شده اند و ترکیب شیمیایی کاملشانCaFeMgBal2Si4O15 (OH)  می باشد. آکسنیت...
 • 30 دی 1395

  ادامه
 • رد پای افسانه ها در جواهرات
 • رد پای افسانه ها در جواهرات هم دیده می شود. آنتونی لنت برند شخصی خود را با همکاری دو فرزند خود در سال ۲۰۱۳ راه اندازی کرده است، با این هدف که خلاقیت خود را به مجموعه گسترده تری عرضه کند. در این مجموعه زیبا سنجاق سینه،انگشتر،گوشواره و گردنبند عرضه شده است. تخیل زیبا و عجیب و...
 • 30 دی 1395

  ادامه
 • انتخاب حلقه ازدواج مناسب
 • انتخاب حلقه نامزدی از مراحل اساسی در خرید عروسی و ازدواج است و زوج‌های جوان باید برای انتخاب حلقه زمان و دقت کافی به خرج دهند تا حلقه‌ای انتخاب کنند که مناسب شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن تیپ و شخصیت زوجین باشد. به همین دلیل لازم است که زوج‌های جوان همه جوانب را به خوبی...
 • 29 دی 1395

  ادامه
 • ساختمان پلاسکو کاملا فروریخت،‌ آتش‌نشانان زیرآوار ماندند
 • آتش سوزی در ساختمان پلاسکو ساختمان پلاسکو درحالی بعد از ۳.۵ ساعت سوختگی فروریخت که تعداد زیادی آتش‌نشان در حال اطفای حریق در بیرون و داخل ساختمان بودند . پیش از این اعلام شده بود ۲۵ آتش‌نشان مصدوم شده‌اند . هنوز اطلاع جدیدی از میزان خسارت‌ها و تلفات این حادثه دردست نیست...
 • 30 دی 1395

  ادامه