بستن پنجره
حراج مناسبتی 3163960

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

در منظره ای


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه _کد:12208
 • نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - طرح انسان اولیه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • 135,000   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  12208
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت خوش نقش _کد:12188
 • نگین در منظره ای درشت خوش نقش
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 79 قیراط - سری: 950628
 • 54,000   تومان
  60,000 تومان
 • کد جواهر
  12188
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت طرح صفوی _کد:1721
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت طرح صفوی
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - طرح روی رکاب صفوی می باشد - سری: 950706
 • 292,500   تومان
  325,000 تومان
 • کد جواهر
  1721
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی _کد:12280
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت پاییزی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 51 قیراط - سری: 950713
 • 67,500   تومان
  75,000 تومان
 • کد جواهر
  12280
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت _کد:12276
 • نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای دودی با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 67 قیراط - سری: 950713
 • 81,000   تومان
  90,000 تومان
 • کد جواهر
  12276
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:12191
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 78 قیراط - سری: 950628
 • 49,500   تومان
  55,000 تومان
 • کد جواهر
  12191
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب _کد:11927
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - مخراج کاری فیلی ساده - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - سری: 950706
 • 269,100   تومان
  299,000 تومان
 • کد جواهر
  11927
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12118
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • 89,100   تومان
  99,000 تومان
 • کد جواهر
  12118
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح بهار _کد:12299
 • نگین در منظره ای درشت با طرح بهار
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بهار - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 111 قیراط - سری: 950713
 • 76,500   تومان
  85,000 تومان
 • کد جواهر
  12299
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح بوته _کد:12284
 • نگین در منظره ای درشت طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بوته - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 40 قیراط - سری: 950713
 • 58,500   تومان
  65,000 تومان
 • کد جواهر
  12284
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح جلگه _کد:12258
 • نگین در منظره ای درشت طرح جلگه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای جلگه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 27 قیراط - سری: 950713
 • 63,000   تومان
  70,000 تومان
 • کد جواهر
  12258
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12211
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 56 قیراط - سری: 950628
 • 45,000   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  12211
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12206
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • 40,500   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12206
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح سه رنگ _کد:12202
 • نگین در منظره ای درشت با طرح سه رنگ
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای سه رنگ - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 42 قیراط - سری: 950628
 • 67,500   تومان
  75,000 تومان
 • کد جواهر
  12202
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح چهره _کد:12194
 • نگین در منظره ای درشت طرح چهره
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای چهره - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • 67,500   تومان
  75,000 تومان
 • کد جواهر
  12194
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12187
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 96 قیراط - سری: 950628
 • 40,500   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12187
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان _کد:12184
 • نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای کیهان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 115 قیراط - سری: 950628
 • 76,500   تومان
  85,000 تومان
 • کد جواهر
  12184
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح سه بعدی _کد:12181
 • نگین در منظره ای درشت با طرح سه بعدی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای سه بعدی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 44 قیراط - سری: 950628
 • 63,000   تومان
  70,000 تومان
 • کد جواهر
  12181
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:12178
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 45 قیراط - سری: 950628
 • 40,500   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12178
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با منظره خزان _کد:12174
 • نگین در منظره ای درشت با منظره خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 43 قیراط - سری: 950628
 • 36,000   تومان
  40,000 تومان
 • کد جواهر
  12174
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح جنگل _کد:12171
 • نگین در منظره ای درشت با طرح جنگل
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای جنگل - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 39 قیراط - سری: 950628
 • 54,000   تومان
  60,000 تومان
 • کد جواهر
  12171
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • محمدرضا خانعلی

  تهران

 • #اولین باره خرید میکنم امیدوارم کیفیت اجناس خوب باشه و مشتری دایمی بشم.

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • روش های تولید گوهرهای آزمایشگاهی
 • سنگ های قیمتی مصنوعی، نوعی از گوهرهایی هستند که در آزمایشگاه ساخته می شوند. با این وجود، این گوهرها از نظر شیمیایی، بصری، و ساختار های فیزیکی مشابه نمونه طبیعی خود می باشند. در این مورد می توان به انواع نمونه های آزمایشگاهی فیروزه و اوپال اشاره کرد. ساخت بلورهای سنگ های...
 • 03 اسفند 1395

  ادامه
 • گردنبندهای رنگارنگ چینی
 • چینی‌ها در همه فنون و حِرَف دستی برده‌اند و در جواهرات هم حضوری پر رنگ دارند. این مجموعه گردنبندهای سینه ریز هم حاصل خلاقیت این چشم بادامی‌های فعال است. این مجموعه سینه‌ریزهای جذاب، حالتی چسبان به گردن دارند. جنس این گردنبندها از فلزات ارزان قیمت بوده و برای تزیین و...
 • 04 اسفند 1395

  ادامه
 • تاریخچه زمرد های حکاکی شده
 • در این مقاله با تاریخچه زمردهای حکاکی شده آشنا می شویم. عده ای معتقدند اولین باری که پیر کارتیه شناخته شد، زمانی بود که توسط ملکه الکساندرا در سال ۱۹۰۱ فراخوانده شد تا یک گردنبند زیبا به سبک هندی از گنجینه ی جواهرات سلطنتی که شامل ۲ طلسم زمرد بود بسازد. وی عقیده داشت که این ۲...
 • 04 اسفند 1395

  ادامه
 • تمدید حراج زمستانه به مدت محدود
 • تمدید حراج زمستانه جواهری بینا به مدت محدود جواهری بینا بنا به درخواست های مکرر شما مشتریان عزیز اقدام به تمدید تخفیف ویژه اسفند ماه خود به مدت زمان محدود کرده است. از این فرصت محدود که برای تمامی اجناس جواهری بینا در نظر گرفته شده است نهایت استفاده را ببرید . * دقت...
 • 03 اسفند 1395

  ادامه