بستن پنجره

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

در منظره ای


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان پاییز _کد:11736
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان پاییز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان پاییز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 31 قیراط - سری: 950627
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11736
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11979
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 65 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11979
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12117
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 79 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12117
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12083
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950616
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12083
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب _کد:11927
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - مخراج کاری فیلی ساده - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - سری: 950706
 • قیمت :
  299,000   تومان
 • کد جواهر
  11927
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای با طرح درختان انبوه _کد:11670
 • نگین در منظره ای با طرح درختان انبوه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان انبوه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن حدود 32 قیراط - سری: 950627
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11670
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12118
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • قیمت :
  99,000   تومان
 • کد جواهر
  12118
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح برگ های پاییزی _کد:11690
 • نگین در منظره ای درشت با طرح برگ های پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 43 قیراط - سری: 950627
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11690
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح جزیره سه بعدی _کد:12116
 • نگین در منظره ای درشت با طرح جزیره سه بعدی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای جزیره سه بعدی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 50 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  125,000   تومان
 • کد جواهر
  12116
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح بوته _کد:11659
 • نگین در منظره ای درشت طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 89 قیراط - سری: 950627
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11659
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای طبیعت _کد:11625
 • نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن در حدود 88 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11625
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح درخت خزان _کد:12106
 • نگین در منظره ای درشت طرح درخت خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درخت خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 34 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  150,000   تومان
 • کد جواهر
  12106
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان انبوه _کد:11974
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان انبوه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 50 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11974
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان _کد:11630
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن در حدود 45 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11630
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای خزان _کد:11623
 • نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن در حدود 40 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11623
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان _کد:11624
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن در حدود 51 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11624
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان _کد:11626
 • نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای برگ درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن در حدود 38 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11626
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:11972
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 47 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11972
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان _کد:11629
 • نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای برگ درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن در حدود 25 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11629
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11933
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 51 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11933
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح بوته _کد:11962
 • نگین در منظره ای درشت با طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای بوته های انبوه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 134 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11962
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • # محمدرضا قنبری

  اهواز

 • سایت بسیار خوبی هست انشالله در خریدای بعدی نظر میدم چون اولین بار که خرید میکنم
 • نرگس ثقفی کلوانق

  کلوانق

 • به نام و حول و قوه ی یگانه معبود بی همتا که فرصت بندگی ام می بخشد.....می خواهم هر روزم را با لبخندی گرم به وجود مهربان ترینم مادرم آغاز کنم لبخندی که لبخند تا شامگاه یگانه معبودم را ضمانتم نماید.....مادری که لبخندش...نگاهش....کلامش نشانه ای از خدایم هست...با تو می گویم مادرم....چون به سختی می افتم به پاهای تو بوسه می زنم شاید ندیده ای کی و چگونه.....من از دور نیز به احسان فرمایش پروردگارم می توانم عمل کنم....در چند قدمی ات ولی زیر پایت....چون به پای تو می اندیشم که چه حکمتی دارد که بهشت زیر آن مقام می گیرد به قلب همیشه مهربانت می رسم که خالصانه زندگی بخش است....مادرم امروز به مناسبت تاریخ روز ویژه ی تو نیست ولی به خدایی که تو را آفرید روزهایم با تو مخصوص ترین روزهاست برای بندگی پروردگارم...و ای یگانه مهربان بی بدیلم ؛ با تو می گویم خدای خالق مادر نازنینم ،بی ریا و نمی دانم از کجا به یاد مادر بانی بزرگوار این جواهری نیز افتادم که نیستند در کنارشان که هر روز آنها نیز به مصداق لبخند سبز ما آغاز شود ولی ایشان به این همت بلند و هدیه ی لبخند رضایت مندی که بر صورت میلیون ها بیننده می نشانند چه بسا آن لبخند دلنشین مادر کوچ کرده و لبخند رضایت همیشگی تو را صاحب هستند و این خود احسان بزرگی است برای مادرشان.....و جناب آقای بینا متشکر از تمامی همت و تلاش روزافزونتان اضافه می نمایم اگر هنر شما را داشتم هنرنمایی می کردم با نام مادرم ؛ یاد مادرم....و بیننده و خوانندگان محترم شما را به مادرتان.....غلامی و کنیزی نمایید برای مادرتان و افتخار نمایید بر این چنین سروری نمودنی.....آنکه بهشت زیر پایش جای گیرد خودش جایگاهش کجاست؟!!! قدردان باشیم مادرانمان را...و تشکر و قدردانی دوباره و چندین و چند باره ی خود را تقدیم می نمایم برای این همه تلاش جواهری برای جلب قلوب هدفی بالاتر از جذب مشتری...از طرح های بسیار ویژه و کریمانه تشویقی یتان نیز بی نهایت متشکریم.دعا برای موفقیت شما بی ریا افتخار ماست.
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • تراش بریولت سنگ های قیمتی
 • تراش بریولت تراش بریولت یک تراش بسیار مرسوم برای گوهرهایی است که تصمیم به آویزان شدن آنها داریم . به عنوان مثال سنگی به شکل قطره که از گوشواره آویزان است . بریولت یک تراش به شکل گلابی و آویزان بوده که تمامی سطح آن فست یا تراش زاویه می خورد . به این معنا که بر روی سطح آن به طور...
 • 02 خرداد 1396

  ادامه
 • بزرگترین الماس های صورتی جهان
 • یکی از بزرگترین الماس های صورتی جهان در سال ۲۰۱۲ یافت شد . رنگ این الماس به طور کلی بسیار کمیاب بوده و بسیار شفاف و با کیفیت رنگی بالایی می باشد . این الماس ۷۸/۱۲ قیراطی در استرالیا و در معدن آرگیل کشف شد . معدنی که به دلیل وجود الماس های رنگی زیبا در آن بسیار مشهور است . کمپانی...
 • 02 خرداد 1396

  ادامه
 • اثر نوری نادر در یاقوت کبود آبی
 • این یاقوت کبود بنفش مایل به آبی کمرنگ ۱٫۳۶ قیراطی، هنگامی که در معرض اشعه ماورا بنفش قرار می گیرد، تغییر رنگ جالبی از خود به نمایش می گذارد . یک یاقوت کبود بنفش مایل به آبی کمرنگ ۱٫۳۶ قیراطی برای بررسی به آزمایشگاه مرکز گوهرشناسی اوکراین ارائه شد . این سنگ ضریب شکست (RI)...
 • 02 خرداد 1396

  ادامه
 • چگونه کهربای اصلی را تشخیص دهیم ؟
 • همان طور که میدانید کهربا صمغ فسیل شده نوعی درخت می باشد که طی میلیون ها سال در شرایط فسیل شدن قرار گرفته و به سنگ تبدیل شده است . رایج ترین رنگ کهربا رنگ نارنجی آن است هرچند که رنگ های گیلاس سفید، زرد، سبز، قهوه ای تیره، سیاه و سفید وجود دارد . حتی کهربای آبی رنگ از از جمهوری...
 • 01 خرداد 1396

  ادامه