بستن پنجره
حراج مناسبتی 205960

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

در منظره ای


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای با طرح درختان انبوه _کد:12838
 • گردنبند در منظره ای با طرح درختان انبوه
 • نقره 925 عیار - گردنبند دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان انبوه - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960324
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  12838
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای طرح درخت _کد:12837
 • گردنبند در منظره ای طرح درخت
 • نقره 925 عیار - گردنبند دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 6 گرم - سری: 96324
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  12837
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای طرح طبیعت پاییزی _کد:12836
 • گردنبند در منظره ای طرح طبیعت پاییزی
 • نقره 925 عیار - گردنبند دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960324
 • 46,800   تومان
  55,000 تومان
 • کد جواهر
  12836
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای با طرح خزان _کد:12834
 • گردنبند در منظره ای با طرح خزان
 • نقره 925 عیار - گردنبند دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 5 گرم - سری: 960324
 • 38,300   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12834
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای درشت و سنگین سنگ درمانی _کد:12764
 • گردنبند در منظره ای درشت و سنگین سنگ درمانی
 • نگین معدنی اصلی میباشد - گردنبند در منظره ای درشت و سنگین - گردنبند با حلقه آویز سنگ درمانی - گردنبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ مستقیم روی پوست بدن قرار دارد سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهد - گردنبند مناسب سنگ درمانی و سنگ چاکرا - قرار گرفتن گردنبند روی سینه و نزدیکی آن به چاکراهای اصلی و مهم بدن یعنی قلب و مغز باعث تاثیر سریع و کامل خواص سنگ ها برای شما می شود - وزن: حدود 8 گرم - سری: 960323
 • 68,000   تومان
  80,000 تومان
 • کد جواهر
  12764
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با منظره خزان _کد:12174
 • نگین در منظره ای درشت با منظره خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 43 قیراط - سری: 950628
 • 34,000   تومان
  40,000 تومان
 • کد جواهر
  12174
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان گرمسیری _کد:11742
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان گرمسیری
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان گرمسیری - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 30 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11742
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11686
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن حدود 58 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11686
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11679
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 56 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11679
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:12168
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 24 قیراط - سری: 950628
 • 38,300   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12168
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح درختان پاییز _کد:11736
 • نگین در منظره ای درشت با طرح درختان پاییز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان پاییز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 31 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11736
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11979
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 65 قیراط - سری: 950621
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11979
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12117
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 79 قیراط - سری: 950628
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  12117
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12083
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950616
 • 38,300   تومان
  45,000 تومان
 • کد جواهر
  12083
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای با طرح درختان انبوه _کد:11670
 • نگین در منظره ای با طرح درختان انبوه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان انبوه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن حدود 32 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11670
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12118
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • 84,200   تومان
  99,000 تومان
 • کد جواهر
  12118
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح برگ های پاییزی _کد:11690
 • نگین در منظره ای درشت با طرح برگ های پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 43 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11690
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح جزیره سه بعدی _کد:12116
 • نگین در منظره ای درشت با طرح جزیره سه بعدی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با منظره زیبای جزیره سه بعدی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 50 قیراط - سری: 950628
 • 106,300   تومان
  125,000 تومان
 • کد جواهر
  12116
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح بوته _کد:11659
 • نگین در منظره ای درشت طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود 89 قیراط - سری: 950627
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11659
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای طبیعت _کد:11625
 • نگین در منظره ای درشت با طرح زیبای طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن در حدود 88 قیراط - سری: 950609
 • 42,500   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  11625
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح درخت خزان _کد:12106
 • نگین در منظره ای درشت طرح درخت خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای درخت خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 34 قیراط - سری: 950628
 • 127,500   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  12106
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • آتنا عقیلی زاده

  آبادان

 • این سایت بهترین سایت برای شناختن جواهرات می باشد مخصوصا که خواص و فضایل آنها را نوشته است مشاورین این سایت به بهترین نحو راهنمایی می کنند
 • افسانه قارداشی

 • پرونده طرح ثبت فيروزه نيشابور جهت ثبت در ميراث جهاني يونسكو از سوي مركز مطالعات راه ابریشم ارسال شد. گفتني است هنر فیروزه تراشی جزيی از پروژه مطالعات ثبت جهانی مركز مطالعات راه ابریشم شامل آثار ملموس و ناملموس و طبیعی است که فیروزه به عنوان محصولی که در مسیر تجارت راه ابریشم با سایر تمدنها قرار داشته و از محصولات منحصر به فرد و تک در دنیا شناخته می شود در قالب پرونده ثبت جهانی راه ابریشم به یونسکو برده شده است و مسئله فن فیروزه تراشی از نظر جهانی جذابیت دارد.

  فیروزه از جمله سنگهاي قيمتي است كه از معادن نیشابور استخراج میشود و این کار به صورت بومی توسط مردم صورت میگیرد. اين صنعت نسبت به حرفه های دیگر هنوز تکنولوژی به آن وارد نشده و دولت دخالت چندانی در این زمینه نداشته است. پرونده فیروزه تراشی نکات جذاب و خواندنی فراواني دارد و دارای حکایتها و داستانهایی است که کمتر بیان و به آن پرداخته شده است. در تهیه پرونده فیروزه تراشی اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، میدانی و تهیه فیلم و عکس استفاده شده است.

  ثبت فيروزه در ميراث جهاني مي تواند عاملي شود تا حركتهايي براي گرايش جوانان به اين رشته افزايش يابد و آموزش افراد براساس استانداردهاي بين المللي صورت گيرد. قطعاً بعد از ثبت، توجه به اين رشته بيش از پيش افزايش خواهد يافت و اقدامات آموزشي و فرهنگسازي در زمينه هنر فيروزه تراشي روز به روز بيشتر مي شود و دبيرخانه شبكه همكاري شهرهاي تاريخي يونسكو آماده همكاري در اين زمينه خواهد بود.
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • خواص سنگ آمتیست (یاقوت ارغوانی)
 • خواص سنگ آمتیست (یاقوت ارغوانی) آمتیست (به انگلیسی : Amethyst) این سنگ  از مجموعه کانی هاست . این سنگ گرانبها برای اولین بار در رومانی کشف شد . تا قرن ۱۸ به دلیل کمیابی سنگ آمتیست این سنگ تنها به اشراف و کاردینال ها تعلق داشت و قیمت آن با الماس و یاقوت و زمرد برابری می کرد ولی با...
 • 01 تیر 1396

  ادامه
 • آشنایی با سنگ عقیق سبز و خواص آن
 • خواص سنگ عقیق سبز   این سنگ با چاکرای قلب در ارتباط است آن را می گشاید فعالیت و انرژی ما را افرایش میدهد . از دردهای احساسی می کاهد روابط به هم ریخته را سامان می بخشد و حسادت پرخاشگری سازش ناپذیری خود خواهی و رنج را به عواطف مثبت تبدیل می کند . این سنگ با تحریک کبد به خارج...
 • 07 تیر 1396

  ادامه
 • تراش بیضی سنگ های قیمتی
 • تراش بیضی یک تراش بیضی سبب ایجاد ۶۹ تراش بر روی سنگ قیمتی می شود . یک تراش خوب بیضی شکل درخششی همانند تراش برلیان را از خود به نمایش می گذارد . متأسفانه این نوع تراش بر خلاف تراش برلیان در این تراش به سبب تیبل بزرگی که دارد نواقص تراش و سنگ به خوبی مشهود می شود، بنابراین اگر...
 • 10 خرداد 1396

  ادامه
 • تمدید حراج ویژه جواهری بینا به مناسبت عید سعید فطر
 • تمدید حراج ویژه جواهری بینا به مدت محدود جواهری بینا بنا به درخواست های مکرر شما مشتریان عزیز اقدام به تمدید حراج ویژه به مناسبت عید سعید فطر خود به مدت زمان محدود کرده است . از این فرصت محدود که برای تمامی اجناس جواهری بینا در نظر گرفته شده است نهایت استفاده را ببرید...
 • 30 خرداد 1396

  ادامه