بستن پنجره

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

در منظره ای


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:11972
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 47 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11972
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان _کد:11629
 • نگین در منظره ای درشت با طرح برگ درختان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای برگ درختان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن در حدود 25 قیراط - سری: 950609
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11629
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:11933
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 51 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11933
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح بوته _کد:11962
 • نگین در منظره ای درشت با طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا از طبیعت - با منظره زیبای بوته های انبوه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن 134 قیراط - سری: 950621
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  11962
 • خرید نگین
مقایسه جواهر گردنبند در منظره ای طرح پنبه ای
 • گردنبند در منظره ای طرح پنبه ای
 • نگین در منظره ای کمیاب با طرح های خاص و منحصر به فرد - در دل این گردنبند نقوش بسیار زیبا به صورت طرح های خاص نمایان شده - این نگین بیانگر چهره هنرمندانه طبیعت است - گردنبند در منظره ای . سری :931102. S:1
 • قیمت :
  160,000   تومان
 • کد جواهر
  7209
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12118
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • قیمت :
  99,000   تومان
 • کد جواهر
  12118
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی _کد:12433
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت پاییزی
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت پاییزی - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 51 قیراط - سری: 950616
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12433
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه _کد:12208
 • نگین در منظره ای درشت با طرح انسان اولیه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - طرح انسان اولیه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - سری: 950628
 • قیمت :
  150,000   تومان
 • کد جواهر
  12208
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت خوش نقش _کد:12188
 • نگین در منظره ای درشت خوش نقش
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - وزن: 79 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  12188
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت طرح صفوی _کد:1721
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت طرح صفوی
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - طرح روی رکاب صفوی می باشد - سری: 950706
 • قیمت :
  325,000   تومان
 • کد جواهر
  1721
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت _کد:12276
 • نگین در منظره ای دودی درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای دودی با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 67 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  90,000   تومان
 • کد جواهر
  12276
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت _کد:12191
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 78 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  55,000   تومان
 • کد جواهر
  12191
 • خرید نگین
مقایسه جواهر انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب _کد:11927
 • انگشتر در منظره ای مردانه درشت خوش نقش و مرغوب
 • نقره 925 عیار استرلینگ - نگین انگشتر دُر منظره ای خوش نقش، درشت و بسیار منحصر به فرد - در دل نگین این انگشتر بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این نگین ها واقعا منظره های بی نظیری دارند که هرگز تکرار نخواهد شد - انگشتر دست ساز - ساخت و سفارش جواهری بینا - رکاب با پرداخت و جلای عالی - مخراج کاری فیلی ساده - انگشتری زیبا که نظیر آن با این قیمت پیدا نمی شود - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا مورد پسند آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 24 گرم - سری: 950706
 • قیمت :
  299,000   تومان
 • کد جواهر
  11927
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح بهار _کد:12299
 • نگین در منظره ای درشت با طرح بهار
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بهار - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 111 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  85,000   تومان
 • کد جواهر
  12299
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح بوته _کد:12284
 • نگین در منظره ای درشت طرح بوته
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای بوته - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 40 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  12284
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح جلگه _کد:12258
 • نگین در منظره ای درشت طرح جلگه
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح زیبای جلگه - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 27 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  70,000   تومان
 • کد جواهر
  12258
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12211
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا و چشمگیر - با طرح طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 56 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12211
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز _کد:12206
 • نگین در منظره ای درشت با طرح طبیعت سبز
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبایی از طبیعت سبز - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12206
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت طرح چهره _کد:12194
 • نگین در منظره ای درشت طرح چهره
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای چهره - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و نقش به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 31 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12194
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح خزان _کد:12187
 • نگین در منظره ای درشت با طرح خزان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای خزان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 96 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12187
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان _کد:12184
 • نگین در منظره ای درشت با طرح کیهان
 • سنگ دُر منظره ای با نقوش بسیار زیبا - با طرح زیبای کیهان - سنگ درشت و سنگین - در دل این سنگ ها بازی رنگ و طبیعت به زیبایی دیده می شود - این درها واقعا منظره های بی نظیری دارد که هرگز تکرار نخواهد شد - با قیمت های بی نظیر - نگین در منظره ای، معدنی اصلی میباشد - وزن: 115 قیراط - سری: 950628
 • قیمت :
  85,000   تومان
 • کد جواهر
  12184
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • # میثم پودینه

  كلاله

 • عالی فقط از محصولات که دارید چند نمونه تهیه کنید

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • خاصیت ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک در گوهرها
 • سنگ های قیمتی می توانند یکی از این دو خصوصیت را در خود به نمایش بگذارند : ایزوتروپیک و آنیزوتروپیک . ایزوتروپیک یا تک شکستی (S.R) هنگامی که یک اشعه نور از گوهری که دارای خاصیت ایزوتروپیک است عبور کند، یعنی از قانون شکست اسنل پیروی کرده (قانون اسنل اشاره دارد به نسبت ثابت بودن...
 • 28 اسفند 1395

  ادامه
 • الماس سرخ جایگزین سیستم GPS ماشین های بدون سرنشین
 • دانشمندان می گویند الماس قرمز می تواند جایگزین سیستم های GPS ، راننده ماشین های بدون سرنشین در آینده شود . مطمئنا الماس نماد عشق است اما الماس رفته رفته دارد پا در جامعه علمی گذاشته و فراتر از نگاه جواهراتی به آن نگاه می شود . سوالی جالب درباره الماس : آیا چیزی هست که الماس...
 • 28 اسفند 1395

  ادامه
 • بلورهای کریستال در مصر
 • این بلورها احتمالا باریت (Schwerspat, BaSO4) یا بلورهای کلسیت (Caco3) هستند . این کریستال ها در تپه های جاده فرافره به بحریه وجود دارند (شمال کویر سفید مصر). تصاویری از این کریستال های زیبا را در زیر مشاهده کنید . [gallery ids="27204,27203,27202,27201"] منبع : الماس جنوب برای مشاهده جدیدترین جواهرات...
 • 25 اسفند 1395

  ادامه
 • حراج به مناسبت سال جدید و روز مادر به مدت محدود
 • حراج به مناسبت سال جدید و روز مادر به مدت محدود جواهری بینا بنا به درخواست های مکرر شما مشتریان عزیز اقدام به حراج ویژه عید نوروز خود به مدت زمان محدود کرده است . از این فرصت محدود که برای تمامی اجناس جواهری بینا در نظر گرفته شده است نهایت استفاده را ببرید . * دقت...
 • 22 اسفند 1395

  ادامه