بستن پنجره

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

سنگ


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر سنگ آمتیست برزیلی درشت مخصوص سنگ درمانی _کد:11949
 • سنگ آمتیست برزیلی درشت مخصوص سنگ درمانی
 • سنگ آمتیست برزیلی زیبا، خوشرنگ و درشت ویژه سنگ درمانی - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - اگر در محیط کار در معرض استرس قرار دارید، اگر در منزل دچار بحث و اختلاف می شوید یا اگر پریشان حالید از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - آمتیست متعلق به چاکرای شش و هفت بوده و برای انرژی درمانی و چاکرا درمانی بسیار مناسب می باشد - با توجه به اینکه این سنگها راف، تراش نخورده و بسیار درشت هستند تاثیر درمانی آنها چندین برابر می شود - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ آمتیست، معدنی اصلی میباشد - سری: 950621
 • قیمت :
  51,000   تومان
 • کد جواهر
  11949
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ فلوریت درشت سنگ درمانی _کد:12271
 • سنگ فلوریت درشت سنگ درمانی
 • سنگ فلوریت خوشرنگ و زیبا ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار چشمگیر - روی سنگ رگه های زیبا و منحصر به فردی به چشم می خورد - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ فلوریت، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  55,000   تومان
 • کد جواهر
  12271
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کوارتز سفید درشت سنگ درمانی _کد:12268
 • سنگ کوارتز سفید درشت سنگ درمانی
 • سنگ کوارتز سفید خوشرنگ و زیبا ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار چشمگیر- سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ کوارتز، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  70,000   تومان
 • کد جواهر
  12268
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ فلوراید درشت سنگ درمانی _کد:11272
 • سنگ فلوراید درشت سنگ درمانی
 • سنگ فلوراید ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ فلوراید با ترکیب رنگ های سفید و خاکستری - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ فلوراید، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 73 گرم - سری: 950505
 • قیمت :
  40,000   تومان
 • کد جواهر
  11272
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ سلنیت یخی درشت و زیبای سنگ درمانی _کد:12324
 • سنگ سلنیت یخی درشت و زیبای سنگ درمانی
 • سنگ سلنیت یخی چشمگیر و خوشرنگ ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ سلنیت، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12324
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ دُر سفید منشور مناسب سنگ درمانی _کد:9739
 • سنگ دُر سفید منشور مناسب سنگ درمانی
 • نگین دُر سفید شفاف و خوشرنگ - سنگ دُر سفید که به صورت منشور تراش داده شده است - نقوش و رگه های زیبا و منحصر به فردی در منشور مشاهده می شود - به لحاظ تراش و ابعاد این منشور، مناسب سنگ درمانی می باشد - مناسب انجام حکاکی ادعیه و غیره روی منشور - سری: 940817
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  9739
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ فلوریت درشت سنگ درمانی _کد:12293
 • سنگ فلوریت درشت سنگ درمانی
 • سنگ فلوریت چشمگیر و زیبا ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار چشمگیر - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ فلوریت، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  12293
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کلسیت نباتی درشت سنگ درمانی _کد:12289
 • سنگ کلسیت نباتی درشت سنگ درمانی
 • سنگ کلسیت نباتی شفاف و زیبا ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار چشمگیر - رگه ها و نقوش زیبایی بر روی سنگ به چشم می خورد - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ کلسیت، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  12289
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کلسیت شفاف زیبا سنگ درمانی _کد:11285
 • سنگ کلسیت شفاف زیبا سنگ درمانی
 • سنگ کلسیت شفاف زیبا و رنگین کمانی ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - این سنگ حالت طبیعی و چند وجهی خاصی دارد - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ کلسیت، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 35 گرم - سری: 950505
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  11285
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کهربا صنعتی دکوری با حشره طبیعی
مقایسه جواهر سنگ سند رز دوقلوی درشت و زیبای سنگ درمانی _کد:12336
 • سنگ سند رز دوقلوی درشت و زیبای سنگ درمانی
 • سنگ سند رز دوقلو (رز شنی یا رز صحرا) چشمگیر و بسیار زیبا ویژه سنگ درمانی - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ سند رز، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12336
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ عقیق سنگ درمانی با حکاکی چهارده معصوم _کد:10908
 • سنگ عقیق سنگ درمانی با حکاکی چهارده معصوم
 • سنگ عقیق راف ویژه سنگ درمانی و انرژی درمانی - سنگ عقیق راف جنوب خراسان با حکاکی اسلامی، اسماء متبرکه، ادعیه و ... - ایجاد موج مثبت - روی سنگ با خطی زیبا اسامی "چهارده معصوم" حکاکی شده است - سنگ عقیق خوشرنگ که نقوش خاص و زیبایی در دل نگین نمایان است - سنگ درشت و سنگین - این سنگ ها با توجه به نوع تراش و ابعاد بزرگشان خاص سنگ درمانی می باشد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ عقیق، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 180-130 گرم - سری: 950414
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  10908
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ سلنیت گلبهی درشت سنگ درمانی _کد:11276
 • سنگ سلنیت گلبهی درشت سنگ درمانی
 • سنگ سلنیت گلبهی رنگ ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ سلنیت، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 48 گرم - سری: 950505
 • قیمت :
  40,000   تومان
 • کد جواهر
  11276
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ پیرایت اکلیلی درشت سنگ درمانی _کد:11269
 • سنگ پیرایت اکلیلی درشت سنگ درمانی
 • سنگ پیرایت اکلیلی - نگین پیرایت سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگی زیبا با سطحی اکلیلی که نما و جلوه زیبایی دارد - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ پیرایت، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 93گرم - سری: 950505
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  11269
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ میکا نقره ای درشت سنگ درمانی _کد:12301
 • سنگ میکا نقره ای درشت سنگ درمانی
 • سنگ میکای نقره ای چشمگیر و خوشرنگ ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار زیبا - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ میکا، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12301
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کریستال جیود سفید زیبای سنگ درمانی _کد:12330
 • سنگ کریستال جیود سفید زیبای سنگ درمانی
 • سنگ کریستال جیود سفید زیبا و خوشرنگ ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگی متفاوت و بسیار چشمگیر - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ کریستال جیود، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  12330
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ آمتیست برزیلی درشت و خوشرنگ سنگ درمانی _کد:12360
 • سنگ آمتیست برزیلی درشت و خوشرنگ سنگ درمانی
 • سنگ آمتیست برزیلی زیبا، خوشرنگ و درشت ویژه سنگ درمانی - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - اگر در محیط کار در معرض استرس قرار دارید، اگر در منزل دچار بحث و اختلاف می شوید یا اگر پریشان حالید از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - آمتیست متعلق به چاکرای شش و هفت بوده و برای انرژی درمانی و چاکرا درمانی بسیار مناسب می باشد - با توجه به اینکه این سنگها راف، تراش نخورده و بسیار درشت هستند تاثیر درمانی آنها چندین برابر می شود - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ آمتیست، معدنی اصلی میباشد - وزن: 151 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  40,000   تومان
 • کد جواهر
  12360
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ لاجورد افغانی مناسب سنگ درمانی _کد:10897
 • سنگ لاجورد افغانی مناسب سنگ درمانی
 • سنگ لاجورد افغانی - نگین لاجورد راف ویژه سنگ درمانی و انرژی درمانی - نگین لاجورد خوشرنگ با نقوش خاص و زیبا - سنگ درشت و سنگین - این سنگ ها با توجه به نوع تراش و ابعاد بزرگشان خاص سنگ درمانی می باشد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ لاجورد، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 117 گرم - سری: 950405
 • قیمت :
  185,000   تومان
 • کد جواهر
  10897
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ آمتیست برزیلی درشت مخصوص سنگ درمانی _کد:12308
 • سنگ آمتیست برزیلی درشت مخصوص سنگ درمانی
 • سنگ آمتیست برزیلی زیبا، خوشرنگ و درشت ویژه سنگ درمانی - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - اگر در محیط کار در معرض استرس قرار دارید، اگر در منزل دچار بحث و اختلاف می شوید یا اگر پریشان حالید از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - آمتیست متعلق به چاکرای شش و هفت بوده و برای انرژی درمانی و چاکرا درمانی بسیار مناسب می باشد - با توجه به اینکه این سنگها راف، تراش نخورده و بسیار درشت هستند تاثیر درمانی آنها چندین برابر می شود - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ آمتیست، معدنی اصلی میباشد - وزن: 210 قیراط - سری: 950713
 • قیمت :
  45,000   تومان
 • کد جواهر
  12308
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ یاقوت سرخ راف سنگ درمانی مدل تندیس _کد:10899
 • سنگ یاقوت سرخ راف سنگ درمانی مدل تندیس
 • تندیس با راف سنگ یاقوت سرخ - سنگ یاقوت سرخ که به صورت راف در این تندیس وجود دارد - یاقوت سرخ خوشرنگ و زیبا - کاری خاص و منحصر به فرد مناسب افرادی که به کاری تک و کلکسیونی علاقه مندند - سنگ یاقوت سرخ راف، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 45 گرم - سری: 950405
 • قیمت :
  150,000   تومان
 • کد جواهر
  10899
 • خرید سنگ
مقایسه جواهر سنگ کلسیت شفاف درشت و زیبا سنگ درمانی _کد:12383
 • سنگ کلسیت شفاف درشت و زیبا سنگ درمانی
 • سنگ کلسیت شفاف زیبا ویژه سنگ درمانی شناسنامه دار - این سنگ حالت طبیعی و چند وجهی خاصی دارد - سنگ های راف (تراش نخورده طبیعی) مناسب سنگ درمانی، چاکرا درمانی و یا دکوراتیو - سنگ درشت و سنگین - از این سنگ ها در منزل و محیط کار برای دفع انرژی منفی و جذب انرژی مثبت استفاده کنید، البته انرژی که مشاهده این سنگهای زیبا به انسان می دهد جایگاه خاص خود را دارد - این سنگ ها زمانی که از نزدیک دیده می شود درخشش و تلألؤ زیباتری دارد - جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن های مشاوره تماس بگیرید - سنگ کلسیت، معدنی اصلی میباشد - سری: 950713
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  12383
 • خرید سنگ

درحال بارگذاری...

توقف نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • حامد توحیدجو

  قدس

 • سلام
  خیلی خیلی ممنون.دیگه لازم نیست کلی تو شهر بگردیم تا یه انگشتر یا گردنبند واسه هدیه پیدا کنیم.به راحتی میشه اون جنس دلخواه رو تو سایتتون پیدا کرد.از طرفیم جنساتون تکه و جای دیگه پیدا نمیشه.میتونیم راحت قیافه بگیریم و هدیه ای به عزیزامون بدیم که لنگش وجود نداره.
  قیمتها هم مناسبه.فوق العاده اید...
 • مسعود

  تهران

 • سلام
  وقتی اومدم تو اینترنت تا دنبال حلقه ازدواج بگردم فکر نمیکردم به همچین سایتی بر بخورم البته تو پیدا کردن حلقه موفق نشدم ولی انشاالله از مشتری هاتون میشم
  خداییش محصولاتتون رو که دیدم عالیه خدا کنه وقتی به دستمم برسن همینطوری بگم
  فقط ی پیشنهاد شاید ناشیانه
  ********که جای حلقه های طلای ....... رو بگیره
  ببخشید نمیدونم عملی هست یا نه ولی گفتم شاید کمکی بکنه
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • آشنایی با گوهر آکسنیت
 • آکسنیت ماده ای معدنی با سختی ۷ از ۱۰ در مقیاس سختی مواد معدنی موس است. این سنگ های تراکلینیک (Triclinic) – ساختار (سیستم بلوری یا آرایش هندسی سه بعدی با سه محور مورب نابرابر) از بوروسیلیکات کامپلکس (complex borosilicate) تشکیل شده اند و ترکیب شیمیایی کاملشانCaFeMgBal2Si4O15 (OH)  می باشد. آکسنیت...
 • 30 دی 1395

  ادامه
 • رد پای افسانه ها در جواهرات
 • رد پای افسانه ها در جواهرات هم دیده می شود. آنتونی لنت برند شخصی خود را با همکاری دو فرزند خود در سال ۲۰۱۳ راه اندازی کرده است، با این هدف که خلاقیت خود را به مجموعه گسترده تری عرضه کند. در این مجموعه زیبا سنجاق سینه،انگشتر،گوشواره و گردنبند عرضه شده است. تخیل زیبا و عجیب و...
 • 30 دی 1395

  ادامه
 • انتخاب حلقه ازدواج مناسب
 • انتخاب حلقه نامزدی از مراحل اساسی در خرید عروسی و ازدواج است و زوج‌های جوان باید برای انتخاب حلقه زمان و دقت کافی به خرج دهند تا حلقه‌ای انتخاب کنند که مناسب شرایط اقتصادی و مهم‌تر از آن تیپ و شخصیت زوجین باشد. به همین دلیل لازم است که زوج‌های جوان همه جوانب را به خوبی...
 • 29 دی 1395

  ادامه
 • ساختمان پلاسکو کاملا فروریخت،‌ آتش‌نشانان زیرآوار ماندند
 • آتش سوزی در ساختمان پلاسکو ساختمان پلاسکو درحالی بعد از ۳.۵ ساعت سوختگی فروریخت که تعداد زیادی آتش‌نشان در حال اطفای حریق در بیرون و داخل ساختمان بودند . پیش از این اعلام شده بود ۲۵ آتش‌نشان مصدوم شده‌اند . هنوز اطلاع جدیدی از میزان خسارت‌ها و تلفات این حادثه دردست نیست...
 • 30 دی 1395

  ادامه