بستن پنجره

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

جواهرات زنانه خاص


درحال بارگذاری...

مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر _کد:13051
 • گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - با آویز فیروزه کرمان - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 10 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  185,000   تومان
 • کد جواهر
  13051
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر آویز _کد:13059
 • گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر آویز
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب بانوان - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 7 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  199,000   تومان
 • کد جواهر
  13059
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح زیر خاکی _کد:1777
 • سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح زیر خاکی
 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز خوشرنگ و درشت - نگین های عقیق خوش تراش به زیبایی از این سینه ریز آویز شده است - سینه ریزی سنگین و با شکوه - روکش آب طلا - طرح زیر خاکی - گنجینه ای دست ساز - برگرفته از آثار اصیل باستانی ایران کهن - نماد امپراطوری پارسی - کاری خاص و منحصر به فرد که باعث جذابیت بیشتر شما در مهمانی ها می شود - وزن: حدود 24گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  1777
 • خرید سینه ریز
مقایسه جواهر سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح برگ ریزان _کد:13058
 • سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح برگ ریزان
 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز خوشرنگ و درشت تراش بیضی - نگین های عقیق خوش تراش به زیبایی در زنجیر سینه ریز کار شده است - سینه ریزی سنگین و درشت - روکش آب طلا - گنجینه ای دست ساز - برگرفته از آثار اصیل باستانی ایران کهن - کاری خاص و منحصر به فرد که باعث جذابیت بیشتر شما در مهمانی ها می شود - وزن: حدود 20 گرم. سری: 960401
 • قیمت :
  288,000   تومان
 • کد جواهر
  13058
 • خرید سینه ریز
مقایسه جواهر سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت خوشرنگ طرح گلگون _کد:13057
 • سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت خوشرنگ طرح گلگون
 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز بسیار خوشرنگ و درشت تراش بیضی - نگین های عقیق خوش تراش به زیبایی در زنجیر سینه ریز کار شده است - سینه ریزی سنگین و درشت - روکش آب طلا - گنجینه ای دست ساز - برگرفته از آثار اصیل باستانی ایران کهن - کاری خاص و منحصر به فرد که باعث جذابیت بیشتر شما در مهمانی ها می شود - وزن: حدود 20 گرم. سری: 960401
 • قیمت :
  290,000   تومان
 • کد جواهر
  13057
 • خرید سینه ریز
مقایسه جواهر سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح سنجاقک _کد:13056
 • سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح سنجاقک
 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز خوشرنگ و درشت تراش گرد - نگین های عقیق خوش تراش به زیبایی در زنجیر سینه ریز کار شده است - سینه ریزی سنگین و درشت - روکش آب طلا - گنجینه ای دست ساز - برگرفته از آثار اصیل باستانی ایران کهن - کاری خاص و منحصر به فرد که باعث جذابیت بیشتر شما در مهمانی ها می شود - وزن: حدود 18 گرم. سری: 960401
 • قیمت :
  265,000   تومان
 • کد جواهر
  13056
 • خرید سینه ریز
مقایسه جواهر سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح خوشه _کد:13055
 • سینه ریز عقیق قرمز زنانه درشت طرح خوشه
 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز خوشرنگ و درشت مستطیلی - نگین های عقیق و مروارید خوش تراش به زیبایی در زنجیر سینه ریز کار شده است - سینه ریزی سنگین و درشت - روکش آب طلا - گنجینه ای دست ساز - برگرفته از آثار اصیل باستانی ایران کهن - کاری خاص و منحصر به فرد که باعث جذابیت بیشتر شما در مهمانی ها می شود - وزن: حدود 17 گرم. سری: 960401
 • قیمت :
  215,000   تومان
 • کد جواهر
  13055
 • خرید سینه ریز
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر _کد:13053
 • گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش صفوی - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - با آویز فیروزه کرمان - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 12 گرم - سری: 960410
 • قیمت :
  210,000   تومان
 • کد جواهر
  13053
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر _کد:13052
 • گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش و خوشرنگ - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب بانوان - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 12 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  210,000   تومان
 • کد جواهر
  13052
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری دامله فاخر _کد:13049
 • گردنبند فیروزه نیشابوری دامله فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب بانوان - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  180,000   تومان
 • کد جواهر
  13049
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر _کد:13048
 • گردنبند فیروزه نیشابوری صفوی فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش - فریم گردنبند دست ساز و درشت با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - با آویز فیروزه کرمان - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 10 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  185,000   تومان
 • کد جواهر
  13048
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری درشت فاخر صفوی _کد:1776
 • گردنبند فیروزه نیشابوری درشت فاخر صفوی
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش و خوشرنگ - فریم گردنبند دست ساز درشت و سنگین با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب بانوان خوش سلیقه - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 14 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  375,000   تومان
 • کد جواهر
  1776
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری اشکی فاخر _کد:1775
 • گردنبند فیروزه نیشابوری اشکی فاخر
 • 925 - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش و خوشرنگ - فریم گردنبند دست ساز ، درشت و سنگین با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 15 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  330,000   تومان
 • کد جواهر
  1775
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری درشت فاخر صفوی _کد:1774
 • گردنبند فیروزه نیشابوری درشت فاخر صفوی
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری خوش نقش و خوشرنگ - فریم گردنبند دست ساز درشت و سنگین با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 15 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  300,000   تومان
 • کد جواهر
  1774
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری تخت فاخر _کد:1773
 • گردنبند فیروزه نیشابوری تخت فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری عالی خوش رنگ و خوش نقش - فریم گردنبند دست ساز درشت و سنگین با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 12 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  1773
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری اشکی آویز فاخر _کد:13038
 • گردنبند فیروزه نیشابوری اشکی آویز فاخر
 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری شجری عالی خوش رنگ و خوش نقش - فریم گردنبند دست ساز با پرداخت عالی - آب طلای 18 عیار دوبل - با آویز فیروزه کرمان - کار مجلسی و تک مناسب تمامی سنین - از این سری کار فقط یک عدد ساخته شده است و ساخت مجدد آن مستلزم هزینه بیشتری می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 8 گرم - سری: 960401
 • قیمت :
  170,000   تومان
 • کد جواهر
  13038
 • خرید گردنبند

درحال بارگذاری...

  http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

   

    

   

  نظرات مشتریان

  • # مهدیه عیدی اندای

  • سایت تون خوب وراضی کننده ومنظمی هست
  • # علی صدائی

   326

  • خیلی خوب و ارزنده است. فقط صفحه اصلی خیلی شلوغ و گیج کننده است بهتر کمی در طراحی صفحه اول حرفه ای و شکیل تر بشود مناسبت تر است
  • ثبت و مشاهده نظرات

  جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

  • بلادستون (سنگ خون)
  • بلادستون که گاه بنام گل آفتابگردان، نیز خوانده می شود، سنگ سبز رنگی است که خال ها و رگه هایی از یشم قرمز را در خود دارد . بلادستون، دارای خصوصیات درمان کننده ی قوی، در زمینه های فیزیکی می باشد . نام این سنگ، بیانگر " قطره های خونی " یا مقادیر زیادی اهن، در ساختمان این سنگ می...
  • 31 تیر 1396

   ادامه
  • الکساندریت
  • الکساندریت که بهترین نوع کریسوبریل استخراجی از کوه های اورال روسیه است در میکاشیست ها یافت شده است. سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید. بزرگترین کریسوبریل تراش خورده روسیه ۶۶ قیراط وزن...
  • 26 تیر 1396

   ادامه
  • عاج (IVORY)
  • عاج (IVORY) هزاران سال است که بخاطر رنگ کرم سیر، بافت زیبا و نرمی تراش آن از ارزش لازم برخوردار است . تا همین اواخر ماده ای پر مصرف در ساخت جواهرات و زینت آلات بود . ولی اعمال محدودیت های بین المللی در تجارت عاج حیوانات از این امر کاسته است . همچنین از دندان های همه پستانداران،...
  • 25 تیر 1396

   ادامه
  • سنگ ها و کانی ها
  • سنگ ها و کانی ها در این مقاله اطلاعاتی درباره کانی ها و سنگ ها ارائه می شود . تعداد کانی ها، انواع آنها، ساختمان شان و نحوه تشخیص کانی ها از یکدیگر و ... را توضیح خواهیم داد . کانی ها در طبیعت به سه شکل هستند : آذرین رسوبی دگرگونی سنگ ها از کانی ها تشکیل شده اند . کانی...
  • 28 تیر 1396

   ادامه