انگشتر زنانه   مشاوره سنگ درمانی  
حراج مناسبتی 2102332

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

تسبیح

تسبیح یسر 33 دانه ای دست ساز

تسبیح یسر 33 دانه ای دست ساز

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش دست و شیک - تسبیح دست ساز و زیبا - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح با وزن : حدود 20 گرم - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - سری: 1400629/25**D
 • 810,000   تومان
  870,000 تومان
 • کد جواهر
  24373
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان بسیار زیبا

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان بسیار زیبا

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 36/2 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400629/6**D
 • 1,295,000   تومان
  1,392,000 تومان
 • کد جواهر
  24371
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ 101 دانه ای افغان

تسبیح شامقصود خوشرنگ 101 دانه ای افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 31/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400629/5**D
 • 1,460,000   تومان
  1,566,000 تومان
 • کد جواهر
  24370
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 36/2 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400629/3**D
 • 1,525,000   تومان
  1,636,000 تومان
 • کد جواهر
  24368
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 57 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400629/2**D
 • 1,540,000   تومان
  1,653,000 تومان
 • کد جواهر
  24367
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی کبود 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح عقیق یمنی کبود 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح عقیق یمنی کبود زیبا - دانه های تسبیح فوق العاده با کیفیت و خوشرنگ - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن: حدود 26 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 1400616/29**D
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  24349
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح عقیق یمنی با کیفیت و خوشرنگ - تسبیح 33 دانه ای - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن: حدود 24/2 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 1400616/20**D
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  24306
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای بسیار زیبا

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای بسیار زیبا

 • تسبیح عقیق یمنی با کیفیت و خوشرنگ - تسبیح 33 دانه ای - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن: حدود 17/6 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 1400629/37**D
 • 1,295,000   تومان
  1,392,000 تومان
 • کد جواهر
  24297
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا - نگین های تسبیح فوق العاده با کیفیت و خوشرنگ - تسبیح 33 دانه ای درشت - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن: حدود 19/6 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 1400629/36**D
 • 1,295,000   تومان
  1,392,000 تومان
 • کد جواهر
  24294
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و خوش دست

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و خوش دست

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش دانه کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و سه عدد کشکول در شرابه تسبیح به زیبایی قرار داده شده - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 17/7 گرم - سری: 1400616/15**D
 • 650,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  24195
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی زیبا و شیک با تراش دانه هلی درشت - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 31/9 گرم - سری: 1400616/12**D
 • 570,000   تومان
  634,000 تومان
 • کد جواهر
  24191
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبای 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبای 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوش نقش میخکوب شده - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی درشت - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیحی درشت و خوش دست - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 53/7 گرم - سری: 1400616/11**D
 • 625,000   تومان
  693,000 تومان
 • کد جواهر
  24190
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا - تسبیحی شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 23/4 گرم - سری: 1400616/16**D
 • 650,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  24198
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کهربا حشره ای خوشرنگ و خاص 33 دانه ای

تسبیح کهربا حشره ای خوشرنگ و خاص 33 دانه ای

 • تسبیح کهربا پودری خوشرنگ و شیک - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی خوش دست، بسیار شیک، زیبا و خاص - دانه های تسبیح با تراش کروی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 26/9 گرم - سری: 1400614/8
 • 427,500   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  24174
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) بسیار خاص

تسبیح کشکول (کوک) بسیار خاص

 • تسبیح 33 دانه ای شیک و خاص - تسبیحی خوش دست هلی شکل - تسبیح با شیخک سنگی و سه عدد کوک به زیبایی در شرابه تسبیح قرار گرفته - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 28/9 گرم - سری: 1400616/8**D
 • 355,000   تومان
  396,000 تومان
 • کد جواهر
  24157
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 37/5 گرم - سری: 1400616/5**D
 • 715,000   تومان
  792,000 تومان
 • کد جواهر
  24152
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 22 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/4**D
 • 535,000   تومان
  594,000 تومان
 • کد جواهر
  24145
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای زیبا و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای زیبا و خوشرنگ

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 25/7 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/3**D
 • 535,000   تومان
  594,000 تومان
 • کد جواهر
  24144
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 27/4 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/2**D
 • 535,000   تومان
  594,000 تومان
 • کد جواهر
  24143
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره