ایده   moshavere  
حراج مناسبتی 081720

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

خلخال

خلخال کوارتز بسیار زیبا

خلخال کوارتز بسیار زیبا

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین کوارتز - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - ساخت به سفارش جواهری بینا - نگین کوارتز اصلی و طبیعی می باشد - وزن : حدود 12 گرم می باشد - سری: 990512/3
 • 115,200   تومان
  128,000 تومان
 • کد جواهر
  20471
 • خرید خلخال نمایش
خلخال دلربا بسیار زیبا و خاص

خلخال دلربا بسیار زیبا و خاص

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین دلربا - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - ساخت به سفارش جواهری بینا - نگین دلربا اصلی و طبیعی می باشد - وزن : حدود 11 گرم می باشد - سری: 990512/1
 • 115,200   تومان
  128,000 تومان
 • کد جواهر
  20439
 • خرید خلخال نمایش
خلخال کوارتز سفید بسیار خاص

خلخال کوارتز سفید بسیار خاص

 • جنس برنز - خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین کوارتز- پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - ساخت به سفارش جواهری بینا - نگین کوارتز معدنی و اصلی می باشد - وزن : حدود 12 گرم می باشد - سری: 990512/5
 • 115,200   تومان
  128,000 تومان
 • کد جواهر
  20469
 • خرید خلخال نمایش
خلخال عقیق استخوانی بسیار زیبا

خلخال عقیق استخوانی بسیار زیبا

 • جنس : برنز - خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین عقیق استخوانی - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - ساخت به سفارش جواهری بینا - نگین عقیق استخوانی اصلی و طبیعی می باشد - وزن : حدود 12 گرم می باشد - سری: 990512/2
 • 115,200   تومان
  128,000 تومان
 • کد جواهر
  20470
 • خرید خلخال نمایش
خلخال کوارتز سفید بسیار خاص

خلخال کوارتز سفید بسیار خاص

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین کوارتز- پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - ساخت به سفارش جواهری بینا - نگین کوارتز معدنی و اصلی می باشد - وزن : حدود 15 گرم می باشد - سری: 990512/4
 • 115,200   تومان
  128,000 تومان
 • کد جواهر
  20440
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو خاص

خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو خاص

 • نقره 925 عیار - خلخال مدل جدید و شیک - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - روکش رودیوم - وزن : حدود 5/5 گرم می باشد - سری: 981010/15
 • 578,700   تومان
  643,000 تومان
 • کد جواهر
  18827
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره رودیوم مدل میکرو زنانه

خلخال نقره رودیوم مدل میکرو زنانه

 • نقره 925 عیار - خلخال مدل جدید و شیک - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - روکش رودیوم - وزن : حدود 5 گرم می باشد - سری: 981010/16
 • 526,500   تومان
  585,000 تومان
 • کد جواهر
  18824
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

 • نقره 925 عیار - خلخال مدل جدید و شیک - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - روکش رودیوم - وزن : حدود 3/5 گرم می باشد - سری: 981010/13
 • 368,100   تومان
  409,000 تومان
 • کد جواهر
  18777
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

 • نقره 925 عیار - خلخال مدل جدید و شیک - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - روکش رودیوم - وزن : حدود 4 گرم می باشد - سری: 981010/14
 • 421,200   تومان
  468,000 تومان
 • کد جواهر
  18763
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

خلخال نقره رودیوم زنانه مدل میکرو

 • نقره 925 عیار - خلخال مدل جدید و شیک - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - روکش رودیوم - وزن : حدود 3/5 گرم می باشد - سری: 981010/17
 • 368,100   تومان
  409,000 تومان
 • کد جواهر
  18755
 • خرید خلخال نمایش
خلخال یاقوت سرخ ، صدف بسیار زیبا

خلخال یاقوت سرخ ، صدف بسیار زیبا

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای صدف و یاقوت - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین صدف طبیعی اصلی و نگین یاقوت صنعتی سنتاتیک می باشد - وزن : حدود 7 گرم می باشد - سری: 980802/4
 • 35,100   تومان
  39,000 تومان
 • کد جواهر
  18132
 • خرید خلخال نمایش
خلخال چند جواهر یاقوت سرخ و صدف زیبا و خاص

خلخال چند جواهر یاقوت سرخ و صدف زیبا و خاص

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای صدف و یاقوت - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین صدف طبیعی اصلی و نگین یاقوت صنعتی سنتاتیک می باشد - وزن : حدود 13 گرم می باشد - سری: 980802/3
 • 46,800   تومان
  52,000 تومان
 • کد جواهر
  18116
 • خرید خلخال نمایش
خلخال عقیق و جید زنانه دست ساز زیبا

خلخال عقیق و جید زنانه دست ساز زیبا

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای عقیق و جید - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین این پابند معدنی اصلی می باشد - وزن : حدود 10 گرم می باشد - سری: 980715/40
 • 46,800   تومان
  52,000 تومان
 • کد جواهر
  18035
 • خرید خلخال نمایش
خلخال عقیق خاص و بسیار زیبا

خلخال عقیق خاص و بسیار زیبا

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای عقیق - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین این پابند معدنی اصلی می باشد - نگین های پابند با تراش کروی - وزن : حدود 10 گرم می باشد - سری: 980715/36
 • 46,800   تومان
  52,000 تومان
 • کد جواهر
  18044
 • خرید خلخال نمایش
خلخال جید ، حدید و عقیق زنانه بسیار زیبا

خلخال جید ، حدید و عقیق زنانه بسیار زیبا

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای حدید ، جید و عقیق - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین این پابند معدنی اصلی می باشد - نگین های پابند با تراش کروی - وزن : حدود 10 گرم می باشد - سری: 980715/37
 • 52,200   تومان
  58,000 تومان
 • کد جواهر
  18008
 • خرید خلخال نمایش
خلخال جید و کوارتز بسیار زیبا و خاص

خلخال جید و کوارتز بسیار زیبا و خاص

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای کوارتز و جید - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین این پابند معدنی اصلی می باشد - وزن : حدود 10 گرم می باشد - سری: 980715/35
 • 46,800   تومان
  52,000 تومان
 • کد جواهر
  17988
 • خرید خلخال نمایش
خلخال عقیق و جید بسیار زیبا و خاص

خلخال عقیق و جید بسیار زیبا و خاص

 • خلخال مدل جدید، شیک و فانتزی با نگین های زیبای عقیق و جید - پابند ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - نگین این پابند معدنی اصلی می باشد - وزن : حدود 10 گرم می باشد - سری: 980715/34
 • 46,800   تومان
  52,000 تومان
 • کد جواهر
  17979
 • خرید خلخال نمایش

درحال بارگذاری...

  تسبیح لوکس چندجواهر  

    

   

  call support Telegram support Whatsapp support
  بستن پنجره