َانگشتر مردانه   جواهرات  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

خلخال

خلخال نقره ظریف خاص زنانه

خلخال نقره ظریف خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/53**D
 • 445,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  26307
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه قلبی شکل زیبا

خلخال نقره زنانه قلبی شکل زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 6/6 گرم - سری: 14001013/52**D
 • 1,090,000   تومان
  1,160,000 تومان
 • کد جواهر
  26306
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص ظریف زنانه

خلخال نقره خاص ظریف زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 7/3 گرم - سری: 14001013/51**D
 • 1,205,000   تومان
  1,285,000 تومان
 • کد جواهر
  26305
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه خاص و زیبا

خلخال نقره زنانه خاص و زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 6/8 گرم - سری: 14001013/50**D
 • 1,120,000   تومان
  1,195,000 تومان
 • کد جواهر
  26304
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف و زیبا

خلخال نقره ظریف و زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 3 گرم - سری: 14001013/49**D
 • 495,000   تومان
  530,000 تومان
 • کد جواهر
  26303
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص زیبا زنانه

خلخال نقره خاص زیبا زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 9/1 گرم - سری: 14001013/47**D
 • 1,500,000   تومان
  1,600,000 تومان
 • کد جواهر
  26292
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف خاص زنانه

خلخال نقره ظریف خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/57**D
 • 445,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  26293
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنجیری شکل خاص زنانه

خلخال نقره زنجیری شکل خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 4/7 گرم - سری: 14001013/48**D
 • 775,000   تومان
  825,000 تومان
 • کد جواهر
  26289
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره قلبی شکل خاص و زیبا زنانه

خلخال نقره قلبی شکل خاص و زیبا زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا قلبی شکل - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/45**D
 • 445,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  26290
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص زیبا زنانه

خلخال نقره خاص زیبا زنانه

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 3/4 گرم - سری: 14001013/44**D
 • 560,000   تومان
  600,000 تومان
 • کد جواهر
  26286
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف زیبا زنانه

خلخال نقره ظریف زیبا زنانه

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/6 گرم - سری: 14001013/43**D
 • 430,000   تومان
  460,000 تومان
 • کد جواهر
  26285
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص ظریف زنانه

خلخال نقره خاص ظریف زنانه

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/6 گرم - سری: 14001013/42**D
 • 430,000   تومان
  460,000 تومان
 • کد جواهر
  26284
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره طرح قلب و بینهایت خاص و زیبا

خلخال نقره طرح قلب و بینهایت خاص و زیبا

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا طرح قلب و بینهایت - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 3 گرم - سری: 14001013/41**D
 • 495,000   تومان
  530,000 تومان
 • کد جواهر
  26283
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زیبا خاص زنانه

خلخال نقره زیبا خاص زنانه

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/6 گرم می باشد - سری: 14001013/40**D
 • 430,000   تومان
  460,000 تومان
 • کد جواهر
  25999
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه ظریف و زیبا

خلخال نقره زنانه ظریف و زیبا

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/7 گرم می باشد - سری: 14001013/39**D
 • 445,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  25998
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف زنانه زیبا

خلخال نقره ظریف زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/4 گرم می باشد - سری: 14001013/38**D
 • 395,000   تومان
  420,000 تومان
 • کد جواهر
  25997
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص زیبا زنانه

خلخال نقره خاص زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 3/5 گرم می باشد - سری: 1400820/26**D
 • 445,000   تومان
  505,000 تومان
 • کد جواهر
  25632
 • خرید خلخال نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
هبهاب نگین چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره