جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 2205853

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

خلخال

خلخال نقره زنانه خاص و زیبا

خلخال نقره زنانه خاص و زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 6/8 گرم - سری: 14001013/50**D
 • 1,430,000   تومان
  1,645,000 تومان
 • کد جواهر
  26304
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف و زیبا

خلخال نقره ظریف و زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 3 گرم - سری: 14001013/49**D
 • 630,000   تومان
  725,000 تومان
 • کد جواهر
  26303
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف خاص زنانه

خلخال نقره ظریف خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/53**D
 • 570,000   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  26307
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه قلبی شکل زیبا

خلخال نقره زنانه قلبی شکل زیبا

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 6/6 گرم - سری: 14001013/52**D
 • 1,390,000   تومان
  1,595,000 تومان
 • کد جواهر
  26306
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص ظریف زنانه

خلخال نقره خاص ظریف زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 7/3 گرم - سری: 14001013/51**D
 • 1,535,000   تومان
  1,765,000 تومان
 • کد جواهر
  26305
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص زیبا زنانه

خلخال نقره خاص زیبا زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 9/1 گرم - سری: 14001013/47**D
 • 1,915,000   تومان
  2,200,000 تومان
 • کد جواهر
  26292
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف خاص زنانه

خلخال نقره ظریف خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/57**D
 • 570,000   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  26293
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنجیری شکل خاص زنانه

خلخال نقره زنجیری شکل خاص زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 4/7 گرم - سری: 14001013/48**D
 • 990,000   تومان
  1,135,000 تومان
 • کد جواهر
  26289
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره قلبی شکل خاص و زیبا زنانه

خلخال نقره قلبی شکل خاص و زیبا زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا قلبی شکل - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/7 گرم - سری: 14001013/45**D
 • 570,000   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  26290
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنجیری شکل خاص بسیار زیبا زنانه

خلخال نقره زنجیری شکل خاص بسیار زیبا زنانه

 • خلخال نقره با کیفیت و بسیار زیبا ظریف - خلخالی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - خلخال با ظاهری منحصر به فرد و خاص - خلخالی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 4/3 گرم - سری: 14001013/54**D
 • 905,000   تومان
  1,040,000 تومان
 • کد جواهر
  26308
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف زیبا زنانه

خلخال نقره ظریف زیبا زنانه

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/6 گرم - سری: 14001013/43**D
 • 550,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  26285
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره خاص ظریف زنانه

خلخال نقره خاص ظریف زنانه

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 2/6 گرم - سری: 14001013/42**D
 • 550,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  26284
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره طرح قلب و بینهایت خاص و زیبا

خلخال نقره طرح قلب و بینهایت خاص و زیبا

 • دستبند نقره با کیفیت و بسیار زیبا طرح قلب و بینهایت - دستبندی زیبا و مد روز برای تمامی سنین - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن: حدود 3 گرم - سری: 14001013/41**D
 • 630,000   تومان
  725,000 تومان
 • کد جواهر
  26283
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زیبا خاص زنانه

خلخال نقره زیبا خاص زنانه

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/6 گرم می باشد - سری: 14001013/40**D
 • 550,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  25999
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه ظریف و زیبا

خلخال نقره زنانه ظریف و زیبا

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/7 گرم می باشد - سری: 14001013/39**D
 • 570,000   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  25998
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره ظریف زنانه زیبا

خلخال نقره ظریف زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ایتالیایی ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 2/4 گرم می باشد - سری: 14001013/38**D
 • 505,000   تومان
  580,000 تومان
 • کد جواهر
  25997
 • خرید خلخال نمایش
خلخال نقره زنانه با آویز گلبرگ

خلخال نقره زنانه با آویز گلبرگ

 • نقره 925 عیار - پابند نقره ویژه بانوان خوش سلیقه و مد روز - خلخال بسیار با کیفیت و با استحکام - مناسب برای مجالس و مهمانی های دوستانه - وزن : حدود 6/8 گرم می باشد - سری: 1400820/24**D
 • 1,430,000   تومان
  1,645,000 تومان
 • کد جواهر
  25394
 • خرید خلخال نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره