عقیق   سنگ درمانی  

مشاهده نتایج جستجو

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

سرویس نقره زنانه

سرویس نقره رودیوم مدل پیچ به همراه زنجیر

سرویس نقره رودیوم مدل پیچ به همراه زنجیر

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - گردنبند همراه با زنجیر رودیوم می باشد - وزن: حدود 8/4 گرم - سری: 14020801/18**AM
 • 1,200,000   تومان
  1,335,000 تومان
 • کد جواهر
  31136
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص با مخراج نگین های سوارسکی

سرویس نقره رودیوم خاص با مخراج نگین های سوارسکی

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 7/8 گرم - سری: 14020714/21**AM
 • 1,115,000   تومان
  1,240,000 تومان
 • کد جواهر
  30953
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم شیک با مخراج نگین های سوارسکی

سرویس نقره رودیوم شیک با مخراج نگین های سوارسکی

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 7 گرم - سری: 14020714/22**AM
 • 999,000   تومان
  1,120,000 تومان
 • کد جواهر
  30954
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص و زیبا

سرویس نقره رودیوم خاص و زیبا

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند ، گوشواره و انگشتر می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 11/45 گرم - سری: 14020716/9*..
 • 1,230,000   تومان
  1,365,000 تومان
 • کد جواهر
  30920
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم با مخراج نگین های سوارسکی

سرویس نقره رودیوم با مخراج نگین های سوارسکی

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 8/5 گرم - سری: 14020628/12**AM
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  30860
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص و زیبای زنانه

سرویس نقره رودیوم خاص و زیبای زنانه

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 8/1 گرم - سری: 14020612/13**AM
 • 1,120,000   تومان
  1,245,000 تومان
 • کد جواهر
  30799
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص و شیک زنانه

سرویس نقره رودیوم خاص و شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14020612/14**AM
 • 880,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  30800
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم زنانه عالی و خاص

سرویس نقره رودیوم زنانه عالی و خاص

 • نقره 925 عیار - سرویس نقره جذاب و زیبا - سروبس با مخراج نگین های زیبا و درخشان سوارسکی - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این ست شامل گردنبند ، گوشواره و انگشتر می باشد - با این سرویس جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 10/1 گرم - سری: 14020602/17**AM
 • 1,485,000   تومان
  1,650,000 تومان
 • کد جواهر
  30696
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص و شیک زیبا زنانه

سرویس نقره رودیوم خاص و شیک زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 6 گرم - سری: 14020602/18**AM
 • 905,000   تومان
  990,000 تومان
 • کد جواهر
  30697
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره زنانه رودیوم بسیار خاص

سرویس نقره زنانه رودیوم بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - ست کامل جذاب و زیبا - ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این ست شامل گردنبند ، گوشواره و انگشتر می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 7/3 گرم - سری: 14020527/8*.
 • 985,000   تومان
  1,130,000 تومان
 • کد جواهر
  30592
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم زنانه زیبا و خاص

سرویس نقره رودیوم زنانه زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 8/9 گرم - سری: 14020527/15*.
 • 1,200,000   تومان
  1,380,000 تومان
 • کد جواهر
  30599
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم خاص زنانه عالی

سرویس نقره رودیوم خاص زنانه عالی

 • نقره 925 عیار - سرویس جذاب و زیبا - سرویس با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 10/7 گرم - سری: 14020527/17*.
 • 1,445,000   تومان
  1,660,000 تومان
 • کد جواهر
  30601
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم زنانه زیبا و عالی

سرویس نقره رودیوم زنانه زیبا و عالی

 • نقره 925 عیار - سرویس جذاب و زیبا - سرویس با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 15/9 گرم - سری: 14020527/14*.
 • 2,145,000   تومان
  2,465,000 تومان
 • کد جواهر
  30598
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم زنانه خاص و درشت

سرویس نقره رودیوم زنانه خاص و درشت

 • نقره 925 عیار - ست کامل جذاب و زیبا - ست درشت و سنگین با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این ست شامل گردنبند ، گوشواره ، انگشتر و دستبند می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 15/8 گرم - سری: 14020527/5*.
 • 2,135,000   تومان
  2,450,000 تومان
 • کد جواهر
  30589
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم فاخر و درشت

سرویس نقره رودیوم فاخر و درشت

 • نقره 925 عیار - ست کامل فاخر درشت و سنگین - ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این ست شامل گردنبند ، گوشواره ، انگشتر و دستبند می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 17/7 گرم - سری: 14020527/2*.
 • 2,390,000   تومان
  2,745,000 تومان
 • کد جواهر
  30586
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره رودیوم زنانه خاص و شیک

سرویس نقره رودیوم زنانه خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - ست کامل جذاب و زیبا - ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این ست شامل گردنبند ، گوشواره و انگشتر می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 7/8 گرم - سری: 14020527/9*.
 • 1,055,000   تومان
  1,210,000 تومان
 • کد جواهر
  30593
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره زنانه عالی زیبا رودیوم

سرویس نقره زنانه عالی زیبا رودیوم

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 8/18 گرم - سری: 14020527/12*.
 • 1,105,000   تومان
  1,270,000 تومان
 • کد جواهر
  30596
 • خرید سرویس نمایش
سرویس نقره شیک و زیبای زنانه رودیوم

سرویس نقره شیک و زیبای زنانه رودیوم

 • نقره 925 عیار - نیم ست جذاب و زیبا - نیم ست با نگین های زیبا و درخشان - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - این نیم ست شامل گردنبند و گوشواره می باشد - با این ست جذاب در مهمانی ها بدرخشید - وزن: حدود 7/8 گرم - سری: 14020527/16*.
 • 1,055,000   تومان
  1,210,000 تومان
 • کد جواهر
  30600
 • خرید سرویس نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره