Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: ایست قلبی

دانشجوی ۱۹ ساله دچار ایست قلبی شد…

دانشجوی ترم اول در دانشگاه تبریز دچار ایست قلبی شد و همانجا درگذشت… یک دختر که در ترم اول یکی از دانشگاه های تبریز تحصیل می کرد، بر اثر ایست قلبی درگذشت. معاون دانشجویی و پژوهش این دانشگاه مرگ این …

بیشتر بخوانید

هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس در گذشت

هادی نوروزی

هادی نوروزی کاپیتان پرسپولیس بر اثر ایست قلبی درگذشت. هادی نوروزی که تنها ٣٠ سال داشت در خواب سکته کرده و انتقال او به بیمارستان هم نتیجه ای در پی نداشته است. به گفته همراهان نوروزی، او ساعت ۴ صبح …

بیشتر بخوانید