Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: درباره فیروزه

فیروزه چیست ؟

فیروزه خواص کانی شناسی در سیستم تریکلینیک متبلور می شود . شکل ظاهری آن به صورت توده ای کوچک، گرد، کلیوی شکل، پوششی و قلوه ای شکل می باشد . رخ مشخصی نداشته و اثر خاکه آن بر روی جسم …

بیشتر بخوانید