انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه مدل میکرو _کد:18275

 نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ _کد:19420

 نگین انگشتر چشم ببر (تایگر) درشت زیبا _کد:19101

 انگشتر عقیق یمنی رودیوم زنانه زیبا _کد:22991

 نگین انگشتر فیروزه شجری خوش نقش _کد:15799

 نگین انگشتر عقیق یمنی تراش ترکیبی کلکسیونی _کد:20047

 انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه زیبا _کد:21405

 انگشتر یاقوت کبود استار مردانه بسیار عالی فاخر _کد:2262

 انگشتر عقیق یمنی زرد خوشرنگ مارکازیتی مردانه _کد:23020

 انگشتر عقیق یمنی مردانه بسیار خاص _کد:21270