Telegram support Whatsapp support
انگشتر

دیدن انگشتر در خواب و تعبیرهای مختلف در مورد آن

در این مطلب تعبیر خواب انواع مختلف انگشتر و دیدن آن در شرایط خاص بیان شده است.

همچنین اگر فرد در خواب فقط انگشتری را ببینید که جزئیات آن هم مشخص نباشد می تواند

به این معنا باشد که مشکلاتی در زندگی آن فرد به وجود آمده است که ممکن است قابل حل

هم نباشد. انگشتر در خواب نماد وصلت، یکپارچگی، کمال، ابدیت و تعهد است.

این خواب می تواند نشان دهنده تعهد در برابر یک رابطه باشد.

همچنین انگشتر در خواب می تواند نمادی از دیگر تعهدات از جمله تعهد در برابر آمال یا

آرزویی مشخص باشد. احتمالا دیدن انگشتر در خواب نشان دهنده تعهد و وفاداری شما به

اهداف، باورها و آرزوهایتان است.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر

خواب انگشتر همچنین می تواند نشان دهنده اهمیت عشق و محبت و عهد و پیمان

وفادارانه ای باشد که به زودی از طرف کسی که به شما علاقه دارد و اهمیت بسیار زیادی به

شما میدهد، دریافت می کنید. خواب حلقه می تواند نشان دهنده عهد و پیمان های

شما نیز باشد.

چنین خواب هایی همچنین نشان دهنده تمایل به داشتن رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با

فرد دیگری است.

احتمالا شما علاقمند هستید که در رابطه ای متعهدانه و وفادارانه با فرد دیگری قرار بگیرید.

از نظر تحلیل گران دیدن خواب انگشتر نمادی از تعهد به رابطه و یا پذیرفتن وظایفی است

که بر عهده شماست. تعبیرگران اسلامی تعبیر خواب انگشتر را زن و فرزند دانسته‌اند

که در واقع می‌توان این دو را نیز جز متعلقات و وابستگی‌های فردی که خواب را می بیند باشد.

از ابراهیم کرمانی نقل شده است که اگر در خواب دیدی که انگشترت خوب ساخته نشده

نشان از هدر رفتن مال و اموال توست.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتری داری که دو نگین مشابه دارد یا کسی آن را به تو

داده است، یعنی غلام‌زاده هستی، یا اگر ببینی یکی از آن دو نگین افتاده است، یعنی از یکی

از دو گناه خود توبه می‌کنی.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر طلا

اگر در خواب انگشتر طلایی ببینید، بسیار خوب است و نشان دهنده عهد و پیمانی محکم و

استوار خواهد بود.

این خواب همچنین نشان دهنده علاقه و اشتیاق شما به امنیت، پایداری و وفاداری است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب حلقه طلا بسیار خوب می‌باشد.

تعبیر دیگری می‌گوید:

دیدن حلقه طلا در خواب برای مردان رسیدن به سختی و ناراحتی و ارتکاب به کاری

حرام تعبیر شده است. اگر مردی خواب ببیند که انگشتر طلا در دست دارد، احتمالا ضرر

مالی به او می رسد.

اگر مردی در خواب ببیند که از طلافروشی انگشتر طلا می خرد، یعنی اینکه مردی دروغ گو

قصد فریب دادن او را دارد.

اگر مردی خواب ببیند که به او انگشتر طلا هدیه دادند، از کسی سخنی مکروه خواهد شنید.

اگر مردی در خواب ببیند که انگشتر طلای خود را پیش کسی به امانت می گذارد، آن کس

که انگشتر را به امانت گرفته، در بیداری به او خیانت می کند و یا سخن ناروایی بین آنان

رد و بدل خواهد شد.

پیدا کردن انگشتر طلا در خواب برای زنان، رسیدن به موفقیت و شادکامی است.

اگر زنی در خواب ببیند که شوهر او به وی حلقه طلا هدیه می دهد، مورد احترام او واقع

می شود و به عزت و شادی می رسد.

اگر دختری خواب ببیند که برای او حلقه طلا خریدند، شوهر می کند و شوهر او موجب

سربلندی و افتخار او خواهد شد.

اگر مردی  درخواب ببیند که انگشتر طلا پیدا کرده است، با کاری مواجه می شود که به نفع او نیست.

تعبیر خواب انگشتر نقره

خواب انگشتر طلا از هر جنس دیگری بهتر است. خواب انگشتر نقره بیشتر به معنی تلاش

برای کسب مال و ثروت است و احتمالا تولد فرزند در خانواده را نوید می دهد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشتر در دستت نقره می‌باشد، یعنی تمام

اموال تو خوب و حلال خواهند بود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حلقه نقره عبارتند از:

مملکت
زن
فرزند
مال

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر بدل

اگر در خواب انگشتری از جنس بدل ببینید نشانه کسی یا چیزی تقلبی در زندگی شماست.

تعبیر خواب انگشتر فیروزه

محمد بن سیرین داشتن انگشتر فیروزه در خواب را نشانه رسیدن به قدرت روانی و روحی

بالا و نشانه تسلط بر اعصاب و خویشتن داری تعبیر می کند. او پیدا کردن حلقه فیروزه در

خواب را نشانه رسیدن به ثروت ، اعتبار ، عمر دراز ، صاحب فزرند شدن و مسلط بودن بر

اعصاب و روان تعبیر می کند. و از دست دادن انگشتر فیروزه در خواب تعبیری برعکس

خواهد داشت.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر آهنی

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت از جنس آهن است، یعنی دارائی تو اندک و حقیر

خواهد بود،

ولی جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشتر آهنی در انگشت تو می‌باشد، یعنی قدرت و توانایی

بسیاری بدست می‌آوری.

تعبیر خواب انگشتر شکسته

اگر در خواب خود انگشتری شکسته را ببینید باید بدانید که نشانه خوبی نیست و احتمالا

درگیری ها و اختلاف نظرهای شما و شریک عاطفی یا همسرتان را در رابطه و یا ازدواج فعلی

خود نشان می دهد.

تعبیر خواب انگشتر الماس

لیلا برایت: دیدن انگشتر الماس در خواب را نشانه رسیدن به موفقیت و پیروزی تعبیر می کند.

اگر خواب ببینید که صاحب انگشتر الماس شده اید مورد لطف و احترام مقامات بالا قرار

خواهید گرفت. و اگر دختری خواب ببیند که نامزدش به او حلقه الماس هدیه می دهد

ازدواجش با افتخار و سربلندی همراه خواهد شد.

آنلی بیتون نیز می گوید گم کردن انگشتر الماس را نشانه رسوا شدن یا مرگ تعبیر می کند و

می گوید : اگر کسی خواب ببینید که انگشتر الماس دارد سعادت مند خواهد شد و هدایای زیادی

به او داده خواهد شد.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر یاقوت

ابراهیم کرمانی می گوید : دیدن انگشتر با تزئین یاقوت سبز در خواب ، نشانه لقاح پسری

هوشمند است که در آینده دانشمند بزرگی خواهد شد.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر یشمی

محمد بن سیرین می گوید : دیدن داشتن انگشتر یشمی در خواب نشانه ازدواج با یک زن خواهد بود.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه ابن سیرین

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را فروخته‌ای و پولش را هم گرفته‌ای، یعنی همه

اموال خودت را می‌فروشی و خرج می‌کنی، ولی اگر پولش را نگرفتی، یعنی فقط بخشی

از اموالت را می‌فروشی.

اگر ببینی انگشترت شکسته است، ولی نگینش آسیب ندیده است، یعنی بزرگی و جاه و مقام

تو از بین می‌رود ولی آبرو و هیبت تو بر جا می‌ماند، ولی اگر فقط نگین انگشترت شکست، یعنی

آبرو و هیبت تو از بین رفته ولی مقام و ریاست تو برجا می‌ماند.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی حلقه خود را شکسته‌ای، یعنی بین تو و زنت جدایی میافتد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را از گم کرده ای یا اینکه آنرا دزدیده‌اند، یعنی کارهایت

دچار اشکال و دشواری خواهد شد.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه امام صادق

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که انگشتر نگین‌دار خود را از دست داده است،

یعنی جاه و مقامش از بین می‌رود و یا اینکه فرزند یا شوهرش از دنیا خواهد رفت و یا اینکه

مالش تلف می‌شود، و اگر حاکم و فرمانده این خواب را ببیند، یعنی برکنار می‌شود

تعبیرگری می‌گوید: اگر کسی در خواب ببیند که انگشتر او شکست، اگر حلقه ازدواج او بود، از

همسرش جدا خواهد شد. در غیر این صورت، از مقامی که دارد عزل خواهد شد. و اگر صرفا

نگین انگشتری او افتاد، از احترام او کاسته خواهد شد

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر از دید کارل گوستاو یونگ

خواب دیدن اینکه حلقه تان شکسته است بیانگر این است که وفاداری و تعهدتان زیر سوال

می رود. تعبیر دیگر این است که حلقه ی شکسته نمادی از پایان دادن به یک رابطه است.

خواب دیدن اینکه انگشتر را گم می کنید یا کسی انگشترتان را دزدیده است بیانگر عدم

امنیت است. شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست دهید.

تعبیر خواب انگشتر معیوب

اگر در خواب انگشتری معیوب ببینید یا انگشتری معیوب را در خواب در دست داشته باشید

نشانه خوبی نبوده و ممکن است حاکی از شکست عشقی در آینده ای نزدیک خواهد بود.

انگشتر معیوب همچنین نشان دهنده تلاش بسیار زیاد در حفظ و پایبند بودن به تعهدات است.

این خواب برخی اوقات نشان دهنده دروغ ها و خیانت هایی است که پایبند بودن به یک

تعهد یا پیمان را برای شما سخت و طاقت فرسا می سازد.

همچنین این خواب می تواند نشان دهنده ناتوانی شما در اعتماد کردن به فردی باشد که در

برابر او متعهد شده اید آن هم به دلیل برخی خیانت ها یا دروغ هایی که اخیرا از سمت او

تجربه کرده اید.

تعبیر خواب گم شدن حلقه ازدواج

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواج خود را گم کرده اید باید بدانید که این خواب نشانه

خوبی نیست و شاید هشداری را در مورد وقایع ناخوشایند و خطرناکی که به زودی در

زندگی با آن ها روبرو خواهید شد، به همراه داشته باشد. احتمالا برخی از موقعیت هایی

که در آینده نزدیک با آن ها روبرو می شوید استحکام و توانایی شما در رابطه تان با فرد

دیگری را مورد سنجش قرار می دهند.

تعبیر خواب بخشیدن انگشتر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی پادشاه به تو انگشتری داد، تعبیرش

این است که پادشاه تو را حاکم قسمتی از مملکتش می‌کند و یا اینکه از حکومت پادشاه به

تو یا نزدیکانت بدی می‌رسد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر این خواب یعنی پادشاه می‌شوی.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر خود را به کسی بخشیده‌ای، یعنی بخشی از

دارائی خود را می‌بخشی.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی انگشترت را به کسی بخشیده‌ای یا به امانت گذاشته‌ای، ولی

آن شخص قبول نکرد و پس داد، یعنی به خواستگاری زنی می‌روی ولی قبول نمی‌کنند.

انگشتر

تعبیر خواب شستن انگشتر

اگر در خواب دیدید که انگشترتان را می شویید نشان دهنده احساس نیاز شما به تجدید

پیوند یا تعهد خود با دیگری است. شاید این خواب نشان دهنده بی میلی و مقاومت شما

در تغییر و ایجاد رابطه ای جدید با شریک عاطفی تان باشد.

عبیر خواب انگشتر مس و برنج

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی انگشترت از جنس برنج یا مس می‌باشد، یعنی

از انسان‌های بی‌اصل و نسب به تو سود و منفعت می‌رسد.

اگر ببینی انگشتر تو از بلور می‌باشد، یعنی از مردم بی‌اصل و نسب چیزی به تو می‌رسد.

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی انگشتر یشمی داری، یعنی با زنی ازدواج می‌کنی.

تعبیر خواب گم شدن انگشتر

اگر در خواب ببینید که انگشترتان را گم کرده اید نشان دهنده ترس ها و احساس عدم

امنیت شما درمورد رابطه ای است که در آن قرار دارید.

این خواب همچنین نشانه از دست دادن علاقه شما نسبت به فردی است که انگشتر را به

شما هدیه داده است. چنین خوابی می تواند نشان دهنده برخی شرایط ناگهانی و

غیر منتظره ای باشد که باعث از بین رفتن علاقه شما نسبت به فردی یا چیزی خواهد شد.

بعلاوه چنین خوابی حاکی از احساسات شما نسبت به عهد و پیمانی شکسته شده یا تعهدی

غیرقانونی است.

انگشتر

تعبیر خواب تعریف کردن از انگشتر در خواب

اگر در خواب ببینید که انگشتری که در دست دارید را مورد تعریف و تمجید خود قرار

می دهید نشانه بسیار خوبی است و نشان دهنده رضایت شما از فرزندان یا افراد جوان خانواده

خودتان می باشد.

این خواب همچنین نشان دهنده آن است که شما فردی مهربان، سخاوتمند و آماده کمک رسانی

به دیگران هستید و همیشه از موفقیت و پیروزی دیگران خوشحال می شوید.

تعبیر خواب گرفتن حلقه ازدواج از فرد ناشناس

اگر در خواب خود ببینید که فردی ناشناس حلقه ازدواج را در انگشت شما می اندازد نشانه آن

است که در حل برخی از مسائل و مشکلاتی که اخیرا درگیر آن شده اید یک کمک غیرمنتظره

را از جانب فردی دریافت می کنید بطوریکه حتی باورتان نمی شود در نهایت چطور اوضاع مرتب

خواهد شد.

تعبیر خواب بیرون افتادن انگشتر از دست

اگر در خواب ببینید که انگشتری از انگشت شما سر خورده و بیرون می افتد بهتر است آگاه

باشید و بدانید که این خواب هشداری در مورد مشکلات و مسائلی است که به دلیل پایبند

نبودن به تعهدات خود در آینده ای نزدیک با آن ها روبرو خواهید شد. این خواب پیغامی است

که به شما می گوید به رفتار خود بیشتر از قبل توجه کنید و به تعهدات خود پایبند بمانید.

در غیراینصورت خود را در وضعیتی خواهید یافت که دیگر هیچ کس به شما احترام نخواهد گذاشت.

انگشتر

تعبیر خواب دیدن انگشتر در دست فرد دیگری

اگر در خوابتان خود را در حال تماشای انگشتری که فرد دیگری در دست دارد ببینید باید بدانید

که این خواب نشان دهنده تشویش، نگرانی و ناامیدی شما درمورد فردی است که به تازگی

با او در ارتباط هستید. احتمالا این رابطه احساس رضایت شما را فراهم نکرده و شاید به آن فرد

اعتماد یا اطمینان ندارید. احتمالا این خواب نشان دهنده آن است که چنین فردی حتی در آینده

پشت سر شما غیبت خواهد کرد.

تعبیر خواب انگشتر در دست دیگران کردن

اگر در خوابتان ببینید که انگشتری را در دست فرد دیگری می کنید باید بدانید که نشانه بسیار

خوبی است و نشان دهنده شخصیت شماست. این خواب حاکی از آن است که شما فردی بسیار

وفادار و صادق هستید. شما قابل اطمینان هستید و به عهد و پیمان خود وفادار باقی می مانید

و هرگز به کسی خیانت نکرده یا او را فریب نمی دهید.

تعبیر خواب انگشتر هدیه

اگر در خواب خود ببینید که کسی به شما انگشتری هدیه می دهد باید بدانید که این خواب

نشانه ای خوب است و احتمالا نشان دهنده برطرف کردن همه مشکلات و سوءتفاهم ها در رابطه

فعلی شما است. این خواب نشان دهنده این است که رابطه شما وارد مرحله جدیدی از آرامش و

سعادت از نظر احساسی شده است.

تعبیر خواب انگشتر عقیق

لیلا برایت اینگونه تعبیر می کند: داشتن ، پیدا کردن و یا خریدن انگشتر عقیق در خواب را نشانه

زیاد شدن ایمان ، فراخی روزی و گشایس کار می داند. اگر کسی خواب ببینید که انگشتر عقیق

خود را فروختید یا اینکه آن را از شما دزدیدند و یا آن را گم کردید مال و یا فرصت مناسب و

خوبی را از دست خواهید داد و دچار ضرر و زیان خواهید شد.

دادن انگشتر عقیق به کسی در خواب نشانه انجام دادن کاری برای آن شخص خواهد بود. و اگر

در خواب فقط نگین عقیق حلقه را به کسی دادید یعنی اینکه آن شخص را راهنمایی خواهید کرد.

منوچهر مطیعی تهران دیدن خواب داشتن انگشتر عقیقی که قبلا آن را نداشتید نشانه پیش آمدن

فرصتی خواهد بود که شما خوشحال خواهید شد. و اگر حلقه عقیق را در خواب کسی به

شما بدهد خدمتی از طرف آن شخص برای شما انجام می گیرد که برای شما سود بخش خواهد بود.

همچنین او می گوید : اگر در خواب شما به کسی حلقه عقیق هدیه بدهید یعنی اینکه شما برای

آن شخص خدمتی انجام خواهید داد.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر کوچک

دیدن اینکه قادر نیستید انگشتری متناسب با انگشت خود را در خواب پیدا کنید نشان دهنده

وضعیت رابطه شما است. احتمالا شما فردی مجرد هستید که در حال حاضر رابطه عاشقانه ای

ندارید و این انگشتر حاکی از آن است که این وضعیت برای مدتی به همین گونه خواهد ماند.

تعبیر خواب انگشتر دیگران را در دست کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتر فرد دیگری را در دست خود می کنید نشان دهنده اعمالی فریب

کارانه و غیراخلاقی در آینده نزدیک خواهد بود.

تعبیر خواب انگشتر دست کردن

اگر در خواب ببینید که انگشتری را در دست می کنید نشان دهنده تعهد و التزام شما به عهد و

پیمانی با دیگری است. همچنین این خواب می تواند نشان دهنده شروع یک رابطه عاطفی باشد.

تعبیر خواب حلقه ازدواج یا نامزدی

دیدن حلقه ازدواج یا نامزدی نماد عهد و پیمانی است که کسی آن را با شما بسته یا شما آن را با

کسی بسته اید اما هنوز بطور کامل اجرا نشده است.

همچنین حلقه ازدواج می تواند نماد همسر شما و تعهد او به ازدواجتان باشد.

اگر در خواب ببینید که حلقه ازدواجتان را در دست ندارید نشان دهنده پایان رابطه شما با فردی

است که حلقه را از او دریافت کرده بودید. شاید این خواب نشان دهنده شک و تردیدهای شما

نسبت به رابطه فعلی تان باشد.

انگشتر

تعبیر خواب انگشتر عقد

دیدن حلقه عروسی در خوابتان بیانگر کامل بودن و عشق ابدی است. اگر ازدواج نکردید و حلقه

عروسی پیدا می کنید به این معنی است که رابطه ی شخصی تان به سطح جدیدی رسیده است.

خواب دیدن اینکه حلقه عروسی خود را گم می کنید بیانگر یک مساله یا موضوع حل نشده در

ازدواجتان است.

خواب دیدن در مورد حلقه نامزدی بیانگر این است که در مورد یک تعهد دراز مدت و ازدواج

فکر می کنید. این خواب نمادی از عشق است. اگر شما در مورد خواستگاری کردن فکر می کنید،

خواب دیدن حلقه نامزدی ممکن است بیانگر این باشد که در موردش نگرانید.

تعبیر خواب انگشتر از دیدگاه معبران غربی

تعبیر خواب دیدن حلقه در خواب نشان می دهد شما به یک رابطه پایدار فکر می کنید و یا

حتی به تمام کردن یک رابطه بی ثمر فکر می کنید. تعبیر دیگر خواب حلقه این است که شما

نسبت به کاری یا فردی احساس تعهد می کنید و یا اینکه عضو مهم یک گروه اجتماعی هستید.

کارل گوستاو یونگ

کارل گوستاو یونگ روانشناس مشهور سوییسی در رابطه با خواب انگشتر می‌گوید: دیدن یا

دریافت انگشتر در خوابتان نمادی از تکامل احساسی، استمرار، تعهدات و افتخار است. اگر

حلقه در انگشت شما باشد، بیانگر تعهد شما به رابطه یا یک تلاش جدید است. این خواب

نشان دهنده این است که شما به رویاهایتان, آرزوهایتان و باورهایتان پایبند هستید.

انگشتر

اشتراک گذاری مطلب
۱ ستاره۲ستاره۳ ستاره۴ ستاره۵ ستاره (هنوز امتیازی ثبت نشده)
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 3 =

محصولات مرتبط در فروشگاه