عقیق   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

انگشتر مردانه

انگشتر حدید درشت خاص با حکاکی آیه و من یتق الله

انگشتر حدید درشت خاص با حکاکی آیه و من یتق الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید با حکاکی آیه و من یتق الله - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16/9 گرم - سری: 14020820/11**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31279
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی و 3 جلاله

انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی و 3 جلاله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی عین علی و 3 جلاله - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - سری: 14020820/10**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31278
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی و آیت الکرسی

انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی و آیت الکرسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی عین علی و آیت الکرسی - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - سری: 14020820/9**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31277
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید خاص درشت با حکاکی ستاره سلیمان

انگشتر حدید خاص درشت با حکاکی ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی ستاره سلیمان - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 18 گرم - سری: 14020820/8**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31276
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید درشت با حکاکی آیه و من یتق الله

انگشتر حدید درشت با حکاکی آیه و من یتق الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی آیه و من یتق الله - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 18/3 گرم - سری: 14020820/7**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31275
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید مردانه درشت با حکاکی وان یکاد

انگشتر حدید مردانه درشت با حکاکی وان یکاد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی وان یکاد - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17 گرم - سری: 14020820/6**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31274
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی

انگشتر حدید درشت با حکاکی عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی عین علی - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 18 گرم - سری: 14020820/5**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31273
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید درشت با حکاکی السلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا

انگشتر حدید درشت با حکاکی السلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی السلطان ابوالحسن علی بن موسی الرضا - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - سری: 14020820/4**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31272
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی درشت با حکاکی آیت الکرسی

انگشتر حدید طلایی درشت با حکاکی آیت الکرسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی آیت الکرسی - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/9 گرم - سری: 14020820/3**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31271
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق قرمز درشت مردانه با حکاکی هفت شرف

انگشتر عقیق قرمز درشت مردانه با حکاکی هفت شرف

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق قرمز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی هفت شرف - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 23/4 گرم - سری: 14020820/2**M
 • 1,755,000   تومان
  1,950,000 تومان
 • کد جواهر
  31270
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی درشت با حکاکی و من یتق الله

انگشتر حدید طلایی درشت با حکاکی و من یتق الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی آیه و من یتق الله - انگشتری زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/1 گرم - سری: 14020820/1**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  31269
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر در نجف مردانه عالی و درشت خاص

انگشتر در نجف مردانه عالی و درشت خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر درنجف شفاف - انگشتر مناسب آقایان خوش پسند - (خواص در نجف: افزایش درآمد و شانس آرامش بخش درمان کمردرد و سردرد های میگرنی و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16/2 گرم - طرح روی رکاب یا حسین می باشد - سری: 14020424/5**M
 • 1,285,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  30297
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی زیبا با نقش ستاره سلیمان

انگشتر حدید طلایی زیبا با نقش ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با حکاکی ستاره سلیمان با خواص : 1-افزایش ثروت و برکت 2-از بین برنده سحر و جادو 3- رفع حوائج مهم 4-برگرداندن معشوق و .... - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب آقایان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/6 گرم - طرح روی رکاب یا حسین ، یا علی می باشد - سری: 14020424/4**M
 • 1,015,000   تومان
  1,125,000 تومان
 • کد جواهر
  30296
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر توپاز لندن دور الماس دست ساز فاخر رودیوم

انگشتر توپاز لندن دور الماس دست ساز فاخر رودیوم

 • نقره 950 عیار - نگین انگشتر توپاز آبی لندن خوشرنگ و مرغوب - انگشتر دست ساز مورد پسند آقایان خوش سلیقه با مخراج 8 عدد الماس - (خواص توپاز : آرامش بخش ، درمان سردردهای عصبی و استرسی ، افزایش اعتماد به نفس ، این سنگ مانند آهنربا دیگران را به شما جذب می کند و ... ) - انگشتر با نقره عیار بالا - نگین معدنی اصلی میباشد - سری: 14020412/5**K
 • 23,450,000   تومان
  24,220,000 تومان
 • کد جواهر
  30124
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق قرمز خطی با حکاکی افوض امری الی الله انالله بصیر بالعباد

انگشتر عقیق قرمز خطی با حکاکی افوض امری الی الله انالله بصیر بالعباد

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق قرمز خطی خوشرنگ و با کیفیت - نگین با حکاکی "افوض امری الی الله انالله بصیر بالعباد" - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 13/6 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020406/30*..
 • 1,020,000   تومان
  1,135,000 تومان
 • کد جواهر
  30110
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر نقره دست ساز با حرز امام جواد و حکاکی یا جواد الائمه ادرکنی

انگشتر نقره دست ساز با حرز امام جواد و حکاکی یا جواد الائمه ادرکنی

 • نقره 925 عیار - انگشتر نقره دست ساز و خاص - انگشتر دارای حرز امام جواد (ع) بر روی پوست آهو - هر کس انگشتر حرز امام جواد (ع) را به دست کند از شر جن و انس، همزاد، چشم بد، حسود، دشمن، بلای ناگهانی و ... نجات پیدا می کند - حرز به معنی سپری در مقابل بدی ها و ظلم هاست - مناسب آقایان خاص پسند - انگشتر با حکاکی یا جواد الائمه ادرکنی - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14020308/22*..
 • 1,020,000   تومان
  1,130,000 تومان
 • کد جواهر
  29801
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز مردانه خوشرنگ

انگشتر عقیق سبز مردانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز با کیفیت و مرغوب و عالی - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 13/9 گرم - سری: 14010905/17**M
 • 1,265,000   تومان
  1,405,000 تومان
 • کد جواهر
  28583
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی فاخر ، دست ساز و خاص

انگشتر عقیق یمنی فاخر ، دست ساز و خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر خاص و بادوام - انگشتری دست ساز و زیبا - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 21 گرم - طرح روی رکاب شبکه ای می باشد - سری: 14001217/11**D
 • 3,235,000   تومان
  3,715,000 تومان
 • کد جواهر
  26750
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر توپاز بسیار عالی فاخر برند SPN

انگشتر توپاز بسیار عالی فاخر برند SPN

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر توپاز بسیار مرغوب و فاخر- انگشتر خوش ساخت، ضخیم و با دوام - انگشتری فوق العاده زیبا، شیک و چشمگیر مناسب آقایان خاص پسند - (خواص توپاز : آرامش بخش ، درمان سردردهای عصبی و استرسی ، افزایش اعتماد به نفس ، این سنگ مانند آهنربا دیگران را به شما جذب می کند و ... ) - برند SPN- نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11 گرم - سری: 990415/13
 • قیمت :
  5,460,000   تومان
 • کد جواهر
  19630
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر کوارتز دودی خاص بسیار عالی درشت مردانه

انگشتر کوارتز دودی خاص بسیار عالی درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر کوارتز دودی درشت و شفاف - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد - انگشتر دست ساز درشت و سنگین - مناسب آقایان خاص پسند - انگشتر خوش ساخت، با دوام و ضخیم - (خواص کوارتز : دورکنندامواج منفی ، آرامش بخش ، مناسب برای تقویت قلب و رفع افسردگی و نا امیدی و ... ) - دست مدل عکاسی درشت است و انگشتر قابل سایز و مناسب برای هر انگشتی می باشد - سفارش ساخت جواهری بینا - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 18 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری و اره کاری شده می باشد - سری: 980609/9
 • قیمت :
  4,212,000   تومان
 • کد جواهر
  2622
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سوسنی خطی با حکاکی 16 ذکر

انگشتر عقیق سوسنی خطی با حکاکی 16 ذکر

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سوسنی خطی فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتری با حکاکی 16 ذکر ، مناسب آقایان خاص پسند - - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/6 گرم - طرح روی رکاب یا زینب می باشد - سری: 14020830/41*..
 • 830,000   تومان
  925,000 تومان
 • کد جواهر
  31264
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره