Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: جمله ها و متن های بسیار زیبا و قشنگ برای درج در کارت عروسی

متن کارت عروسی

خدا هدیه ای به آدم داد و مهر حوا را به دل او انداخت باید آسمان را آذین می بست ستاره ها را برق می انداخت خدا لبخند زد تنهایی فقط زیبنده خودش بود! در جشن پیوند آسمانیمان، همه فرشته …

بیشتر بخوانید