Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: علم سنگ درمانی

سنگ درمانی از دیدگاه مذهبی و اسلام + بررسی خواص سنگ ها

سنگ درمانی

سنگ درمانی در اسلام: ائمه و معصومین (ع) توصیه های زیادی درباره سنگها و استفاده از آنها کرده اند. در طب اسلامی و مذهبی ما شیعیان به استفاده از برخی سنگها به دلیل خواص اعجاز انگیز آن و سنگ درمانی …

بیشتر بخوانید

مراکز انرژی و سنگ درمانی (Crystal Healing)

مراکز انرژی و سنگ درمانی که در برگیرنده چاکراهای بدن هستند   چاکرای اول:  پایه ستون فقرات، محل ورود پرانا (انرژی حیات انسان). – رنگ: قرمز، نشانه زندگی، قوت، نیروی حیات و طبیعت فیزیکی است. طبیعت رنگ قرمز با آتش …

بیشتر بخوانید

خواص درمانی رنگهای مختلف سنگ ها

مفهوم کلاسیک و باستانی علم سنگ درمانی در انرژی رنگها نهفته است که امروزه به نام رنگ درمانی نیز (Color Therapy) شناخته میشود. بمنظور درک بهتر مفهوم رنگها باید به تئوریهای نجوم در عصر باستان توجه کنیم. بشر از دیر …

بیشتر بخوانید

علم سنگ درمانی و دانستی های سنگ درمانی

علم سنگ درمانی

علم سنگ درمانی نامی  است که سنگ درمان گران و گوهر شناسان بر علم ریشه شناسی، طبقه بندی و خواص درمانی سنگ ها گذاشته اند. سنگ درمانی ریشه ای شش هزار ساله دارد. منابع مکتوب زیادی از سابقه آن در …

بیشتر بخوانید