Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: فرشته

داستان کوتاه “خواب و فرشته”

فرشته

داستان خواندنی و بسیار جالب “خواب و فرشته” روزی مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تند تند نامه …

بیشتر بخوانید