Telegram support Whatsapp support

بایگانی برچسب: افزایش 30درصدی

افزایش 30درصدی بودجه ورزش و پژوهش دانشجویان

افزایش 30درصدی بودجه ورزش و پژوهش دانشجویان دکتر مجتبی صدیقی درمورد بازنگری شیوه نامه آیین‌نامه انضباطی گفت:با توجه به اینکه آیین‌نامه انضباطی وزارت بهداشت و وزارت علوم مشترک است، جلسات مشترکی بین وزارت بهداشت و وزارت علوم در این مورد …

بیشتر بخوانید