عقیق   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

الکساندریت

انگشتر الکساندریت زنانه رودیوم خاص و خوشرنگ

انگشتر الکساندریت زنانه رودیوم خاص و خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - وزن: حدود 10/5 گرم - سری: 14010527/5**D
 • 1,715,000   تومان
  2,035,000 تومان
 • کد جواهر
  27882
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خاص و شیک

انگشتر الکساندریت مردانه خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11/8 گرم - طرح روی رکاب یا مهدی ، اللهم عجل لوليك الفرج می باشد - سری: 14020207/5**KN
 • 890,000   تومان
  985,000 تومان
 • کد جواهر
  29454
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خاص و زیبا

انگشتر الکساندریت مردانه خاص و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 11/5 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020830/12*..
 • 845,000   تومان
  940,000 تومان
 • کد جواهر
  31236
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت رودیوم خاص و خوشرنگ زنانه

انگشتر الکساندریت رودیوم خاص و خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/5 گرم - سری: 14020207/17**KN
 • 465,000   تومان
  535,000 تومان
 • کد جواهر
  29480
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت خاص و شیک زنانه

انگشتر الکساندریت خاص و شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/8 گرم - سری: 14020830/8*..
 • 615,000   تومان
  685,000 تومان
 • کد جواهر
  31232
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خاص و شیک

انگشتر الکساندریت مردانه خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - وزن: حدود 10/7 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020308/30*..
 • 840,000   تومان
  930,000 تومان
 • کد جواهر
  29811
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت زنانه رودیوم طرح چشم خاص

انگشتر الکساندریت زنانه رودیوم طرح چشم خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/6 گرم - سری: 14020212/18**KN
 • 535,000   تومان
  590,000 تومان
 • کد جواهر
  29639
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت رودیوم زنانه خاص و شیک

انگشتر الکساندریت رودیوم زنانه خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 4 گرم - سری: 14020323/41*..
 • 520,000   تومان
  580,000 تومان
 • کد جواهر
  29965
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خاص و عالی

انگشتر الکساندریت مردانه خاص و عالی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 7/9 گرم - سری: 14020804/8**AM
 • 1,405,000   تومان
  1,560,000 تومان
 • کد جواهر
  31145
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه درشت و خاص

انگشتر الکساندریت مردانه درشت و خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - انگشتر درشت و سنگین - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 19/6 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020808/3*..
 • 1,345,000   تومان
  1,495,000 تومان
 • کد جواهر
  31156
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت و الماس دست ساز مردانه فاخر و خاص رودیوم

انگشتر الکساندریت و الماس دست ساز مردانه فاخر و خاص رودیوم

 • نقره 950 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار زیبا با رکاب نقره عیار بالا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - رکاب انگشتر دست ساز و زیبا که 2 عدد الماس به زیبایی روی رکاب انگشتر مخراج کاری شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - ساخت دست با دقت بسیار بالا - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - سری: 14020412/18**k
 • 10,165,000   تومان
  10,250,000 تومان
 • کد جواهر
  30150
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت میکروستینگ خاص و شیک

انگشتر الکساندریت میکروستینگ خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت میکروستینگ بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین های اونیکس به سبک میکروستینگ روی رکاب انگشتر ست شده اند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14020216/5**AM
 • 1,080,000   تومان
  1,220,000 تومان
 • کد جواهر
  29620
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت ست زیبا و خاص شیک

انگشتر الکساندریت ست زیبا و خاص شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر ست الکساندریت بسیار خاص - انگشتر های تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 19/8 گرم - طرح روی رکاب دور چنگی می باشد - سری: 14020726/5*..
 • 1,385,000   تومان
  1,540,000 تومان
 • کد جواهر
  31024
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خوشرنگ مارکازیتی

انگشتر الکساندریت مردانه خوشرنگ مارکازیتی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 8/9 گرم - سری: 14020726/23*..
 • 845,000   تومان
  940,000 تومان
 • کد جواهر
  31042
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت خوشرنگ بسیار زیبا

انگشتر الکساندریت خوشرنگ بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 14/9 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020726/30*..
 • 1,075,000   تومان
  1,195,000 تومان
 • کد جواهر
  31049
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت خاص و عالی مردانه زیبا

انگشتر الکساندریت خاص و عالی مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 14/1 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری می باشد - سری: 14020602/2**AM
 • 1,105,000   تومان
  1,230,000 تومان
 • کد جواهر
  30681
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت رودیوم خاص و خوشرنگ زیبا

انگشتر الکساندریت رودیوم خاص و خوشرنگ زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/28 گرم - سری: 14020716/8*..
 • 770,000   تومان
  855,000 تومان
 • کد جواهر
  30919
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت خاص مردانه زیبا

انگشتر الکساندریت خاص مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - وزن: حدود 9/2 گرم - سری: 14020426/5*..
 • 735,000   تومان
  820,000 تومان
 • کد جواهر
  30241
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت درشت مدل لئوس زنانه

انگشتر الکساندریت درشت مدل لئوس زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - انگشتری خاص و چشمگیر ، فاخر مجلسی - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 981015/13
 • قیمت :
  1,314,000   تومان
 • کد جواهر
  18888
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت مردانه خاص و زیبای خاص

انگشتر الکساندریت مردانه خاص و زیبای خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت بسیار خاص - انگشتر تک و منحصر به فرد - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - (خواص الکساندریت : افزایش مهر و محبت و دفع چشم زخم و بلا و ... ) - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 12/1 گرم - طرح روی رکاب تاج برنجی می باشد - سری: 14020706/2*..
 • 885,000   تومان
  985,000 تومان
 • کد جواهر
  30864
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الکساندریت خوشرنگ مارکازیتی برند SPN

انگشتر الکساندریت خوشرنگ مارکازیتی برند SPN

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر الکساندریت سوئیسی خوش رنگ و بسیار خاص - انگشتر با کیفیت و زیبا - سنگ الکساندریت یا سنگ جادویی که همه را فریب می دهد و با هر نوری مخصوصا در نور خورشید سنگ به رنگ های مختلف در می آید - سبز زبرجدی، بنفش آمتیستی، زرد سیترینی و ... - برند SPN - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 4/5 گرم - سری: 990415/18
 • قیمت :
  1,318,000   تومان
 • کد جواهر
  19592
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره