انگشتر زنانه و مردانه   مشاوره سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

لاجورد

تسبیح لاجورد 33 دانه ای خاص و خوشرنگ درشت

تسبیح لاجورد 33 دانه ای خاص و خوشرنگ درشت

 • تسبیح لاجورد خوش رنگ - تسبیح 33 دانه ای - تسبیح با شیخک و شرابه فلزی بسیار زیبا - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - تسبیح لاجورد معدنی و اصلی می باشد - دانه های تسبیح با کیفیت، درشت و سنگین و با وزن : حدود 61 گرم - سری : 1400825/1
 • قیمت :
  750,000   تومان
 • کد جواهر
  25014
 • خرید تسبیح نمایش
انگشتر لاجورد افغان زنانه زیبا

انگشتر لاجورد افغان زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/3 گرم - سری: 1400805/13**M
 • قیمت :
  580,000   تومان
 • کد جواهر
  24716
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان زیبا و شیک زنانه

انگشتر لاجورد افغان زیبا و شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/5 گرم - سری: 1400805/11**M
 • قیمت :
  580,000   تومان
 • کد جواهر
  24686
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان زنانه زیبا

انگشتر لاجورد افغان زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا - مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 1400805/12**M
 • قیمت :
  560,000   تومان
 • کد جواهر
  24688
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد زنانه خوشرنگ افغان

انگشتر لاجورد زنانه خوشرنگ افغان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/2 گرم - سری: 1400805/10**M
 • قیمت :
  240,000   تومان
 • کد جواهر
  24673
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد خوشرنگ افغان زنانه

انگشتر لاجورد خوشرنگ افغان زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 1400805/9**M
 • قیمت :
  399,000   تومان
 • کد جواهر
  24672
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زنانه

انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - سری: 1400730/10**M
 • قیمت :
  360,000   تومان
 • کد جواهر
  24566
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زنانه

انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - سری: 1400730/11**M
 • قیمت :
  540,000   تومان
 • کد جواهر
  24567
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زیبا

انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 1400730/15**M
 • قیمت :
  360,000   تومان
 • کد جواهر
  24571
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان شیک زنانه

انگشتر لاجورد افغان شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/4 گرم - سری: 1400730/14**M
 • قیمت :
  390,000   تومان
 • کد جواهر
  24570
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان بسیار زیبا

انگشتر لاجورد افغان بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/2 گرم - سری: 1400730/13**M
 • قیمت :
  210,000   تومان
 • کد جواهر
  24569
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ بسیار زیبا

انگشتر لاجورد افغان خوشرنگ بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد افغان بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم ها و آقایان خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/9 گرم - سری: 1400730/12**M
 • قیمت :
  360,000   تومان
 • کد جواهر
  24568
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد خوشرنگ بسیار زیبا

انگشتر لاجورد خوشرنگ بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/2 گرم - سری: 1400730/16**M
 • قیمت :
  240,000   تومان
 • کد جواهر
  24549
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد خوشرنگ و خاص

انگشتر لاجورد خوشرنگ و خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/2 گرم - سری: 1400730/17**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  24548
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد خوشرنگ خاص

انگشتر لاجورد خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم ها و آقایان خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/5 گرم - سری: 1400730/18**M
 • قیمت :
  285,000   تومان
 • کد جواهر
  24547
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد زنانه خوشرنگ

انگشتر لاجورد زنانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/7 گرم - سری: 1400730/19**M
 • قیمت :
  240,000   تومان
 • کد جواهر
  24546
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد خوشرنگ بسیار زیبا

انگشتر لاجورد خوشرنگ بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 1400730/21**M
 • قیمت :
  285,000   تومان
 • کد جواهر
  24544
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر لاجورد زنانه بسیار خاص

انگشتر لاجورد زنانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری زیبا و خاص مناسب خانم های خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/8 گرم - سری: 1400730/20**M
 • قیمت :
  225,000   تومان
 • کد جواهر
  24545
 • خرید انگشتر نمایش
تسبیح لاجورد 101 دانه ای افغان بسیار زیبا

تسبیح لاجورد 101 دانه ای افغان بسیار زیبا

 • تسبیح لاجورد خوش رنگ - تسبیح 101 دانه ای با تراش کروی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی بسیار زیبا - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - تسبیح لاجورد معدنی و اصلی می باشد - دانه های تسبیح با کیفیت، درشت و سنگین و با وزن : حدود 38/5 گرم- سری : 1400718/2
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  24381
 • خرید تسبیح نمایش
دستبند چند جواهر زیبا زنانه سنگ درمانی

دستبند چند جواهر زیبا زنانه سنگ درمانی

 • دستبند چند جواهر مهره ای بسیار زیبا شامل سنگ های آمتیست ، دُر ، لاجورد ، جید سرخ و زرد ، کهربا و حدید - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با دانه های کروی شکل - مناسب بانوان خوش سلیقه - دستبندی چشمگیر و شیک - نگین های این دستبند معدنی اصلی میباشد - وزن حدود :26گرم - سری: 1400419/7
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  23627
 • خرید دستبند نمایش
انگشتر لاجورد دست ساز و خوشرنگ مردانه

انگشتر لاجورد دست ساز و خوشرنگ مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر لاجورد بسیار خوشرنگ و شیک - انگشتری دست ساز و خاص مناسب آقایان خوش سلیقه - (خواص لاجورد: آرامش دهنده، تقویت سیستم عصبی و تسکین درد، الهام بخش، مظهر روشنی ذهن و عشق و دوستی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 15 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری می باشد - سری: 1400319/2**AM
 • قیمت :
  1,200,000   تومان
 • کد جواهر
  23572
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره