فیروزه   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

کشکول (کوک)

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ابریشمی - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/1**D
 • 1,170,000   تومان
  1,345,000 تومان
 • کد جواهر
  24142
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 22/3 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/45.*.
 • 1,000,000   تومان
  1,125,000 تومان
 • کد جواهر
  29950
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - وزن : حدود 33/7 گرم - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/47.*.
 • 1,200,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  29952
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و شیک

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 13/8 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020628/13**AM
 • 405,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  30861
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 27/4 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/2**D
 • 1,035,000   تومان
  1,185,000 تومان
 • کد جواهر
  24143
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا و فیروزه - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 51/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/65.*.
 • 675,000   تومان
  750,000 تومان
 • کد جواهر
  29955
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای نقره کوب خاص

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای نقره کوب خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) دانه درشت - تسبیح 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن : حدود 14/7 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/69.*.
 • 1,280,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  29959
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای زیبا

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک)و استخوان 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس استخوان و شرابه کوک و استخوان - وزن : حدود 13/6 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/55.*.
 • 400,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  29929
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - تسبیح درشت و سنگین - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 53 گرم - سری: 14020510/40.*.
 • 1,620,000   تومان
  1,800,000 تومان
 • کد جواهر
  30501
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 22 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/4**D
 • 1,035,000   تومان
  1,185,000 تومان
 • کد جواهر
  24145
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای خاص

تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای خاص

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - وزن : حدود 13/9 گرم - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/54.*.
 • 330,000   تومان
  375,000 تومان
 • کد جواهر
  29928
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 24/4 گرم - سری: 14020510/41.*.
 • 1,350,000   تومان
  1,500,000 تومان
 • کد جواهر
  30502
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) ۳۳ دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

تسبیح کشکول (کوک) ۳۳ دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا و فیروزه - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 52 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/62.*.
 • 675,000   تومان
  750,000 تومان
 • کد جواهر
  29936
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای زیبا

تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - وزن : حدود 13/9 گرم - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/53.*.
 • 330,000   تومان
  375,000 تومان
 • کد جواهر
  29917
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خوشرنگ و شیک

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خوشرنگ و شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و با شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 32/5 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/59.*.
 • 600,000   تومان
  675,000 تومان
 • کد جواهر
  29933
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح چند جواهر 33 دانه ای زیبا

تسبیح چند جواهر 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه از جنس استخوان - وزن : حدود 15/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/48.*.
 • 400,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  29953
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

 • تسبیح کوک خوشرنگ و خاص دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - وزن : حدود 31/1 گرم - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/63.*.
 • 600,000   تومان
  675,000 تومان
 • کد جواهر
  29937
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و خاص

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 33/8 گرم - سری: 14020510/39.*.
 • 1,620,000   تومان
  1,800,000 تومان
 • کد جواهر
  30500
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - تسبیح درشت و سنگین - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 49/6 گرم - سری: 14020510/43.*.
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  30504
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) ۳۳ دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) ۳۳ دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه طرح ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن : حدود 50 گرم - سری: 14020224/61.*.
 • 675,000   تومان
  750,000 تومان
 • کد جواهر
  29935
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک استخوانی و با شرابه ترکیبی از استخوان و کشکول می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 23 سانتی متر می باشد و با وزن: حدود 19 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 971102/11
 • 380,000   تومان
  524,000 تومان
 • کد جواهر
  16680
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره