جواهرات   تسبیح  
حراج مناسبتی 182934

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

حراج فوق العاده جواهرات

انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/2 گرم - سری: 14011123/10**M
 • 1,200,000   تومان
  1,360,000 تومان
 • کد جواهر
  29306
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14011123/11**M
 • 1,275,000   تومان
  1,445,000 تومان
 • کد جواهر
  29307
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/1 گرم - سری: 14011123/12**M
 • 1,950,000   تومان
  2,210,000 تومان
 • کد جواهر
  29308
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 13/3 گرم - سری: 14011123/13**M
 • 1,350,000   تومان
  1,530,000 تومان
 • کد جواهر
  29309
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/8 گرم - سری: 14011123/14**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29310
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/15**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29311
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/1 گرم - سری: 14011123/16**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29312
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/5 گرم - سری: 14011123/17**M
 • 900,000   تومان
  1,020,000 تومان
 • کد جواهر
  29313
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 14011123/18**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29314
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/2 گرم - سری: 14011123/19**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29315
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/20**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29316
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی عین علی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا زهرا ، صلوات حضرت فاطمه می باشد - سری: 14011202/2**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29317
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی نادعلی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/4**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29318
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی ستاره سلیمان - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/2 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/6**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29319
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16/4 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/8**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29320
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/1 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/3**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29321
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق قرمز درشت خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی

انگشتر عقیق قرمز درشت خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق قرمز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/2 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/9**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29322
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر آمتیست رودیوم بسیار خاص برای خانم ها

انگشتر آمتیست رودیوم بسیار خاص برای خانم ها

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر آمتیست بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتر شیک و مجلسی - انگشتر مورد پسند بانوان خوش سلیقه - ( خواص آمتیست : ضد استرس و اضطراب - افزایش اعتماد به نفس از بین بردن خشم و عصبانیت و رفع سردردهای میگرنی و عصبی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/2 گرم - سری: 991004/45**D
 • 780,000   تومان
  895,000 تومان
 • کد جواهر
  22003
 • خرید انگشتر نمایش
دستبند نقره رودیوم و میناکاری شده

دستبند نقره رودیوم و میناکاری شده

 • نقره 925 عیار - دستبند نقره زنانه - مناسب بانوان خوش سلیقه - مناسب افرادی که به کارهای خاص علاقه مندند - کاری تک و استثنائی - دستبند با ظاهری منحصر به فرد و خاص - دستبندی چشمگیر و شیک - وزن حدود 10/5 گرم - دستبند با روکش رودیوم - سری : 990505/103**d
 • 2,125,000   تومان
  2,440,000 تومان
 • کد جواهر
  20067
 • خرید دستبند نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری بسیار زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری بسیار خوشرنگ - مدل انگشتر شیک و جدید - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - کاری شیک و منحصر به فرد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - سری: 990702/23**D
 • 520,000   تومان
  600,000 تومان
 • کد جواهر
  20557
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره