جواهرات   تسبیح  
حراج مناسبتی 19221

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

عقیق

انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/2 گرم - سری: 14011123/10**M
 • 1,200,000   تومان
  1,360,000 تومان
 • کد جواهر
  29306
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14011123/11**M
 • 1,275,000   تومان
  1,445,000 تومان
 • کد جواهر
  29307
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/1 گرم - سری: 14011123/12**M
 • 1,950,000   تومان
  2,210,000 تومان
 • کد جواهر
  29308
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 13/3 گرم - سری: 14011123/13**M
 • 1,350,000   تومان
  1,530,000 تومان
 • کد جواهر
  29309
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/8 گرم - سری: 14011123/14**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29310
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/15**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29311
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/1 گرم - سری: 14011123/16**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29312
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/5 گرم - سری: 14011123/17**M
 • 900,000   تومان
  1,020,000 تومان
 • کد جواهر
  29313
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 14011123/18**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29314
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/2 گرم - سری: 14011123/19**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29315
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/20**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29316
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی عین علی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا زهرا ، صلوات حضرت فاطمه می باشد - سری: 14011202/2**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29317
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی نادعلی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/4**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29318
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی ستاره سلیمان - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/2 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/6**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29319
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16/4 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/8**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29320
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/1 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/3**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29321
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز مردانه طرح اسلیمی

انگشتر عقیق سبز مردانه طرح اسلیمی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز خوشرنگ - انگشتری بادوام و با استحکام - مناسب آقایان منحصر به فرد - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/73
 • 589,500   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  15474
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق خراسانی مردانه بسیار عالی مدل جوان

انگشتر عقیق خراسانی مردانه بسیار عالی مدل جوان

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق خراسانی خوشرنگ و عالی - با خواص معنوی بالا - انگشتر دست ساز - هنر دست استاد مظاهری - انگشتری فوق العاده زیبا، شیک و چشمگیر مناسب آقایان شیک پسند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - طرح روی رکاب هاشوری سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970925/45
 • 1,186,200   تومان
  1,318,000 تومان
 • کد جواهر
  16305
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 23 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/8
 • 380,700   تومان
  423,000 تومان
 • کد جواهر
  24197
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی نادعلی

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی نادعلی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی نادعلی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/11**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29294
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) درشت با حکاکی ناد علی ، سوره انا انزلنا و...

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) درشت با حکاکی ناد علی ، سوره انا انزلنا و...

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سیاه فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی سوره انا انزلنا ، نادعلی و ... - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/4 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/10**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29296
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره