کهراد    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

تسبیح

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا.

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا.

 • تسبیح سندلوس آلمانی بسیار زیبا - تسبیح 101 دانه ای نمره 7 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 37 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 38 گرم - سری: 1400512/11**BE
 • قیمت :
  450,000   تومان
 • کد جواهر
  23974
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس آلمانی بسیار زیبا - تسبیح 101 دانه ای نمره 7 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 37 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 23 گرم - سری: 1400512/12**BE
 • قیمت :
  450,000   تومان
 • کد جواهر
  23973
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 60/7 گرم - سری: 1400512/36**BE
 • قیمت :
  532,000   تومان
 • کد جواهر
  23972
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 65/7 گرم - سری: 1400512/35**BE
 • قیمت :
  575,000   تومان
 • کد جواهر
  23971
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 51 گرم - سری: 1400512/34**BE
 • قیمت :
  450,000   تومان
 • کد جواهر
  23970
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 47/1 گرم - سری: 1400512/33**BE
 • قیمت :
  415,000   تومان
 • کد جواهر
  23969
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 60/3 گرم - سری: 1400512/32**BE
 • قیمت :
  530,000   تومان
 • کد جواهر
  23968
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 62/5 گرم - سری: 1400512/31**BE
 • قیمت :
  550,000   تومان
 • کد جواهر
  23967
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس اصل آلمانی 33 دانه ای

تسبیح سندلوس اصل آلمانی 33 دانه ای

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 58/3 گرم - سری: 1400512/27**BE
 • قیمت :
  510,000   تومان
 • کد جواهر
  23963
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و خاص

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و خاص

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ نمره 10 - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح با وزن: حدود 37 گرم - سری: 1400512/26**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23962
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی شیک

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی شیک

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی نمره 10 - تسبیحی زیبا و خاص - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 50 گرم - سری: 1400512/25**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23961
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای نمره 10 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح با وزن: حدود 38 گرم - سری: 1400512/24**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23959
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای نمره 10 آلمانی - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 48 گرم - سری: 1400512/23**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23958
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح فیروزه خاص و شیک

تسبیح فیروزه خاص و شیک

 • تسبیح فیروزه کرمانی خوشرنگ با تراشی خاص و زیبا - تسبیح مناسب افرادی که دنبال کارهای شیک و منحصر به فرد هستند - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 11 گرم - سری: 1400520/35**BE
 • قیمت :
  600,000   تومان
 • کد جواهر
  23954
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح فیروزه خوشرنگ و خاص

تسبیح فیروزه خوشرنگ و خاص

 • تسبیح فیروزه کرمانی خوشرنگ با تراش زیبای کروی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - تسبیح مناسب افرادی که دنبال کارهای شیک و منحصر به فرد هستند - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 27/7 گرم - سری: 1400520/34**BE
 • قیمت :
  1,250,000   تومان
 • کد جواهر
  23953
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا - نمره 10 - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 50 گرم - سری: 1400512/15**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23946
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح فیروزه خاص و خوشرنگ نیشابوری

تسبیح فیروزه خاص و خوشرنگ نیشابوری

 • تسبیح فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و خوش تراش - شجرهای دانه های فیروزه تسبیح را زیبا، خاص و جذاب کرده است - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - تسبیح مناسب افرادی که دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 10 گرم - سری: 1400520/25**BE
 • قیمت :
  840,000   تومان
 • کد جواهر
  23938
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای نمره 10 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 40 گرم - سری: 1400512/22**BE
 • قیمت :
  825,000   تومان
 • کد جواهر
  23957
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح فیروزه زیبا تراشدار

تسبیح فیروزه زیبا تراشدار

 • تسبیح فیروزه کرمانی زیبا و شیک - دانه های فیروزه خوشرنگ با تراشی زیبا - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 11/6 گرم - سری: 1400520/33**BE
 • قیمت :
  630,000   تومان
 • کد جواهر
  23952
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح فیروزه شیک و خاص

تسبیح فیروزه شیک و خاص

 • تسبیح فیروزه کرمانی خوشرنگ با تراشی خاص و زیبا - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - تسبیح مناسب افرادی که دنبال کارهای شیک و منحصر به فرد هستند - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 17 گرم - سری: 1400520/31**BE
 • قیمت :
  920,000   تومان
 • کد جواهر
  23950
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس ۳۳ دانه ای آلمانی درشت فاخر

تسبیح سندلوس ۳۳ دانه ای آلمانی درشت فاخر

 • تسبیح سندلوس آلمانی اصل 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای فاخر و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 63/8 گرم - سری: 1400512/51**BE
 • قیمت :
  558,000   تومان
 • کد جواهر
  23927
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره