خانه

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

جدیدترین جواهرات مردانه

1104 جواهر یافت شد
مقایسه جواهر نگین زبرجد عالی تک خاص

نگین زبرجد عالی تک خاص

 • نگین زیرجد بیضی عالی تک خاص - نگین با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین زیرجد، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 7 قیراط - سری: 960629/41
 • 105,000   تومان
  210,000 تومان
 • کد جواهر
  14291
 • خرید نگین
مقایسه جواهر دستبند عقیق رنگی خوشرنگ

دستبند عقیق رنگی خوشرنگ

 • دستبند عقیق رنگی خوشرنگ با تزئین LOVE طلایی - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - ترکیب رنگی سنگ ها در کنار هم زیبایی خاصی به دستبند بخشیده است - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - سری: 960531
 • قیمت :
  20,000   تومان
 • کد جواهر
  14289
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر نگین سیترین درشت تک

نگین سیترین درشت تک

 • نگین سیترین درشت و خوشرنگ - نگین خوش تراش و درخشان - نگین با تراش برلیانی ترکیبی - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین سیترین، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود : 10 قیراط - سری: 960629/47
 • 69,000   تومان
  140,000 تومان
 • کد جواهر
  14288
 • خرید نگین
مقایسه جواهر دستبند فیروزه تبتی خوشرنگ

دستبند فیروزه تبتی خوشرنگ

 • دستبند سنگی فیروزه تبتی مهره ای - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  14286
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر نگین یاقوت کبود درشت یخی خوشرنگ

نگین یاقوت کبود درشت یخی خوشرنگ

 • نگین یاقوت کبود بیضی یخی خوشرنگ - نگین با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت کبود، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 11 قیراط - سری: 960629/38
 • 110,000   تومان
  220,000 تومان
 • کد جواهر
  14285
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین آمتیست درشت خوشرنگ

نگین آمتیست درشت خوشرنگ

 • نگین آمتیست خوشرنگ، درخشان و شفاف - نگین بیضی خوش تراش و چشمگیر - نگین درشت - نگین با تراش برلیانی - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین آمتیست، معدنی اصلی میباشد - وزن: 8 قیراط - سری: 960629/44
 • 50,000   تومان
  120,000 تومان
 • کد جواهر
  14282
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین زمرد بیضی درشت خوشرنگ و خوش نقش

نگین زمرد بیضی درشت خوشرنگ و خوش نقش

 • نگین زمرد بیضی خوشرنگ و خوش نقش - نگین با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین زمرد، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 10 قیراط - سری: 960629/32
 • 150,000   تومان
  225,000 تومان
 • کد جواهر
  14280
 • خرید نگین
مقایسه جواهر دستبند حدید سنگ درمانی خوشرنگ

دستبند حدید سنگ درمانی خوشرنگ

 • دستبند حدید سنگ درمانی با تزئین یک عدد مهره عقیق بنفش و مهره عقیق قرمز تراش دار خوشرنگ - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ حدید بهره مند شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  40,000   تومان
 • کد جواهر
  14276
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر نگین زبرجد درشت یخی زلال

نگین زبرجد درشت یخی زلال

 • نگین زیرجد بیضی یخی زلال خوشرنگ - نگین درشت با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین زیرجد، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 18 قیراط - سری: 960629/39
 • 216,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  1985
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین سیترین درشت خوشرنگ و زیبا

نگین سیترین درشت خوشرنگ و زیبا

 • نگین سیترین درشت و خوشرنگ - نگین خوش تراش و درخشان - نگین با تراش برلیانی ترکیبی - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین سیترین، معدنی اصلی میباشد - وزن حدود : 12 قیراط - سری: 960629/46
 • 95,000   تومان
  180,000 تومان
 • کد جواهر
  14272
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین یاقوت سرخ درشت پشت دار

نگین یاقوت سرخ درشت پشت دار

 • نگین یاقوت سرخ پشت دار خوشرنگ - نگین درشت با تراش برلیانی - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت سرخ، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 15 قیراط - سری: 960629/35
 • 120,000   تومان
  190,000 تومان
 • کد جواهر
  14277
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین آمتیست درشت عالی

نگین آمتیست درشت عالی

 • نگین آمتیست خوشرنگ، درخشان و شفاف - نگین خوش تراش و چشمگیر - نگین درشت - نگین با تراش برلیانی - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین آمتیست، معدنی اصلی میباشد - وزن: 8 قیراط - سری: 960629/42
 • 48,000   تومان
  120,000 تومان
 • کد جواهر
  14269
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین یاقوت کبود قدیمی کهنه

نگین یاقوت کبود قدیمی کهنه

 • نگین یاقوت کبود بیضی خوشرنگ و زیبا - نگین با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت کبود، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 11 قیراط - سری: 960629/36
 • 110,000   تومان
  270,000 تومان
 • کد جواهر
  14274
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین یاقوت سرخ خوشرنگ و درشت

نگین یاقوت سرخ خوشرنگ و درشت

 • نگین یاقوت سرخ بیضی خوشرنگ - نگین درشت با تراش برلیانی - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت سرخ، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 17 قیراط - سری: 960629/34
 • 150,000   تومان
  230,000 تومان
 • کد جواهر
  14266
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین زبرجد درشت یخی زلال تراش خاص اشکی

نگین زبرجد درشت یخی زلال تراش خاص اشکی

 • نگین زیرجد یخی زلال با تراش خاص اشکی - نگین درشت با تراش برلیانی اشکی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین زیرجد، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 13 قیراط - سری: 960629/40
 • 165,000   تومان
  350,000 تومان
 • کد جواهر
  1984
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین یاقوت کبود درشت عالی یخی

نگین یاقوت کبود درشت عالی یخی

 • نگین یاقوت کبود بیضی عالی یخی - نگین با تراش برلیانی درخشان - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت کبود، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 12 قیراط - سری: 960629/37
 • 120,000   تومان
  240,000 تومان
 • کد جواهر
  14261
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین عقیق درشت با اشکال خاص

نگین عقیق درشت با اشکال خاص

 • نگین عقیق خوشرنگ با اشکال خاص و زیبا - نقوش بسیار زیبا و منحصر به فردی در دل نگین نمایان است - سنگی متفاوت با طرح های زیبا در آن - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین عقیق با تراش دامله - نگین عقیق، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 15 قیراط - سری: 960629/48
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  14258
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین آمتیست درشت خاص

نگین آمتیست درشت خاص

 • نگین آمتیست خوشرنگ، درخشان و شفاف - نگین آمتیست خوش تراش و چشمگیر - نگین درشت - نگین آمتیست با تراش برلیانی - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین آمتیست، معدنی اصلی میباشد - وزن: 10 قیراط - سری: 960629/43
 • 60,000   تومان
  125,000 تومان
 • کد جواهر
  14256
 • خرید نگین
مقایسه جواهر نگین یاقوت سرخ تک درشت و سنگین

نگین یاقوت سرخ تک درشت و سنگین

 • نگین یاقوت سرخ بیضی خوشرنگ تک - نگین درشت و سنگین با تراش برلیانی - نگینی خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین یاقوت سرخ، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 40 قیراط - سری: 960629/33
 • 288,000   تومان
  500,000 تومان
 • کد جواهر
  1983
 • خرید نگین

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • داود ملکی

  افوس

 • سرکار خانم تهرانی
  سلام
  نظر به درخواست همسران چند نفر از دوستان، آیا امکان اضافه نمودن گردنبند فیروزه نیشابوری و زمرد اصل ( ترجیحا کلمبیا) تا سقف قیمت 300 هزار تومان وجود داره؟؟؟
  لطفا پاسخ دهید؟؟؟

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • سنگ شناسی الماس وخواص آن
 • سنگ الماس تحت شرایط دمای بالا و فشار است که فقط حدود 100 مایل در زیر سطح زمین وجود دارد. الماس از کربن خالص تشکیل شده است. وزن مخصوص الماس 3.5 ضریب شکست آن 2.42 و سختی آن در مقیاس موس ، مساوی 10 است. الماس به رنگهای مختلف پیدا می‌شود. الماس با سنگهای کیمبرلیتی که از اعماق زیاد منشا...
 • 24 مهر 1396

  ادامه
 • سرویس نقره شیک زنانه
 • جواهرات از آن دست تولیدات انسان می باشد که از قدیم مورد توجه بسیاری از دختران و زنان بوده ، به طوری که یکی از بهترین و رایج ترین هدیه هایی که آقایان می توانند به بانوان بدهند . در این بخش از بلاگ جواهری بینا تصاویری از سرویس نقره زنانه بسیار زیبا، شیک و خاص آماده کرده ایم...
 • 25 شهریور 1396

  ادامه
 • جغد در جواهر سازی
 • جغد در جواهر سازی: جغد به دلیل فعالیت های شبانه اش شناخته می شود و از این رو نماد ادراک و توانایی ذهنی می باشد. جغد ها بینایی و شنوایی فوق العاده ای دارند. از آنجا که جغدها می توانند چیزهایی ببینند که دیگران نمی توانند، پنداشته می شود که صاحب جوهر درک و دانش حقیقی باشند. در...
 • 09 شهریور 1396

  ادامه
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ رنگ خنثی نقره (خاکستری) برای زیور آلات نقره آقایان باعث می شود آنرا باهرلباسی که استفاده میکنید ست کنید. همچنین شما میتوانید زیورآلات نقره آقایان را با توجه به رنگ خنثی آن میتوانید همراه با حلقه عروسی خود از آن استفاده کرده...
 • 23 مهر 1396

  ادامه
ارسال پیام به پشتیبانی
بستن پنجره