جواهرات   تسبیح  
حراج مناسبتی 185614
خانه

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

جدیدترین جواهرات مردانه

انگشتر عقیق قرمز درشت خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی

انگشتر عقیق قرمز درشت خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق قرمز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی آیت الکرسی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/2 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/9**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29322
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق زرد مردانه درشت خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/1 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/3**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29321
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ و زیبا درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16/4 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/8**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29320
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

انگشتر عقیق سبز درشت و زیبا با حکاکی ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی ستاره سلیمان - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/2 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/6**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29319
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

انگشتر عقیق زرد خوشرنگ زیبا درشت با حکاکی ناد علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی نادعلی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا فاطمه ، السلام علی الحسین می باشد - سری: 14011202/4**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29318
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

انگشتر عقیق سبز خوشرنگ درشت با حکاکی عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز فوق العاده زیبا و خوشرنگ با حکاکی عین علی - انگشتر درشت و سنگین مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/6 گرم - طرح روی رکاب یا علی ، یا زهرا ، صلوات حضرت فاطمه می باشد - سری: 14011202/2**M
 • 2,025,000   تومان
  2,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29317
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

انگشتر عقیق یمنی شیک مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/20**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29316
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/2 گرم - سری: 14011123/19**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29315
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه خوشرنگ خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 14011123/18**M
 • 975,000   تومان
  1,105,000 تومان
 • کد جواهر
  29314
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/5 گرم - سری: 14011123/17**M
 • 900,000   تومان
  1,020,000 تومان
 • کد جواهر
  29313
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/1 گرم - سری: 14011123/16**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29312
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 14011123/15**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29311
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا خوشرنگ شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/8 گرم - سری: 14011123/14**M
 • 1,020,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  29310
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی کبود خاص عالی خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 13/3 گرم - سری: 14011123/13**M
 • 1,350,000   تومان
  1,530,000 تومان
 • کد جواهر
  29309
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

انگشتر عقیق یمنی شیک و خاص خوشرنگ عالی

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/1 گرم - سری: 14011123/12**M
 • 1,950,000   تومان
  2,210,000 تومان
 • کد جواهر
  29308
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی عالی مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14011123/11**M
 • 1,275,000   تومان
  1,445,000 تومان
 • کد جواهر
  29307
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

انگشتر عقیق یمنی مردانه عالی زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق یمنی فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر شیک و خاص - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/2 گرم - سری: 14011123/10**M
 • 1,200,000   تومان
  1,360,000 تومان
 • کد جواهر
  29306
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 23 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/8
 • 380,700   تومان
  423,000 تومان
 • کد جواهر
  24197
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر هبهاب سفارشی خاص و زیبا

انگشتر هبهاب سفارشی خاص و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر هبهاب بسیار زیبا - کارگاه تخصصی جواهری بینا با استادکاران ماهر و چیره دست سفارش ساخت انگشتر و گردنبند با هر نوع سنگی به صورت سفارشی و تکی می پذیرد - با توجه به سنگ های مختلف این کارها تک و خاص میشوند و فقط بنا به سفارش ساخته می شود . در گذر زمان به علت تک، خاص و با کیفیت بودن قیمتی تر می شود - " زمان آماده سازی این کار 7 تا 10 روز می باشد " - خواص هبهاب ( افزایش قوای جنسی و تقویت رابطه بین زوجین- افزایش رزق و روزی و همچنین بهبود اوضاع مالی - افزایش محبوبیت بین عام و زوجین - هبهاب باعث افزایش ابهت و بزرگی صاحب خود شده و باعث رعب و وحشت در دل دشمنان میگردد - جذب کننده بسیارقوی و سریع جنس مخالف - افزایش و جذب مشتری مغازه و دکان و... ) - ( نکته : خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش بیضی - سری: 1400614
 • 1,293,300   تومان
  1,437,000 تومان
 • کد جواهر
  24029
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر فیروزه خوشرنگ درشت بسیار عالی

نگین انگشتر فیروزه خوشرنگ درشت بسیار عالی

 • نگین فیروزه مصری شجری خوشرنگ و خوش نقش - نگینی درشت و سنگین - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین فیروزه نمایان است - نگینی فاخر با کیفیت بسیار عالی - لازم به توضیح می باشد که نگین فیروزه مصری بعد از فیروزه نیشابوری بهترین می باشد و قیمت جهانی آن به علت محدودیت معدن این سنگ روز به روز در حال بالا رفتن می باشد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین فیروزه مصری، معدنی اصلی می باشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 18 قیراط - سری: 981007/5
 • 2,737,800   تومان
  3,042,000 تومان
 • کد جواهر
  2805
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق خراسانی مردانه بسیار عالی مدل جوان

انگشتر عقیق خراسانی مردانه بسیار عالی مدل جوان

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق خراسانی خوشرنگ و عالی - با خواص معنوی بالا - انگشتر دست ساز - هنر دست استاد مظاهری - انگشتری فوق العاده زیبا، شیک و چشمگیر مناسب آقایان شیک پسند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - طرح روی رکاب هاشوری سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970925/45
 • 1,186,200   تومان
  1,318,000 تومان
 • کد جواهر
  16305
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره