جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 2193854

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

زنجیر

زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت رودیوم مدل گیسو 45 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت رودیوم مدل گیسو 45 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل گیسو - سایز 45 (طول زنجیر 45 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 11 گرم - سری SH: 960321
 • 1,485,000   تومان
  1,650,000 تومان
 • کد جواهر
  12722
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین رودیوم 45 سانتی مدل گیسو

زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین رودیوم 45 سانتی مدل گیسو

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل گیسو - سایز 45 (طول زنجیر 45 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم و طلا زرد - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 11 گرم - سری SH: 960321
 • قیمت :
  2,145,000   تومان
 • کد جواهر
  12742
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی رودیوم مسی مدل ابریشمی 50 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی رودیوم مسی مدل ابریشمی 50 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل ابریشمی ماری - سایز 50 (طول زنجیر 50 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 4 گرم - سری S: 960321
 • 540,000   تومان
  600,000 تومان
 • کد جواهر
  12726
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره لوکس مدل کارتیر ایتالیایی درشت 60 سانتی

زنجیر نقره لوکس مدل کارتیر ایتالیایی درشت 60 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی مدل کارتیر درشت - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز - زنجیر نقره درشت و سنگین فاخر - سایز 60 (طول زنجیر 60 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با کیفیت بالا - وزن: حدود 24/9 گرم - سری : 14010714/29**AM
 • 2,670,000   تومان
  3,025,000 تومان
 • کد جواهر
  28070
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره کارتیر ایتالیایی درشت فاخر 65 سانتی

زنجیر نقره کارتیر ایتالیایی درشت فاخر 65 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی مدل کارتیر درشت - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز - زنجیر نقره درشت و سنگین فاخر - سایز 65 (طول زنجیر 65 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با کیفیت بالا - وزن: حدود 98/8 گرم - سری : 14010714/21**AM
 • 10,630,000   تومان
  12,045,000 تومان
 • کد جواهر
  28062
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره فاخر درشت مدل فلاور ایتالیایی 55 سانتی

زنجیر نقره فاخر درشت مدل فلاور ایتالیایی 55 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی مدل فلاور درشت - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز - زنجیر نقره درشت و سنگین فاخر - سایز 55 (طول زنجیر 55 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با کیفیت بالا - وزن: حدود 46/7 گرم - سری : 14010714/23**AM
 • 5,170,000   تومان
  5,855,000 تومان
 • کد جواهر
  28064
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره 70 سانتی مدل کارتیر ایتالیایی درشت فاخر

زنجیر نقره 70 سانتی مدل کارتیر ایتالیایی درشت فاخر

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی مدل کارتیر درشت - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز - زنجیر نقره درشت و سنگین فاخر - سایز 70 (طول زنجیر 70 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با کیفیت بالا - وزن: حدود 27/2 گرم - سری : 14010714/28**AM
 • 2,925,000   تومان
  3,315,000 تومان
 • کد جواهر
  28069
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت رودیوم 45 سانتی مدل تابیده

زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت رودیوم 45 سانتی مدل تابیده

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز با روکش دو رنگ - سایز 45 (طول زنجیر 45 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم و آب طلا زرد - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 11 گرم- سریSH: 960321
 • 1,485,000   تومان
  1,650,000 تومان
 • کد جواهر
  12738
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین مدل امگا 40 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین مدل امگا 40 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل امگا - سایز 40 (طول زنجیر 40 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 9 گرم - سری SH: 960321
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  12741
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت روکش رادیوم مدل گیسو 40 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی سنگین و درشت روکش رادیوم مدل گیسو 40 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز با روکش سه رنگ - سایز 40 (طول زنجیر 40 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم و آب طلا زرد و مسی - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 9 گرم- سریSH: 960321
 • 1,215,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  12690
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره مدل فیگارو ایتالیایی 60 سانتی درشت فاخر

زنجیر نقره مدل فیگارو ایتالیایی 60 سانتی درشت فاخر

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی مدل فیگارو درشت - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز - زنجیر نقره درشت و سنگین فاخر - سایز 60 (طول زنجیر 60 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با کیفیت بالا - وزن: حدود 38 گرم - سری : 14010714/25**AM
 • 4,075,000   تومان
  4,615,000 تومان
 • کد جواهر
  28066
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین مدل امگا 40 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین مدل امگا 40 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل امگا - سایز 40 (طول زنجیر 40 سانتی متر می باشد) - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 7 گرم - سری SH: 960321
 • 945,000   تومان
  1,050,000 تومان
 • کد جواهر
  12735
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین رودیوم مدل امگا 40 سانتی

زنجیر نقره ایتالیایی درشت و سنگین رودیوم مدل امگا 40 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ایتالیایی (Made in Italy) - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز مدل امگا - سایز 40 (طول زنجیر 40 سانتی متر می باشد) - روکش رودیوم - سری جدید زنجیر های ایتالیایی با قیمت های باور نکردنی و بسیار مناسب با کیفیت بالا - قیمت عمده فروشی - وزن: حدود 7 گرم - سری SH: 960321
 • 945,000   تومان
  1,050,000 تومان
 • کد جواهر
  12744
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره آب رودیوم 45 سانتی

زنجیر نقره آب رودیوم 45 سانتی

 • زنجیر نقره 925 عیار - زنجیر نقره بسیار زیبا و چشم نواز با روکش رودیوم - ضخامت زنجیر بسیار مناسب - طول زنجیر 45 سانتی متر می باشد - با کیفیت بسیار بالا - وزن: حدود 6 گرم - مناسب آقایان و بانوان خوش سلیقه - سری: 980325/19
 • 702,000   تومان
  780,000 تومان
 • کد جواهر
  17113
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره ترک با روکش رودیوم خاص

زنجیر نقره ترک با روکش رودیوم خاص

 • نقره 925 عیار - زنجیر حلقه ترک با روکش رودیوم - مناسب برای دفع سموم بدن، ضد عرق دست و باکتری - نقره بسیار زیبا و چشم نواز - سری جدید زنجیر ها با کیفیت بالا - وزن: حدود 10/7 گرم - سری: 14011005/21**AM
 • 1,125,000   تومان
  1,275,000 تومان
 • کد جواهر
  28647
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره فیکارو ترک با روکش رودیوم 60 سانتی

زنجیر نقره فیکارو ترک با روکش رودیوم 60 سانتی

 • نقره 925 عیار - زنجیر ترک مدل فیکارو - روکش این زنجیر رودیوم می باشد - مناسب برای دفع سموم بدن، ضد عرق دست و باکتری - نقره بسیار زیبا و چشم نواز - سری جدید زنجیر های ترک با کیفیت بالا - سایز 60 (طول زنجیر 60 سانتی متر می باشد) - وزن: حدود 9/5 گرم - سری: 14011005/23**AM
 • 998,000   تومان
  1,130,000 تومان
 • کد جواهر
  28649
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره 50 سانتی فیکارو ترک

زنجیر نقره 50 سانتی فیکارو ترک

 • نقره 925 عیار - زنجیر ترک مدل فیکارو - مناسب برای دفع سموم بدن، ضد عرق دست و باکتری - نقره بسیار زیبا و چشم نواز - سری جدید زنجیر های ترک با کیفیت بالا - طول زنجیر 50 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 7/6 گرم - سری: 14011005/24**AM
 • 800,000   تومان
  910,000 تومان
 • کد جواهر
  28652
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره فیکارو 45 سانتی رودیوم خاص و زیبا

زنجیر نقره فیکارو 45 سانتی رودیوم خاص و زیبا

 • نقره 925 عیار - زنجیر ترک مدل فیکارو - روکش این زنجیر رودیوم می باشد - مناسب برای دفع سموم بدن، ضد عرق دست و باکتری - نقره بسیار زیبا و چشم نواز - سری جدید زنجیر های ترک با کیفیت بالا - طول زنجیر 45 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 7/2 گرم - سری: 14011005/25**AM
 • 750,000   تومان
  850,000 تومان
 • کد جواهر
  28651
 • خرید زنجیر نمایش
زنجیر نقره فیکارو ترک سفید لوکس

زنجیر نقره فیکارو ترک سفید لوکس

 • نقره 925 عیار - زنجیر ترک مدل فیکارو - مناسب برای دفع سموم بدن، ضد عرق دست و باکتری - نقره بسیار زیبا و چشم نواز - سری جدید زنجیر های ترک با کیفیت بالا - وزن: حدود 31 گرم - سری: 14011005/20**AM
 • 2,625,000   تومان
  2,975,000 تومان
 • کد جواهر
  28634
 • خرید زنجیر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره