جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 2205940

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

سندلوس

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی درشت و فاخر

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی درشت و فاخر

 • تسبیح سندلوس آلمانی اصل درشت و فاخر بسیار زیبا - تسبیح 33 دانه ای - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح با وزن: حدود 59/6 گرم - سری: 1400512/46**BE
 • 614,700   تومان
  683,000 تومان
 • کد جواهر
  23900
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس درشت 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس درشت 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 65/8 گرم - سری: 14001103/4**BE
 • 449,000   تومان
  520,000 تومان
 • کد جواهر
  26208
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای نمره 10 آلمانی - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 48 گرم - سری: 1400512/23**BE
 • 965,700   تومان
  1,073,000 تومان
 • کد جواهر
  23958
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر و درشت

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر و درشت

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای اصل - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای فاخر و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 30 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 67/8 گرم - سری: 1400512/40**BE
 • 693,900   تومان
  771,000 تومان
 • کد جواهر
  23863
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت و فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت و فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس آلمانی اصل بسیار زیبا و شیک - تسبیح 33 دانه ای فاخر - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 74/4 گرم - سری: 1400512/48**BE
 • 760,500   تومان
  845,000 تومان
 • کد جواهر
  23897
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی خوشرنگ زیبا 101 دانه ای

تسبیح سندلوس آلمانی خوشرنگ زیبا 101 دانه ای

 • تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا - نمره 7 - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 37 سانتی متر می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 25 گرم - سری: 1400512/13**BE
 • 526,500   تومان
  585,000 تومان
 • کد جواهر
  23945
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 65/4 گرم - سری: 14001103/11**BE
 • 449,000   تومان
  519,000 تومان
 • کد جواهر
  26258
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 68/8 گرم - سری: 14001103/8**BE
 • 468,000   تومان
  546,000 تومان
 • کد جواهر
  26255
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت بسیار زیبا

تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت بسیار زیبا

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 44/5 گرم - سری: 14001103/10**BE
 • 306,000   تومان
  364,000 تومان
 • کد جواهر
  26207
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 45/8 گرم - سری: 14001103/3**BE
 • 312,000   تومان
  364,000 تومان
 • کد جواهر
  26209
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای خاص خوشرنگ

تسبیح سندلوس 33 دانه ای خاص خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 45/3 گرم - سری: 14001103/9**BE
 • 312,000   تومان
  364,000 تومان
 • کد جواهر
  26257
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس خوشرنگ ، خاص و درشت

تسبیح سندلوس خوشرنگ ، خاص و درشت

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 67/5 گرم - سری: 14001103/7**BE
 • 462,000   تومان
  533,000 تومان
 • کد جواهر
  26205
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس خوشرنگ و درشت

تسبیح سندلوس خوشرنگ و درشت

 • تسبیح سندلوس آلمانی 33 دانه ای خوشرنگ - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 58/4 گرم - سری: 14001103/2**BE
 • 403,000   تومان
  468,000 تومان
 • کد جواهر
  26203
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای نمره 10 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح با وزن: حدود 37 گرم - سری: 1400512/20**BE
 • 965,700   تومان
  1,073,000 تومان
 • کد جواهر
  23955
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح سندلوس آلمانی بسیار زیبا - تسبیح 101 دانه ای نمره 7 - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 37 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 23 گرم - سری: 1400512/12**BE
 • 526,500   تومان
  585,000 تومان
 • کد جواهر
  23973
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 60/7 گرم - سری: 1400512/36**BE
 • 622,800   تومان
  692,000 تومان
 • کد جواهر
  23972
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 65/7 گرم - سری: 1400512/35**BE
 • 673,200   تومان
  748,000 تومان
 • کد جواهر
  23971
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای فاخر آلمانی

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 51 گرم - سری: 1400512/34**BE
 • 526,500   تومان
  585,000 تومان
 • کد جواهر
  23970
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

تسبیح سندلوس 33 دانه ای آلمانی فاخر

 • تسبیح سندلوس 33 دانه ای اصل آلمانی خوشرنگ و زیبا - تسبیح خوش دست و فاخر مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 60/3 گرم - سری: 1400512/32**BE
 • 620,100   تومان
  689,000 تومان
 • کد جواهر
  23968
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و خاص

تسبیح سندلوس آلمانی 101 دانه ای خوشرنگ و خاص

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی خوشرنگ نمره 10 - دانه های تسبیح خوشرنگ و زیبا - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح با وزن: حدود 37 گرم - سری: 1400512/26**BE
 • 965,700   تومان
  1,073,000 تومان
 • کد جواهر
  23962
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی فاخر

تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی فاخر

 • تسبیح سندلوس 101 دانه ای آلمانی نمره 10 - تسبیحی زیبا و خاص - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 50 سانتی متر می باشد - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 50 گرم - سری: 1400512/25**BE
 • 965,700   تومان
  1,073,000 تومان
 • کد جواهر
  23961
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره