ُانگشتر های زنانه   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

سندلوس

تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت حشره ای خوشرنگ با شرابه ای خاص

تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت حشره ای خوشرنگ با شرابه ای خاص

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس درشت و سنگین - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی با ترکیب سندلوس - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح حدود : 58/6 گرم - سری: 14020510/56.*.
 • 972,000   تومان
  1,080,000 تومان
 • کد جواهر
  30462
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت و زیبا

تسبیح سندلوس 33 دانه ای درشت و زیبا

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه سنگی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن حدود : 62/5 گرم - سری: 14020224/7.*.
 • 972,000   تومان
  1,080,000 تومان
 • کد جواهر
  29788
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33دانه ای خاص و زیبا

تسبیح سندلوس 33دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن حدود : 11/7 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/12.*.
 • 564,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  29791
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 101 دانه ای زیبا و خوشرنگ

تسبیح سندلوس 101 دانه ای زیبا و خوشرنگ

 • تسبیح 101 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - وزن حدود : 23/4 گرم - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح نقره - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/8.*.
 • 768,000   تومان
  900,000 تومان
 • کد جواهر
  29789
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح سندلوس 33 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - وزن حدود : 22/1 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/16.*.
 • 564,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  29794
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای بسیار عالی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای بسیار عالی

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن حدود : 11/7 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/13.*.
 • 564,000   تومان
  630,000 تومان
 • کد جواهر
  29792
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس 33 دانه ای بسیار عالی

تسبیح سندلوس 33 دانه ای بسیار عالی

 • تسبیح 33 دانه ای سندلوس - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن حدود : 32/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/14.*.
 • 720,000   تومان
  810,000 تومان
 • کد جواهر
  29790
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح سندلوس نجفی 101 داته ای خاص

تسبیح سندلوس نجفی 101 داته ای خاص

 • تسبیح 101 دانه ای سندلوس نجفی - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - وزن : حدود 30/9 گرم - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح نقره - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/79.*.
 • 888,000   تومان
  990,000 تومان
 • کد جواهر
  30023
 • خرید تسبیح نمایش
نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 6 قیراط - سری: 14020510/59.*.
 • 108,000   تومان
  126,000 تومان
 • کد جواهر
  30465
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 4 قیراط - سری: 14020510/63.*.
 • 90,000   تومان
  102,000 تومان
 • کد جواهر
  30479
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس زیبا و خاص

نگین انگشتر سندلوس زیبا و خاص

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 7 قیراط - سری: 14020510/60.*.
 • 108,000   تومان
  126,000 تومان
 • کد جواهر
  30466
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 6 قیراط - سری: 14020510/58.*.
 • 108,000   تومان
  126,000 تومان
 • کد جواهر
  30464
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خاص بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خاص بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 5 قیراط - سری: 14020510/64.*.
 • 90,000   تومان
  102,000 تومان
 • کد جواهر
  30480
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 4 قیراط - سری: 14020510/61.*.
 • 108,000   تومان
  126,000 تومان
 • کد جواهر
  30467
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 4/5 قیراط - سری: 14020510/57.*.
 • 90,000   تومان
  102,000 تومان
 • کد جواهر
  30463
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس خاص و خوشرنگ

نگین انگشتر سندلوس خاص و خوشرنگ

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 7/5 قیراط - سری: 14020510/66.*.
 • 108,000   تومان
  126,000 تومان
 • کد جواهر
  30482
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر سندلوس زیبا و خوشرنگ

نگین انگشتر سندلوس زیبا و خوشرنگ

 • نگین انگشتر سندلوس خوشرنگ - نگین بسیار زیبا و شیک - نگین مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - نگین انگشتر طبیعی و اصلی می باشد - وزن: 5 قیراط - سری: 14020510/62.*.
 • 90,000   تومان
  102,000 تومان
 • کد جواهر
  30468
 • خرید نگین انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

   نگین هبهاب چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره