انگشتر مردانه   تسبیح  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

سنگ

سنگ کوارتز کریستالی تک تراش خوک

سنگ کوارتز کریستالی تک تراش خوک

 • سنگ کوارتز کریستالی با مدل خوک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 38 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/32
 • قیمت :
  822,000   تومان
 • کد جواهر
  14910
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش سگ

سنگ کوارتز صورتی تراش سگ

 • سنگ کوارتز صورتی مدل سگ - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 17 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/47
 • قیمت :
  837,000   تومان
 • کد جواهر
  14961
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق شجری زیبا تراش سگ سوئیسی

سنگ عقیق شجری زیبا تراش سگ سوئیسی

 • سنگ عقیق شجری زیبا و خوشرنگ و خوش نقش مدل سگ سوئیسی - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 56 گرم - سنگ عقیق شجری، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/34
 • قیمت :
  1,099,000   تومان
 • کد جواهر
  15214
 • خرید سنگ نمایش
سنگ جاسپر زیبا تراش دلفین

سنگ جاسپر زیبا تراش دلفین

 • سنگ جاسپر خوشرنگ و خوش نقش مدل دلفین - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 13/7 گرم - سنگ جاسپر، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104
 • قیمت :
  805,000   تومان
 • کد جواهر
  22176
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش اژدها

سنگ عقیق تراش اژدها

 • سنگ عقیق زیبا و خوشرنگ مدل اژدها - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 51 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/38
 • قیمت :
  900,000   تومان
 • کد جواهر
  15289
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش عمو جغد شاخ دار

سنگ عقیق تراش عمو جغد شاخ دار

 • سنگ عقیق مدل عمو جغد شاخ دار - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 38 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/25
 • قیمت :
  750,000   تومان
 • کد جواهر
  15161
 • خرید سنگ نمایش
سنگ لاجورد مدل جغد

سنگ لاجورد مدل جغد

 • سنگ لاجورد مدل جغد - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 43 گرم - این سنگ معدنی و اصلی می باشد - سری: 960814/8
 • قیمت :
  1,108,000   تومان
 • کد جواهر
  14620
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش مار

سنگ کوارتز صورتی تراش مار

 • سنگ کوارتز صورتی مدل مار - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 22 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/49
 • قیمت :
  822,000   تومان
 • کد جواهر
  14957
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش گاو

سنگ کوارتز تراش گاو

 • سنگ کوارتز مدل گاو - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 21 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/23
 • قیمت :
  1,057,000   تومان
 • کد جواهر
  15043
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش گنجشک

سنگ عقیق تراش گنجشک

 • سنگ عقیق خوشرنگ مدل گنجشک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 20 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/50
 • قیمت :
  774,000   تومان
 • کد جواهر
  15196
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش میمون

سنگ کوارتز تراش میمون

 • سنگ کوارتز مدل میمون - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 25 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/13
 • قیمت :
  1,162,000   تومان
 • کد جواهر
  15026
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش اژدهای تک گوش

سنگ کوارتز تراش اژدهای تک گوش

 • سنگ کوارتز مدل اژدهای تک گوش - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 11 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/19
 • قیمت :
  930,000   تومان
 • کد جواهر
  15036
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش مرغابی

سنگ عقیق تراش مرغابی

 • سنگ عقیق خوشرنگ با تراش مرغابی - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 45 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/41
 • قیمت :
  822,000   تومان
 • کد جواهر
  15317
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز کریستالی خاص تراش اسب

سنگ کوارتز کریستالی خاص تراش اسب

 • سنگ کوارتز کریستالی با مدل اسب - سنگی خاص و شیک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 30 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/28
 • قیمت :
  832,000   تومان
 • کد جواهر
  14925
 • خرید سنگ نمایش
سنگ جاسپر تراش گنجشک

سنگ جاسپر تراش گنجشک

 • سنگ جاسپر خوشرنگ مدل گنجشک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 22 گرم - سنگ جاسپر، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/09
 • قیمت :
  753,000   تومان
 • کد جواهر
  14913
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش ببر بنگال

سنگ کوارتز تراش ببر بنگال

 • سنگ کوارتز مدل ببر بنگال - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 30 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/29
 • قیمت :
  931,000   تومان
 • کد جواهر
  15219
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش قناری

سنگ عقیق تراش قناری

 • سنگ عقیق خوشرنگ مدل قناری - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 23 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/16
 • قیمت :
  755,000   تومان
 • کد جواهر
  15039
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

 • سنگ کوارتز صورتی مدل خوک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 29 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/36
 • قیمت :
  486,000   تومان
 • کد جواهر
  14942
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق نفیس تراش موش صحرا

سنگ عقیق نفیس تراش موش صحرا

 • سنگ عقیق نفیس مدل موش صحرا - سنگی خوشرنگ و خاص - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 6 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری : 961104/58
 • قیمت :
  1,446,000   تومان
 • کد جواهر
  15209
 • خرید سنگ نمایش
سنگ جاسپر خوشرنگ تراش دلفین

سنگ جاسپر خوشرنگ تراش دلفین

 • سنگ جاسپر خوشرنگ و خوش نقش مدل دلفین - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 15 گرم - سنگ جاسپر، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/55
 • قیمت :
  991,000   تومان
 • کد جواهر
  15224
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش دلفین

سنگ عقیق تراش دلفین

 • سنگ عقیق مدل دلفین - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 28 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/14
 • قیمت :
  888,000   تومان
 • کد جواهر
  15032
 • خرید سنگ نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره