لوکس    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

سنگ

سنگ جاسپر زیبا تراش دلفین

سنگ جاسپر زیبا تراش دلفین

 • سنگ جاسپر خوشرنگ و خوش نقش مدل دلفین - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 13/7 گرم - سنگ جاسپر، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104
 • قیمت :
  276,000   تومان
 • کد جواهر
  22176
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق (گوی) درشت خوش نقش

سنگ عقیق (گوی) درشت خوش نقش

 • گوی عقیق زیبا و خوشرنگ - گوی بسیار زیبا خوش نقش و خاص - مناسب سنگ درمانی - گوی عقیق کروی شکل معدنی و اصلی می باشد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - گوی عقیق درشت و سنگین و با وزن: 34/5 گرم - سری: 990722/51
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  21135
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق (گوی) خوش نقش بسیار زیبا

سنگ عقیق (گوی) خوش نقش بسیار زیبا

 • گوی عقیق زیبا و خوشرنگ - گوی بسیار زیبا خوش نقش و خاص - مناسب سنگ درمانی - گوی عقیق کروی شکل معدنی و اصلی می باشد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - گوی عقیق درشت و سنگین و با وزن: 44/8 گرم - سری: 990722/49
 • قیمت :
  300,000   تومان
 • کد جواهر
  21134
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق (گوی) خوش نقش و زیبا

سنگ عقیق (گوی) خوش نقش و زیبا

 • گوی عقیق زیبا و خوشرنگ - گوی بسیار زیبا خوش نقش و خاص - مناسب سنگ درمانی - گوی عقیق کروی شکل معدنی و اصلی می باشد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - گوی عقیق درشت و سنگین و با وزن: 39 گرم - سری: 990722/50
 • قیمت :
  280,000   تومان
 • کد جواهر
  21112
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز کریستالی تک تراش خوک

سنگ کوارتز کریستالی تک تراش خوک

 • سنگ کوارتز کریستالی با مدل خوک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 38 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/32
 • قیمت :
  286,000   تومان
 • کد جواهر
  14910
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش گربه

سنگ عقیق تراش گربه

 • سنگ عقیق خوشرنگ با تراش گربه - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 27 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/14
 • قیمت :
  292,000   تومان
 • کد جواهر
  14902
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش اژدها

سنگ عقیق تراش اژدها

 • سنگ عقیق زیبا و خوشرنگ مدل اژدها - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 51 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/38
 • قیمت :
  332,000   تومان
 • کد جواهر
  15289
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

 • سنگ کوارتز صورتی مدل خوک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 35 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/30
 • قیمت :
  292,000   تومان
 • کد جواهر
  14938
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش عمو جغد شاخ دار

سنگ عقیق تراش عمو جغد شاخ دار

 • سنگ عقیق مدل عمو جغد شاخ دار - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 38 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/25
 • قیمت :
  344,000   تومان
 • کد جواهر
  15161
 • خرید سنگ نمایش
سنگ لاجورد مدل جغد

سنگ لاجورد مدل جغد

 • سنگ لاجورد مدل جغد - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 43 گرم - این سنگ معدنی و اصلی می باشد - سری: 960814/8
 • قیمت :
  455,000   تومان
 • کد جواهر
  14620
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش مار

سنگ کوارتز صورتی تراش مار

 • سنگ کوارتز صورتی مدل مار - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 22 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/49
 • قیمت :
  286,000   تومان
 • کد جواهر
  14957
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش گاو

سنگ کوارتز تراش گاو

 • سنگ کوارتز مدل گاو - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 21 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/23
 • قیمت :
  325,000   تومان
 • کد جواهر
  15043
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش گنجشک

سنگ عقیق تراش گنجشک

 • سنگ عقیق خوشرنگ مدل گنجشک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 20 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/50
 • قیمت :
  258,000   تومان
 • کد جواهر
  15196
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش میمون

سنگ کوارتز تراش میمون

 • سنگ کوارتز مدل میمون - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 25 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/13
 • قیمت :
  388,000   تومان
 • کد جواهر
  15026
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش اژدهای تک گوش

سنگ کوارتز تراش اژدهای تک گوش

 • سنگ کوارتز مدل اژدهای تک گوش - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 11 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/19
 • قیمت :
  325,000   تومان
 • کد جواهر
  15036
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش مرغابی

سنگ عقیق تراش مرغابی

 • سنگ عقیق خوشرنگ با تراش مرغابی - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 45 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/41
 • قیمت :
  286,000   تومان
 • کد جواهر
  15317
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز کریستالی خاص تراش اسب

سنگ کوارتز کریستالی خاص تراش اسب

 • سنگ کوارتز کریستالی با مدل اسب - سنگی خاص و شیک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 30 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/28
 • قیمت :
  292,000   تومان
 • کد جواهر
  14925
 • خرید سنگ نمایش
سنگ جاسپر تراش گنجشک

سنگ جاسپر تراش گنجشک

 • سنگ جاسپر خوشرنگ مدل گنجشک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 22 گرم - سنگ جاسپر، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/09
 • قیمت :
  245,000   تومان
 • کد جواهر
  14913
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز تراش ببر بنگال

سنگ کوارتز تراش ببر بنگال

 • سنگ کوارتز مدل ببر بنگال - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 30 گرم - سنگ کوارتز، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/29
 • قیمت :
  351,000   تومان
 • کد جواهر
  15219
 • خرید سنگ نمایش
سنگ عقیق تراش قناری

سنگ عقیق تراش قناری

 • سنگ عقیق خوشرنگ مدل قناری - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن حدود 23 گرم - سنگ عقیق، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961104/16
 • قیمت :
  247,000   تومان
 • کد جواهر
  15039
 • خرید سنگ نمایش
سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

سنگ کوارتز صورتی تراش خوک

 • سنگ کوارتز صورتی مدل خوک - مناسب برای استفاده دکوری یا تزئینی - با این سنگ از خواص آن بهره مند می شوید - وزن: حدود 29 گرم - سنگ کوارتز صورتی، معدنی و اصلی می باشد - سری: 961009/36
 • قیمت :
  286,000   تومان
 • کد جواهر
  14942
 • خرید سنگ نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره