جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 2211113

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

شامقصود

تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغان 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 28/7 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/19**D
 • 1,638,000   تومان
  1,820,000 تومان
 • کد جواهر
  26358
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی فاخر و خوشرنگ 101 دانه ای

تسبیح شامقصود افغانی فاخر و خوشرنگ 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی کلکسیونی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح فاخر خوش تراش و صاف - تراش دانه ها بصورت هلی می باشد - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 26/3 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010921/22**AM
 • 2,250,000   تومان
  2,550,000 تومان
 • کد جواهر
  28523
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغانی 101 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 39 سانتی متر میباشد - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - "دقت داشته باشید که به دلیل موجودی بالا محصولات و طبیعی و اصلی بودن نگین ها ، امکان وجود تفاوت‌ ظاهری کوچک در آنان وجود دارد " - وزن حدود 34 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:980405/3
 • 741,600   تومان
  824,000 تومان
 • کد جواهر
  17186
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغانی زیتونی

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغانی زیتونی

 • تسبیح شاه مقصود زیتونی افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و زیبا سایز متوسط - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 28/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010818/1**AM
 • 1,635,000   تومان
  1,855,000 تومان
 • کد جواهر
  28213
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی خاص و شیک

تسبیح شامقصود افغانی خاص و شیک

 • تسبیح شاه مقصود مرغوب افغانی - تسبیح 33 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 9/3 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14011005/1**AM
 • 1,275,000   تومان
  1,450,000 تومان
 • کد جواهر
  28623
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 41 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/4**A
 • 1,365,000   تومان
  1,545,000 تومان
 • کد جواهر
  23797
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر 101 دانه ای

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 8/4 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/10**D
 • قیمت :
  2,030,000   تومان
 • کد جواهر
  26339
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود سبز زیتونی سایز درشت

تسبیح شامقصود سبز زیتونی سایز درشت

 • تسبیح شاه مقصود سبز زیتونی سایز درشت - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 34/3 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010903/1**AM
 • 750,000   تومان
  850,000 تومان
 • کد جواهر
  28366
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی کلکسیونی فاخر و زیبا

تسبیح شامقصود افغانی کلکسیونی فاخر و زیبا

 • تسبیح شاه مقصود قندهاری افغانی کلکسیونی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح فاخر خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 9/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010807/4**AM
 • 3,900,000   تومان
  4,420,000 تومان
 • کد جواهر
  28142
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی خوشرنگ و خاص

تسبیح شامقصود افغانی خوشرنگ و خاص

 • تسبیح شاه مقصود مرغوب افغانی - تسبیح 33 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 16 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010730/5**AM
 • 1,560,000   تومان
  1,770,000 تومان
 • کد جواهر
  28114
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغانی زیتونی خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغانی زیتونی خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی زیتونی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه زیبا - وزن حدود 9/7 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14010714/18**AM
 • 1,150,000   تومان
  1,300,000 تومان
 • کد جواهر
  28058
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - دانه های تسبیح سبز خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 19/5 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/7**A
 • 585,000   تومان
  665,000 تومان
 • کد جواهر
  23800
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان فاخر 101 دانه ای

تسبیح شامقصود افغان فاخر 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 13 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/8**D
 • قیمت :
  3,955,000   تومان
 • کد جواهر
  26351
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان فاخر و خوشرنگ

تسبیح شامقصود افغان فاخر و خوشرنگ

 • تسبیح شاه مقصود افغانی سبز خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 26/3 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/5**D
 • قیمت :
  2,890,000   تومان
 • کد جواهر
  26349
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود فاخر و خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود فاخر و خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 14/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/14**D
 • قیمت :
  3,420,000   تومان
 • کد جواهر
  26341
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 47/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/18**D
 • قیمت :
  6,630,000   تومان
 • کد جواهر
  26342
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

تسبیح شامقصود خوشرنگ افغان فاخر

 • تسبیح شاه مقصود افغانی خوشرنگ - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح خوش تراش و صاف - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 10/6 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری:14001111/9**D
 • قیمت :
  5,135,000   تومان
 • کد جواهر
  26332
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

تسبیح شامقصود 101 دانه ای افغان درجه یک

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - وزن حدود 20/8 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/16**D
 • قیمت :
  4,490,000   تومان
 • کد جواهر
  26356
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود افغان درجه یک 101 دانه ای

تسبیح شامقصود افغان درجه یک 101 دانه ای

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 28 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/17**D
 • قیمت :
  4,705,000   تومان
 • کد جواهر
  26357
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خاص افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خاص افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه سنتی - وزن حدود 15/4 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 14001111/15**D
 • قیمت :
  3,420,000   تومان
 • کد جواهر
  26355
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

تسبیح شامقصود 101 دانه ای خوشرنگ افغان

 • تسبیح شاه مقصود افغانی مرغوب - تسبیح 101 دانه ای - تسبیح دست ساز - دانه های تسبیح خوشرنگ با تراش دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - وزن حدود 19/7 گرم - دانه های تسبیح معدنی اصلی میباشد - سری: 1400415/6**A
 • 3,510,000   تومان
  3,980,000 تومان
 • کد جواهر
  23799
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره