ایده   moshavere  
حراج مناسبتی 2164517

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

عقیق زرد

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ضامن آهو

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ضامن آهو

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا ضامن آهو " - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/5 گرم - سری: 991104/7**SA
 • 570,000   تومان
  656,000 تومان
 • کد جواهر
  22454
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ذبیح العطشان

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ذبیح العطشان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا ذبیح العطشان " - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 13 گرم - سری: 991104/8**SA
 • 660,000   تومان
  759,000 تومان
 • کد جواهر
  22455
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی امیری حسین ونعم الامیر

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی امیری حسین ونعم الامیر

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " امیری حسین ونعم الامیر " - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 15/5 گرم - سری: 991104/12**SA
 • 828,000   تومان
  952,000 تومان
 • کد جواهر
  22463
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا اباصالح المهدی

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا اباصالح المهدی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا اباصالح المهدی " هنر دست استاد محب - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/3 گرم - سری: 991104/5**SA
 • 676,000   تومان
  777,000 تومان
 • کد جواهر
  22451
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا قمر بنی هاشم

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا قمر بنی هاشم

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا قمر بنی هاشم " هنر دست استاد محب - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/8 گرم - سری: 991104/16**SA
 • 576,000   تومان
  660,000 تومان
 • کد جواهر
  22478
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا زینب کبری

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا زینب کبری

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا زینب کبری " هنر دست استاد محب - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 16 گرم - سری: 991104/2**SA
 • 786,000   تومان
  905,000 تومان
 • کد جواهر
  22444
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی دعای وان یکاد

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی دعای وان یکاد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " دعای وان یکاد " - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10 گرم - سری: 991104/28**SA
 • 530,000   تومان
  610,000 تومان
 • کد جواهر
  22486
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا امام رضا

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا امام رضا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا امام رضا " - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/5 گرم - سری: 991104/30**SA
 • 625,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  22487
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا حسین شهید

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا حسین شهید

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا حسین شهید " هنر دست استاد محب - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/7 گرم - طرح روی رکاب سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 991104/3**SA
 • 576,000   تومان
  660,000 تومان
 • کد جواهر
  22447
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ذبیح العطشان

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس با حکاکی یا ذبیح العطشان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - نگین با حکاکی زیبای " یا ذبیح العطشان " هنر دست استاد محب - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/5 گرم - سری: 991104/4**SA
 • 648,000   تومان
  745,000 تومان
 • کد جواهر
  22449
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد خراسانی مردانه درشت حکاکی برجسته یا علی مدد

انگشتر عقیق زرد خراسانی مردانه درشت حکاکی برجسته یا علی مدد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد خراسانی خوشرنگ با تراش تخت - نگین با حکاکی برجسته و زیبای " یا علی مدد " - رکاب انگشتر محکم و بادوام - انگشتری مذهبی مناسب آقایان باسلیقه - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 14 گرم - طرح روی رکاب دور اشکی می باشد - سری: 970407/26
 • 737,100   تومان
  819,000 تومان
 • کد جواهر
  15790
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد شرف الشمس مردانه

انگشتر عقیق زرد شرف الشمس مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد شرف الشمس خوشرنگ و مرغوب - انگشتر دست ساز صفوی ، خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مربعی - وزن: حدود 8/6 گرم - طرح روی رکاب صفوی می باشد - سری: 991027/5**AM
 • 355,500   تومان
  395,000 تومان
 • کد جواهر
  22387
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد خراسانی مردانه حکاکی برجسته الحمدلله

انگشتر عقیق زرد خراسانی مردانه حکاکی برجسته الحمدلله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد خراسانی خوشرنگ با تراش تخت - نگین با حکاکی برجسته و زیبای " الحمدلله" - رکاب انگشتر محکم و بادوام - انگشتری مذهبی مناسب آقایان باسلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 12 گرم - طرح روی رکاب دور چنگی می باشد - سری: 970407/28
 • 737,100   تومان
  819,000 تومان
 • کد جواهر
  15782
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق زرد هفت شرف خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق زرد هفت شرف خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق زرد خوشرنگ با حکاکی دعای هفت شرف که خواص فراوانی برای آن در روایات بسیاری آمده است - قابل سفارش برای ساخت انگشتر یا گردنبند یا ... مناسب سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - " توجه داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد " - نگین درشت و سنگین - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق زرد، معدنی اصلی می باشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 4 گرم - سری: 990808/7
 • 72,000   تومان
  80,000 تومان
 • کد جواهر
  21157
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد با حکاکی یا علی ابن موسی الرضا

انگشتر عقیق زرد با حکاکی یا علی ابن موسی الرضا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد با خواص معنوی بالا - انگشتر بسیار زیبا با حکاکی یا علی ابن موسی الرضا - مناسب افراد خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/6 گرم - طرح روی رکاب دور اشکی می باشد - سری: 991011/49**A
 • 490,000   تومان
  560,000 تومان
 • کد جواهر
  22129
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق زرد خراسانی درشت خط گود و هنری

نگین انگشتر عقیق زرد خراسانی درشت خط گود و هنری

 • نگین عقیق زرد خراسانی خوشرنگ با حکاکی " یازهرا" دستی گود و هنری با امضاء استاد جواد - نگینی بسیار خاص و چشم نواز بسیار با ارزش - نگینی خاص ، چشم نواز و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین با تراش بیضی - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود : 29 قیراط - سری : 990709/24**D
 • 265,500   تومان
  295,000 تومان
 • کد جواهر
  20811
 • خرید نگین انگشتر نمایش
تسبیح چند جواهر 33 دانه ای سنگ درمانی لاکچری

تسبیح چند جواهر 33 دانه ای سنگ درمانی لاکچری

 • تسبیح چند جواهر شامل نگین های دٌر ، کهربا ، عقیق زرد,عقیق قرمز,عقیق سیاه, جید و لاجورد خوشرنگ و زیبا - تسبیح 33 دانه ای با تراش کروی - با استفاده از این تسبیح از خواص چندین سنگ به صورت همزمان بهره ببرید - تسبیح با وزن: حدود 30 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 990431/21
 • 204,300   تومان
  227,000 تومان
 • کد جواهر
  20012
 • خرید تسبیح نمایش
نگین انگشتر عقیق زرد درشت با حکاکی سوره کوثر

نگین انگشتر عقیق زرد درشت با حکاکی سوره کوثر

 • نگین عقیق زرد خوشرنگ با حکاکی سوره کوثر - مناسب افراد مذهبی - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین عقیق درشت و سنگین با تراش چند ضلعی -(خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن حدود : 25 قیراط - سری : 980611/39
 • 99,000   تومان
  110,000 تومان
 • کد جواهر
  17666
 • خرید نگین انگشتر نمایش
تسبیح چند جواهر 33 دانه ای سنگ درمانی لاکچری

تسبیح چند جواهر 33 دانه ای سنگ درمانی لاکچری

 • ّتسبیح چند جواهر شامل نگین های دٌر ، کهربا ، عقیق زرد,عقیق قرمز,عقیق سیاه, جید و لاجورد خوشرنگ و زیبا - تسبیح 33 دانه ای با تراش کروی - با استفاده از این تسبیح از خواص چندین سنگ به صورت همزمان بهره ببرید - تسبیح با وزن: حدود 31 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 990431/22
 • 204,300   تومان
  227,000 تومان
 • کد جواهر
  20013
 • خرید تسبیح نمایش
انگشتر عقیق زرد مردانه حکاکی برجسته لا اله الا الله

انگشتر عقیق زرد مردانه حکاکی برجسته لا اله الا الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد خوشرنگ - انگشتر با رکابی محکم و بادوام - نگین با حکاکی برجسته و زیبای " لا اله الا الله "- انگشتری مذهبی مناسب آقایان باسلیقه - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 7 گرم - سری: 990927/49**A
 • 275,000   تومان
  320,000 تومان
 • کد جواهر
  21884
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق زرد مردانه و زیبا

انگشتر عقیق زرد مردانه و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق زرد خوشرنگ - رکاب انگشتر محکم و بادوام - انگشتری مذهبی مناسب آقایان باسلیقه - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 4/4 گرم - سری: 990927/4**a
 • 225,000   تومان
  260,000 تومان
 • کد جواهر
  21922
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
تسبیح لوکس چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره