انگشتر مردانه   تسبیح  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

عقیق سیاه (اونیکس)

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) میکروستینگ خاص مردانه

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) میکروستینگ خاص مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سیاه با کیفیت - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین های اونیکس به سبک میکروستینگ روی رکاب انگشتر ست شده اند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/2 گرم - طرح روی رکاب میکروستینگ می باشد - سری: 14011110/7**D
 • 985,000   تومان
  1,130,000 تومان
 • کد جواهر
  28890
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص مردانه عالی حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص مردانه عالی حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 8/2 گرم - سری: 14020129/66**M
 • 1,010,000   تومان
  1,145,000 تومان
 • کد جواهر
  29570
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و خاص مردانه حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و خاص مردانه حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 7/7 گرم - سری: 14020129/67**M
 • 945,000   تومان
  1,075,000 تومان
 • کد جواهر
  29571
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) شیک مردانه حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) شیک مردانه حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/4 گرم - سری: 14020129/68**M
 • 785,000   تومان
  890,000 تومان
 • کد جواهر
  29572
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی مردانه شیک حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی مردانه شیک حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 7/3 گرم - سری: 14020129/69**M
 • 900,000   تومان
  1,020,000 تومان
 • کد جواهر
  29573
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا و خاص شیک حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا و خاص شیک حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/9 گرم - سری: 14020129/70**M
 • 850,000   تومان
  960,000 تومان
 • کد جواهر
  29574
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/7 گرم - سری: 14020129/71**M
 • 825,000   تومان
  935,000 تومان
 • کد جواهر
  29575
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا و خاص حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا و خاص حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/6 گرم - سری: 14020129/72**M
 • 690,000   تومان
  780,000 تومان
 • کد جواهر
  29576
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی حرز دار مردانه خاص

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی حرز دار مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8 گرم - سری: 14020129/73**M
 • 985,000   تومان
  1,115,000 تومان
 • کد جواهر
  29577
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی شیک و خاص حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی شیک و خاص حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 8/2 گرم - سری: 14020129/74**M
 • 1,010,000   تومان
  1,145,000 تومان
 • کد جواهر
  29578
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص مردانه زیبا حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص مردانه زیبا حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 4/7 گرم - سری: 14020129/75**M
 • 580,000   تومان
  655,000 تومان
 • کد جواهر
  29579
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه عالی حرز دار خاص

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه عالی حرز دار خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 14020129/76**M
 • 1,180,000   تومان
  1,340,000 تومان
 • کد جواهر
  29580
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و شیک مردانه حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و شیک مردانه حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 14020129/77**M
 • 985,000   تومان
  1,115,000 تومان
 • کد جواهر
  29581
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه عالی خاص حرز دار زیبا

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه عالی خاص حرز دار زیبا

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/3 گرم - سری: 14020129/78**M
 • 1,145,000   تومان
  1,295,000 تومان
 • کد جواهر
  29582
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص و شیک حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص و شیک حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 6/9 گرم - سری: 14020129/79**M
 • 850,000   تومان
  960,000 تومان
 • کد جواهر
  29583
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا حرز دار خاص

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه زیبا حرز دار خاص

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/2 گرم - سری: 14020129/80**M
 • 765,000   تومان
  865,000 تومان
 • کد جواهر
  29584
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و شیک مردانه حرز دار

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و شیک مردانه حرز دار

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/7 گرم - سری: 14020129/81**M
 • 945,000   تومان
  1,075,000 تومان
 • کد جواهر
  29585
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص عالی مردانه همراه با حرز

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) خاص عالی مردانه همراه با حرز

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 7/9 گرم - سری: 14020129/82**M
 • 975,000   تومان
  1,100,000 تومان
 • کد جواهر
  29586
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه شیک و زیبا همراه با حرز

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه شیک و زیبا همراه با حرز

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/4 گرم - سری: 14020129/83**M
 • 785,000   تومان
  890,000 تومان
 • کد جواهر
  29587
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه همراه با حرز

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) مردانه همراه با حرز

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 14020129/84**M
 • 740,000   تومان
  835,000 تومان
 • کد جواهر
  29588
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و خاص همراه با حرز مردانه

انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) عالی و خاص همراه با حرز مردانه

 • نقره 925 عیار - انگشتر عقیق سیاه (اونیکس) فوق العاده زیبا - انگشتری زیبا و شیک مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر پشت بسته حرز دار - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10/8 گرم - سری: 14020129/86**M
 • 1,330,000   تومان
  1,505,000 تومان
 • کد جواهر
  29589
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره