مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

عقیق سیاه (اونیکس)

44 جواهر یافت شد
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید تراش دار

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید تراش دار

 • دستبند با تزئین دو عدد مهره حدید تراش دار خوشرنگ - دستبند با طرح شیر - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  20,000   تومان
 • کد جواهر
  14246
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و سنگ آتشفشان طرح برج ایفل

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و سنگ آتشفشان طرح برج ایفل

 • دستبند سنگ عقیق سیاه مات و سنگ آتشفشان با تزئین طلایی رنگ برج ایفل - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با طراحی خاص و جدید - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری : 960531
 • قیمت :
  25,000   تومان
 • کد جواهر
  14225
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید مهره ای خوشرنگ

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید مهره ای خوشرنگ

 • دستبند عقیق سیاه مات با تزیین دو عدد مهره حدید - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  14186
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مهره ای خوشرنگ

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مهره ای خوشرنگ

 • دستبند سنگ عقیق سیاه با تزئین دو عدد مهره حدید طلایی - طرح گرگ - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری : 960531
 • قیمت :
  25,000   تومان
 • کد جواهر
  14180
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید طلایی

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید طلایی

 • دستبند با تزئین چهار عدد مهره حدید طلایی رنگ - دستبند با طرح شیر - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  25,000   تومان
 • کد جواهر
  14149
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) تراش دار و دُر مهره ای

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) تراش دار و دُر مهره ای

 • دستبند سنگ عقیق تراش دار با تزیین دو عدد مهره دُر - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با طراحی خاص و جدید - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری : 960531
 • قیمت :
  30,000   تومان
 • کد جواهر
  14155
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید طلایی تراش دار

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و حدید طلایی تراش دار

 • دستبند سنگ عقیق سیاه مات با تزئین پنج عدد حدید تراش دار طلایی رنگ زیبا - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با طراحی خاص و جدید - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری : 960531
 • قیمت :
  20,000   تومان
 • کد جواهر
  14095
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و سنگ آتشفشان مهره ای

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و سنگ آتشفشان مهره ای

 • دستبند عقیق سیاه مات و سنگ آتشفشان - با تزیین دو عدد مهره فیروزه تراش دار و یک عدد مهره عقیق سیاه مات دانه هلی - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  25,000   تومان
 • کد جواهر
  14074
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند چند جواهر عقیق سیاه و حدید

دستبند چند جواهر عقیق سیاه و حدید

 • دستبند عقیق سیاه (اونیکس) و حدید - دستبند با تزئین پنج عدد مهره حدید - دستبند با طرح شیر - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  14042
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات زیبا

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات زیبا

 • دستبند سنگ عقیق سیاه مات با تزئین آویز طلایی رنگ - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با طراحی خاص و جدید - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری : 960531
 • قیمت :
  20,000   تومان
 • کد جواهر
  14023
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و آتشفشان مهره ای

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و آتشفشان مهره ای

 • دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و سنگ آتشفشان - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - دستبند با طراحی خاص و جدید - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصل - سری: 960613
 • قیمت :
  20,000   تومان
 • کد جواهر
  13994
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و جید تراش دار

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و جید تراش دار

 • دستبند عقیق سیاه با تزیین سه عدد مهره جید تراش دار خوشرنگ - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  30,000   تومان
 • کد جواهر
  13990
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) و حدید طلایی خوشرنگ

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) و حدید طلایی خوشرنگ

 • دستبند عقیق سیاه با تزیین چهار عدد حدید طلایی - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  30,000   تومان
 • کد جواهر
  13984
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و عقیق باباقوری

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و عقیق باباقوری

 • دستبند عقیق سیاه مات با تزیین سه عدد مهره خوشرنگ عقیق باباقوری - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  13985
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و لاجورد خوشرنگ

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و لاجورد خوشرنگ

 • دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و لاجورد - دستبند با تزئین دو عدد مهره لاجورد - دستبند با طرح شیر - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  38,000   تومان
 • کد جواهر
  13962
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند چند جواهر فیروزه نیشابوری، عقیق، درنجف میکروستینگ زنانه

دستبند چند جواهر فیروزه نیشابوری، عقیق، درنجف میکروستینگ زنانه

 • نقره 925 عیار - دستبند با نگین های عقیق قرمز، درنجف، عقیق سیاه، فیروزه نیشابوری، عقیق زرد، عقیق سبز خوشرنگ - دستبند با نگین های چشمگیر و خوشرنگ - با خرید این سبک کار از خواص انواع نگین های آن بهره مند شوید - نگین های ریز به سبک میکروستینگ روی دستبند کار شده است - دستبندی زیبا برای تمامی سنین - نگین دستبند با تراش دامله - دستبند با نگین های معدنی و اصلی می باشد - روکش رودیوم - وزن: حدود 11 گرم - سری: 960523
 • قیمت :
  188,000   تومان
 • کد جواهر
  13952
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند چند جواهر عقیق سیاه مات و لاجورد خوشرنگ

دستبند چند جواهر عقیق سیاه مات و لاجورد خوشرنگ

 • دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و لاجورد - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  13946
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و فیروزه مدل کلاسیک

دستبند عقیق سیاه (اونیکس) مات و فیروزه مدل کلاسیک

 • دستبند عقیق سیاه مات - با تزیین دو عدد مهره فیروزه - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - دستبند با سنگ های معدنی و اصلی - سری: 960531
 • قیمت :
  30,000   تومان
 • کد جواهر
  13929
 • خرید دستبند

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • # الناز کنده

  تبريز

 • عالی

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • سنگ شناسی الماس وخواص آن
 • سنگ الماس تحت شرایط دمای بالا و فشار است که فقط حدود 100 مایل در زیر سطح زمین وجود دارد. الماس از کربن خالص تشکیل شده است. وزن مخصوص الماس 3.5 ضریب شکست آن 2.42 و سختی آن در مقیاس موس ، مساوی 10 است. الماس به رنگهای مختلف پیدا می‌شود. الماس با سنگهای کیمبرلیتی که از اعماق زیاد منشا...
 • 24 مهر 1396

  ادامه
 • سرویس نقره شیک زنانه
 • جواهرات از آن دست تولیدات انسان می باشد که از قدیم مورد توجه بسیاری از دختران و زنان بوده ، به طوری که یکی از بهترین و رایج ترین هدیه هایی که آقایان می توانند به بانوان بدهند . در این بخش از بلاگ جواهری بینا تصاویری از سرویس نقره زنانه بسیار زیبا، شیک و خاص آماده کرده ایم...
 • 25 شهریور 1396

  ادامه
 • جغد در جواهر سازی
 • جغد در جواهر سازی: جغد به دلیل فعالیت های شبانه اش شناخته می شود و از این رو نماد ادراک و توانایی ذهنی می باشد. جغد ها بینایی و شنوایی فوق العاده ای دارند. از آنجا که جغدها می توانند چیزهایی ببینند که دیگران نمی توانند، پنداشته می شود که صاحب جوهر درک و دانش حقیقی باشند. در...
 • 09 شهریور 1396

  ادامه
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ رنگ خنثی نقره (خاکستری) برای زیور آلات نقره آقایان باعث می شود آنرا باهرلباسی که استفاده میکنید ست کنید. همچنین شما میتوانید زیورآلات نقره آقایان را با توجه به رنگ خنثی آن میتوانید همراه با حلقه عروسی خود از آن استفاده کرده...
 • 23 مهر 1396

  ادامه
ارسال پیام به پشتیبانی
بستن پنجره