مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

عقیق شرف الشمس

مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه تک

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه تک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - انگشتر مدل جدید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - طرح روی رکاب خطی سیاه قلم کاری می باشد - سری: 970126/64
 • قیمت :
  95,000   تومان
 • کد جواهر
  15452
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهار چنگ هاشوری سیاه قلم کاری

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهار چنگ هاشوری سیاه قلم کاری

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - رکاب انگشتر چهار چنگ محکم و بادوام - انگشتر عقیق شرف الشمس مناسب آقایان خاص پسند - حکاکی دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب مخصوص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب هاشوری سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/95
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  15447
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتری عقیق شرف الشمس خوشرنگ - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - انگشتر مدل جدید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 7 گرم - سری: 970126/63
 • قیمت :
  70,000   تومان
 • کد جواهر
  15440
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - انگشتر مدل جدید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 تا 9 گرم - سری: 970126/54
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  15435
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه کلاسیک هاشوری

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه کلاسیک هاشوری

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - انگشتر دست ساز - هنر دست استاد مظاهری - خطوط سیاه قلم زیبایی روی رکاب انگشتر کار شده است - مدل انگشتر جدید که طرح های سوهانی روی رکاب آن باعث زیبایی انگشتر شده است - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 11 گرم - طرح روی رکاب هاشوری سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 960701/46
 • قیمت :
  155,000   تومان
 • کد جواهر
  14382
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خطی

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خطی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - انگشتری محکم و بادوام با قیمتی بسیار مناسب - انگشتر مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مربعی - وزن: حدود 5 گرم - طرح روی رکاب خطی سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/46
 • قیمت :
  40,000   تومان
 • کد جواهر
  15430
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه اسلیمی خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه اسلیمی خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی می باشد - سری: 970126/48
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  15428
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب چهارچنگ می باشد - سری: 970126/43
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  15425
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 9 گرم - طرح روی رکاب سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/37
 • قیمت :
  95,000   تومان
 • کد جواهر
  15421
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه زیبا

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 970126/34
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  15414
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مربعی با حرز امام جواد

انگشتر عقیق شرف الشمس مربعی با حرز امام جواد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس مربعی شکل خوشرنگ - انگشتری شیک و ساده - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - قابل استفاده برای آقایان و بانوان - انگشتر دارای حرز امام جواد (ع) می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مربعی - وزن: حدود 7 گرم - سری: 970126/102
 • قیمت :
  75,000   تومان
 • کد جواهر
  15418
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب چهارچنگ خطی سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/104
 • قیمت :
  60,000   تومان
 • کد جواهر
  15419
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه یا فاطمه

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه یا فاطمه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - رکاب انگشتر بسیار محکم و بادوام - انگشتر عقیق شرف الشمس مناسب آقایان خاص پسند - حکاکی دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب مخصوص - رکاب انگشتر به زیبایی سیاه قلم کاری شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - طرح روی رکاب سیاه قلم کاری شده یا فاطمه می باشد - سری: 970126/94
 • قیمت :
  95,000   تومان
 • کد جواهر
  15417
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه طرح قلم زنی

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه طرح قلم زنی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 12 گرم - طرح روی رکاب قلم زنی با طرح گلستان می باشد - سری: 970126/29
 • قیمت :
  135,000   تومان
 • کد جواهر
  15409
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه اسلیمی سیاه قلم کاری

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه اسلیمی سیاه قلم کاری

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش پسند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/22
 • قیمت :
  70,000   تومان
 • کد جواهر
  15400
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه طرح گندم

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه طرح گندم

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 970126/16
 • قیمت :
  64,000   تومان
 • کد جواهر
  15397
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه سیاه قلم کاری شده

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه سیاه قلم کاری شده

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و خاص - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - مناسب آقایان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب دور اشکی سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/14
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  15391
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهارچنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - خطوط سیاه قلم زیبایی روی رکاب انگشتر کار شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - طرح روی رکاب چهار چنگ سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/10
 • قیمت :
  48,000   تومان
 • کد جواهر
  15387
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر تسبیح چند جواهر سنگ درمانی شفابخش همراه با حرز امام جواد (پوست آهو)

تسبیح چند جواهر سنگ درمانی شفابخش همراه با حرز امام جواد (پوست آهو)

 • تسبیح چند جواهر شفابخش و سنگ درمانی همراه با حرز امام جواد (پوست آهو) - دانه های تسبیح شامل سنگ های آمتیست، عقیق زرد، حدید، در، عقیق سیاه، عقیق قرمز، عقیق سبز، کهربا، عقیق شجری، لاجورد، فیروزه هیمالیا، مرجان، عقیق خزه ای، عقیق صورتی، مالاکیت، عقیق سفید و عقیق آبی می باشد - تسبیحی خوش دست با مهره های درشت و خلیفه های زیبا - تسبیح زیبا و تک - ساخت جواهری بینا - تسبیح مخصوص انرژی درمانی و مناسب سنگ درمانی - تسبیح با سنگ های معدنی و اصلی با کیفیت عالی و مرغوب - چیدمان سنگ ها در کنار هم به گونه ای می باشد که اثرات هم را تقویت و شارژ می کنند و باعث تخلیه امواج منفی از بدن شده و آرامش بخش می باشد - تسبیح سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم با پوست بدن در تماس می باشد سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - به دلیل نوع سنگ های کار شده در این تسبیح، برای دفع استرس، اضطراب، ترس و افزایش آرامش تاثیر فوق العاده ای دارد - سنگ های بسیار خوشرنگ و با کیفیت - ترکیب رنگی سنگ ها در کنار هم زیبایی خاصی به تسبیح بخشیده است - تسبیح شامل سنگ های چاکرا و ماه تولد - طول این تسبیح از ابتدای شرابه تا انتهای دانه ها حدود 26 سانتی متر می باشد - تسبیح با شرابه فلزی که سه دانه کهربا به آن آویز شده است - وزن: حدود 56 گرم - سری: 950323
 • 65,000   تومان
  125,000 تومان
 • کد جواهر
  10775
 • خرید تسبیح توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه ظریف و زیبا

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه ظریف و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و مستطیلی - خطوط سیاه قلم زیبایی روی رکاب انگشتر کار شده است - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 6 گرم - طرح روی رکاب سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/40
 • قیمت :
  50,000   تومان
 • کد جواهر
  15379
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه درشت مستطیلی

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه درشت مستطیلی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - رکاب انگشتر درشت و سنگین - بسیار محکم و بادوام - حکاکی دعای شرف الشمس با رعایت آداب مخصوص - انگشتر عقیق شرف الشمس مناسب آقایان منحصر به فرد - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مستطیلی - وزن: حدود 14 گرم - سری: 970126/23
 • قیمت :
  125,000   تومان
 • کد جواهر
  15376
 • خرید انگشتر توضیحات

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
تسبیح چند جواهر سنگ درمانی شفابخش همراه با حرز امام جواد بسته مشکل گشا جواهرات مانی  

  

 

نظرات مشتریان

 • افسانه پ

  کرمانشاه

 • سلام
  سفارشهام رسید.انگشتر کد 14084 بسیار زیبا و با ظرافت ساخته شده.از عکسش زیباتره.خوشحالم که با خرید این کار از تولید ملی حمایت کردم و خوشحالم که هنر دست جواهر سازهای ایرانی اینقدر زیباست.
  و تشکر از جواهری بینا بابت ساخت و ارائه کارهای باکیفیت و ارزشمند.
 • # مهسا بدری

  تهران

 • اطلاع رسانی تان عالی است
  کارهاتون رو واقعا دوست دارم
  مشاورتون هم خیلی خوب برخورد کردند و مشورت دادند. دمشون گرم.
  امیدوارم انگشتری که سفارش دادم، به قشنگی و کیفیت تصویری که می بینم باشه!
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • فواید سنگ آکوآمارین
 • بررسی تاریخچه و فواید سنگ آکوآمارین سنگ آکوآمارین مختص متولدین ماه بهمن و اسفند است. آکوآمارین سنگی از نسل باستانی و اجدادی انسان ها می باشد. در قرن نوزدهم، سنگ هایی که به رنگ سبز بودند محبوبیت بیشتری داشتند. اما امروزه سنگ های آبی رنگ ارزش بیشتری دارند. در سال ۱۹۱۰،...
 • 06 اردیبهشت 1397

  ادامه
 • سنگ توپاز و خواص آن
 • بررسی خواص سنگ توپاز و تاریخچه آن سنگ توپاز برای متولدین ۱۱ دی تا ۱۱ آذر است و از این سنگ برای سالگرد های چهارم و نوزدهم زوج ها استفاده می شود . توپاز نماد عشق و محبت است و به شیرینی زندگی و سرشت انسان کمک می کند. توپاز نام خود را از کلمه یونانی topazion گرفته است. که ممکن است...
 • 04 اردیبهشت 1397

  ادامه
 • جواهرات بهنوش طباطبائی
 • بیوگرافی بهنوش طباطبائی به همراه جواهرات این بازیگر محبوب بهنوش طباطبائی متولد بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۶۰ در شهر تهران است. تحصیلات اولیه اش با شغلش مرتبط نیست و مهندسی کامپیوتر خوانده است. البته دوره بازیگری را در دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رسانده...
 • 07 اردیبهشت 1397

  ادامه
 • جواهرات جدید جواهری بینا با قیمت مناسب
 • معرفی جواهرات جدید جواهری بینا سری جواهرات جدید جواهری بینا با قیمت های بسیار مناسب و زیبایی خارق العاده ای عرضه گشته است. انگشتر های شرف الشمس، عقیق سیاه، عقیق یمنی و بسیاری از انواع دیگر با کیفیت عالی، شامل جواهرات جدید می شوند. در ادامه مطلب چند نمونه شاخص و منحصر به...
 • 06 اردیبهشت 1397

  ادامه
call support Telegram support
بستن پنجره