کهراد   moshavere  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر عقیق شجری

انگشتر عقیق شجری با تاج برنجی

انگشتر عقیق شجری با تاج برنجی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای زیبا - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب افرادی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 15/3 گرم - سری: 991225/6**AM
 • قیمت :
  850,000   تومان
 • کد جواهر
  23191
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر الماس سیاه شناسنامه دار

نگین انگشتر الماس سیاه شناسنامه دار

 • نگین الماس سیاه شناسنامه دار بین المللی - نگین الماس سیاه مرغوب و درجه یک - نگین با تراش برلیانی - نگین خاص و منحصر به فرد - مناسب برای گردنبند و انگشتر که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - وزن: حدود 2.12 قیراط - سری: 980321
 • قیمت :
  2,340,000   تومان
 • کد جواهر
  2552
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری خوش نقش زیبا

انگشتر عقیق شجری خوش نقش زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب افرادی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - مناسب اقایان خوش سلیقه - دست مدل عکاسی درشت است و انگشتر قابل سایز و مناسب هر انگشتی می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 8/8 گرم - سری: 990402/17**d
 • قیمت :
  870,000   تومان
 • کد جواهر
  19517
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری بسیار زیبا درشت مردانه

انگشتر عقیق شجری بسیار زیبا درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ - رکاب انگشتر محکم و بادوام - انگشتر درشت و سنگین - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 19/5 گرم - طرح روی رکاب پا اردکی می باشد - سری: 991212/5**AM
 • قیمت :
  1,600,000   تومان
 • کد جواهر
  23049
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری خوش نقش بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری خوش نقش بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب افرادی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - مناسب اقایان خوش سلیقه - دست مدل عکاسی درشت است و انگشتر قابل سایز و مناسب هر انگشتی می باشد - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مربعی - وزن: حدود 7/2 گرم - سری: 990402/36 **d
 • قیمت :
  870,000   تومان
 • کد جواهر
  19525
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی یاموسی ابن جعفر

انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی یاموسی ابن جعفر

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ با حکاکی یا موسی ابن جعفر - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/4 گرم - سری: 991029/49**SA
 • قیمت :
  580,000   تومان
 • کد جواهر
  22566
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 9/1 گرم - سری: 991029/61**SA
 • قیمت :
  740,000   تومان
 • کد جواهر
  22594
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی نورا فوق کل نور

انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی نورا فوق کل نور

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ با حکاکی "نورا فوق کل نور" - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/2 گرم - سری: 991029/52**SA
 • قیمت :
  670,000   تومان
 • کد جواهر
  22570
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار شیک

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/2 گرم - سری: 991029/48**SA
 • قیمت :
  720,000   تومان
 • کد جواهر
  22565
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه درشت زیبا

انگشتر عقیق شجری مردانه درشت زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11 گرم - طرح روی رکاب شهید کربلا می باشد - سری: 991029/64**SA
 • قیمت :
  840,000   تومان
 • کد جواهر
  22597
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 9/7 گرم - سری: 991029/46**SA
 • قیمت :
  750,000   تومان
 • کد جواهر
  22561
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار خوشرنگ

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 7/5 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی و دور اشکی می باشد - سری: 991029/62**SA
 • قیمت :
  720,000   تومان
 • کد جواهر
  22596
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/5 گرم - طرح روی رکاب شهید کربلا می باشد - سری: 991029/47**SA
 • قیمت :
  960,000   تومان
 • کد جواهر
  22563
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی یا حسین

انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی یا حسین

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ با حکاکی "یا حسین" - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/5 گرم - سری: 991029/45**SA
 • قیمت :
  600,000   تومان
 • کد جواهر
  22560
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری درشت مردانه بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری درشت مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/8 گرم - طرح روی رکاب شهید کربلا می باشد - سری: 991029/42**SA
 • قیمت :
  920,000   تومان
 • کد جواهر
  22557
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه درشت بسیار خوشرنگ

انگشتر عقیق شجری مردانه درشت بسیار خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - انگشتر عقیق شجری درشت و سنگین با رکاب انگشتر محکم و بادوام - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 23/7 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی و دور اشکی می باشد - سری: 991029/43**SA
 • قیمت :
  1,760,000   تومان
 • کد جواهر
  22558
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار خاص

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 9/6 گرم - طرح روی رکاب اسلیمی می باشد - سری: 991029/51**SA
 • قیمت :
  700,000   تومان
 • کد جواهر
  22569
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7/7 گرم - سری: 991029/50**SA
 • قیمت :
  630,000   تومان
 • کد جواهر
  22568
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار شیک

انگشتر عقیق شجری مردانه بسیار شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ و تک با شجرهای منحصر به فرد - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8 گرم - سری: 991029/41**SA
 • قیمت :
  650,000   تومان
 • کد جواهر
  22556
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی قدیمی کلکسیونی عتیقه

انگشتر عقیق یمنی قدیمی کلکسیونی عتیقه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ با خواص معنوی بالا - انگشتر دست ساز - مناسب افراد خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - در این سبک چون الگوی اصلی انگشتر های قدیمی می باشد برای حفظ اصالت و محبوبیت فقط ساخت اساتید کهنسال مورد توجه می باشد . چون از بهترین سنگ ها ،حکاکی ها ،مخراج کاری ها ،اره کاری ها، ادعیه ،عیار نقره استفاده می شود و تعهدشان به سبک قدیمی بسیار اصیل و قوی می باشد ، مخصوصا با رعایت آداب ادعیه ها و حکاکی ساعات و زمان خاص ، جوهر و چرم خاص و .... - دست مدل عکاسی درشت است و انگشتر قابل سایز و مناسب هر انگشتی می باشد - با امکان صدور شناسنامه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10 گرم - سری: 981126/18
 • قیمت :
  5,850,000   تومان
 • کد جواهر
  2881
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی نادعلی

انگشتر عقیق شجری مردانه با حکاکی نادعلی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شجری خوشرنگ با حکاکی دعای نادعلی - رکاب انگشتر محکم و بادوام - مناسب آقایانی که به کارهای خاص و منحصر به فرد علاقه مندند - (خواص عقیق : افزایش درآمد و طول عمر - رفع غم و اندوه، کاهش بلایا، ناملایمات و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 991029/44**SA
 • قیمت :
  480,000   تومان
 • کد جواهر
  22559
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یشم چندجواهر هبهاب  

  

 

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره