حراج مناسبتی 0235554

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه

مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرانک

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرانک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 970119/13
 • 129,600   تومان
  144,000 تومان
 • کد جواهر
  15327
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل چشمک

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل چشمک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا مدل چشمک - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 970119/16
 • 86,400   تومان
  96,000 تومان
 • کد جواهر
  15354
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت

انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - انگشتری بادوام - انگشتر درشت و سنگین - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 9 گرم - سری: 970403/2
 • 194,400   تومان
  216,000 تومان
 • کد جواهر
  15711
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل گلبرگ

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل گلبرگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتر منحصر به فرد مناسب بانوان با سلیقه - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 970119/48
 • 86,400   تومان
  96,000 تومان
 • کد جواهر
  15373
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3 گرم - سری: 970119/29
 • 64,800   تومان
  72,000 تومان
 • کد جواهر
  15358
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 970119/24
 • 108,000   تومان
  120,000 تومان
 • کد جواهر
  15357
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل نیلا

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل نیلا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3 گرم - سری: 970119/37
 • 64,800   تومان
  72,000 تومان
 • کد جواهر
  15363
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل رکسانا

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل رکسانا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 970119/20
 • 86,400   تومان
  96,000 تومان
 • کد جواهر
  15364
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرناز

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرناز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان شیک پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 970119/3
 • 129,600   تومان
  144,000 تومان
 • کد جواهر
  15349
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس درشت زنانه رودیوم مدل گل

انگشتر عقیق شرف الشمس درشت زنانه رودیوم مدل گل

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا مدل گل - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - سری: 970119/5
 • 216,000   تومان
  240,000 تومان
 • کد جواهر
  15344
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل مهشید

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل مهشید

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری درشت - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 970119/12
 • 129,600   تومان
  144,000 تومان
 • کد جواهر
  15336
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل چشم

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل چشم

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 970119/39
 • 86,400   تومان
  96,000 تومان
 • کد جواهر
  15330
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل گلستان

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل گلستان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا مدل خورشیدی - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری درشت - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - سری: 970119/6
 • 151,200   تومان
  168,000 تومان
 • کد جواهر
  15334
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم درشت مدل بادامی

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم درشت مدل بادامی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 9 گرم - سری: 970119/15
 • 194,400   تومان
  216,000 تومان
 • کد جواهر
  15353
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت مدل پریناز

انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت مدل پریناز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - انگشتری بادوام - انگشتر درشت و سنگین - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 970403/10
 • 172,800   تومان
  192,000 تومان
 • کد جواهر
  15728
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت

انگشتر عقیق شرف الشمس رودیوم زنانه درشت

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری خاص و منحصر به فرد - انگشتر درشت و سنگین - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 11 گرم - سری: 970403/1
 • 237,600   تومان
  264,000 تومان
 • کد جواهر
  15720
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرناز

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل فرناز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ - انگشتری بادوام و منحصر به فرد - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 970403/11
 • 108,000   تومان
  120,000 تومان
 • کد جواهر
  15717
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه درشت رودیوم مجلسی

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه درشت رودیوم مجلسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - انگشتری باشکوه و منحصر به فرد مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتری شیک و درخشان - انگشتری درشت و سنگین - با انتخاب این مدل انگشتر جذابیت دستان خود را دو چندان کنید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 970403/3
 • 172,800   تومان
  192,000 تومان
 • کد جواهر
  15713
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم درشت مدل خورشیدی

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم درشت مدل خورشیدی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا مدل خورشیدی - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - انگشتر درشت و سنگین - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8 گرم - سری: 970119/39
 • 172,800   تومان
  192,000 تومان
 • کد جواهر
  15331
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل سیمین

انگشتر عقیق شرف الشمس زنانه رودیوم مدل سیمین

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - مناسب بانوان خاص پسند - دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب حکاکی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 970119/28
 • 86,400   تومان
  96,000 تومان
 • کد جواهر
  15325
 • خرید انگشتر توضیحات
مقایسه جواهر انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهار چنگ هاشوری سیاه قلم کاری

انگشتر عقیق شرف الشمس مردانه چهار چنگ هاشوری سیاه قلم کاری

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس خوشرنگ و زیبا - رکاب انگشتر چهار چنگ محکم و بادوام - انگشتر عقیق شرف الشمس مناسب آقایان خاص پسند - حکاکی دعای شرف الشمس پشت نگین با رعایت آداب مخصوص - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - طرح روی رکاب هاشوری سیاه قلم کاری شده می باشد - سری: 970126/95
 • 75,600   تومان
  84,000 تومان
 • کد جواهر
  15447
 • خرید انگشتر توضیحات

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
تسبیح چند جواهر سنگ درمانی شفابخش بسته مشکل گشا انگشترهای ارزان قیمت  

  

 

نظرات مشتریان

 • مینا

  ابهر

 • .تنوع نمونه های انگشتر فیروزه ی زنانه بسیار عالی شده و اجناس همه خیلی زیبا هستن ادم دلش نمیاد از سایتتون خارج بشه.ممنون ازتون
 • کاظم شیخی

  چابکسر

 • باسلام و احترام
  سایت جواهری بینا اولین سایتی است که بانهایت صداقت وشفافیت موجبات اعتماد مشتریان را فراهم وکارکنانش باصبروبردباری ومتانت تمام پاسخگو هستند، ازمدیریت خوب صمیمانه تشکرمیکنم.
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • چگونه سنگ زمرد زندگی شما را متحول میسازد ؟
 • شاید بد نباشد یک تغییر کوچک در زندگی‌تان ایجاد کنید تغییری که حال شما را بهتر ‌کند و به زندگی‌تان حس و حال تازه‌ای بدهد، یک تغییر رنگی . چه در لباس‌ها و چه در خانه‌تان می‌توانید زمردی را وارد کنید و از آن تاثیرات مثبت بگیرید . خانم‌ها جواهر و زیورآلات را دوست دارند و...
 • 29 مرداد 1397

  ادامه
 • سنگ های طبیعی بهترین جایگزین اجسام بی روح
 • تجربه آرامش و زیبایی با سنگ های معدنی و طبیعی اگر می‌خواهید اتاق‌ نشیمن زیبا و منحصر به فرد داشته باشید، توصیه می کنیم به جای استفاده از اجسام مصنوعی بی روح از سنگهای طبیعی استفاده کنید . سنگ و گیاه هر دو ساخته دست طبیعتند و ترکیب آنها در طراحی دکوراسیون داخلی جلوه بسیار...
 • 28 مرداد 1397

  ادامه
 • جواهرات و بیوگرافی ماهایا پطروسیان
 • ماهایا پطروسیان بیوگرافی و جواهرات ماهایا پطروسیان  بازیگر زن سینما و تلویزیون را به همراه فیلم شناسی و عکسهای این بازیگر را در این مقاله ببینید. بیوگرافی نام : ماهایا نام خانوادگی : پطروسیان تاریخ تولد : 13 دی 1348 محل تولد : تهران وی فارغ التحصیل از دانشکده ی هنرهای...
 • 27 مرداد 1397

  ادامه
 • خرید حلقه نقره ست ازدواج به جای طلا
 • خرید حلقه نقره ست ازدواج به جای طلا بی گمان یکی از زیباترین لحظه های هر ازدواجی، خرید حلقه های ازدواج است . خریدی که قبل از عقد صورت می گیرد و معمولا عروس خانم ها و آقا دامادها زمان زیادی را صرف انتخاب آن می کنند . حلقه هایی که به رغم سادگی شان بسیار پرمعنا هستند . حلقه...
 • 23 مرداد 1397

  ادامه
call support Telegram support Whatsapp support
بستن پنجره