ایده   moshavere  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر مردانه عقیق یمنی

انگشتر عقیق یمنی سوسنی خوشرنگ و فاخر مردانه

انگشتر عقیق یمنی سوسنی خوشرنگ و فاخر مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی سوسنی با نگین تراش الماسی فوق العاده زیبا - انگشار دست ساز فوق العاده زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش چند وجهی - وزن: حدود 18/5 گرم - طرح روی رکاب اره کاری و دور چنگی می باشد - سری: 991027/13**AM
 • قیمت :
  1,650,000   تومان
 • کد جواهر
  22441
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ - مدل انگشتر شیک و جدید - انگشتری بادوام و منحصر به فرد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10/3 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری شده می باشد - سری: 991027/17**AM
 • قیمت :
  650,000   تومان
 • کد جواهر
  22432
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبدی دست ساز خاص و فاخر مردانه

انگشتر عقیق یمنی کبدی دست ساز خاص و فاخر مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبدی با تراش الماسی فوق العاده زیبا - انگشتر دست ساز مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش چند وجهی - وزن: حدود 21/7 گرم - طرح روی رکاب قلم زنی و دور چنگی می باشد - سری: 991027/15**AM
 • قیمت :
  1,900,000   تومان
 • کد جواهر
  22438
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی سرخ دست ساز خاص و فاخر مردانه

انگشتر عقیق یمنی سرخ دست ساز خاص و فاخر مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی سرخ فوق العاده زیبا - انگشتر دست ساز فوق العاده زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 17/3 گرم - طرح روی رکاب دور چنگی ، شبکه اره کاری شده پیچ می باشد - سری: 991027/21**AM
 • قیمت :
  1,500,000   تومان
 • کد جواهر
  22440
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی سوسنی خاص و خوشرنگ مردانه

انگشتر عقیق یمنی سوسنی خاص و خوشرنگ مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی سوسنی با نگین تراش الماسی فوق العاده زیبا - انگشتر دست ساز فوق العاده زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش چند وجهی - وزن: حدود 17/4 گرم - طرح روی رکاب اره کاری ، شبکه کاری شده و دور چنگی می باشد - سری: 991027/18**AM
 • قیمت :
  1,500,000   تومان
 • کد جواهر
  22437
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی پرتغالی زیبا مردانه

انگشتر عقیق یمنی پرتغالی زیبا مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی پرتغالی زیبا - انگشار مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش مربعی - وزن: حدود 7/6 گرم - طرح روی رکاب صفوی می باشد - سری: 991027/16**AM
 • قیمت :
  650,000   تومان
 • کد جواهر
  22431
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی سوسنی فاخر بسیار زیبا

انگشتر عقیق یمنی سوسنی فاخر بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی سوسنی با نگین تراش الماسی فوق العاده زیبا - انگشار دست ساز فوق العاده زیبا مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش چند وجهی - وزن: حدود 24/6 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری و شبکه کاری می باشد - سری: 991027/11**AM
 • قیمت :
  1,990,000   تومان
 • کد جواهر
  22427
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی سوسنی خوشرنگ و زیبا

انگشتر عقیق یمنی سوسنی خوشرنگ و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی سوسنی خوشرنگ - مدل انگشتر شیک و جدید - انگشتری بادوام و منحصر به فرد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10/5 گرم - طرح روی رکاب طرح ترک می باشد - سری: 991027/9**AM
 • قیمت :
  520,000   تومان
 • کد جواهر
  22399
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه با حکاکی یا زهرای مرضیه

انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه با حکاکی یا زهرای مرضیه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " یا زهرای مرضیه " (خط استاد محب) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12/7 گرم - سری: 991009/37**SA
 • قیمت :
  520,000   تومان
 • کد جواهر
  22402
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی خطی هنر دست استاد ضابطی

انگشتر عقیق یمنی خطی هنر دست استاد ضابطی

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق یمنی زیبا با حکاکی دعای هفت شرف (خط استاد ضابطی) که خواص فراوانی برای آن در روایات بسیاری آمده است - انگشتر دست ساز درشت و سنگین - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 19/8 گرم - طرح روی رکاب قلم زنی و شبکه کاری شده می باشد - سری: 991005/3**AB
 • قیمت :
  1,950,000   تومان
 • کد جواهر
  22365
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه با حکاکی حسبی الله

انگشتر عقیق یمنی زیبا مردانه با حکاکی حسبی الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " حسبی الله " (خط استاد محب) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 14/4 گرم - طرح روی رکاب یا حسین می باشد - سری: 991009/33*SA
 • قیمت :
  585,000   تومان
 • کد جواهر
  22369
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه فوق العاده هنر استاد ضابطی

انگشتر عقیق یمنی مردانه فوق العاده هنر استاد ضابطی

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق یمنی خوشرنگ و زیبا با حکاکی دعای هفت شرف (خط استاد ضابطی) که خواص فراوانی برای آن در روایات بسیاری آمده است - انگشتر دست ساز درشت و سنگین - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/8 گرم - طرح روی رکاب فیلی می باشد - سری: 991005/2**AB
 • قیمت :
  2,500,000   تومان
 • کد جواهر
  22364
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی فوق العاده ، حکاکی دستی استاد ضابطی

انگشتر عقیق یمنی فوق العاده ، حکاکی دستی استاد ضابطی

 • نقره 925 عیار - نگین عقیق یمنی خوشرنگ با حکاکی دعای هفت شرف (خط استاد ضابطی) که خواص فراوانی برای آن در روایات بسیاری آمده است - انگشتر درشت و سنگین - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 18/3 گرم - طرح روی رکاب قلم زنی می باشد - سری: 991005/1**AB
 • قیمت :
  1,950,000   تومان
 • کد جواهر
  22363
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا ذالجلال والاکرام

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا ذالجلال والاکرام

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " یا ذالجلال والاکرام " (خط استاد سید ) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/8 گرم - سری: 991009/35**SA
 • قیمت :
  465,000   تومان
 • کد جواهر
  22400
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا ام البنین

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا ام البنین

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " یا ام البنین " (خط استاد محب) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 14/3 گرم - طرح روی رکاب دست دلبر می باشد - سری: 991009/36**SA
 • قیمت :
  580,000   تومان
 • کد جواهر
  22401
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا سیدالشهدا

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی یا سیدالشهدا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " یا سیدالشهدا " (خط استاد محب) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/8 گرم - طرح روی رکاب ضریح می باشد - سری: 991009/38**SA
 • قیمت :
  480,000   تومان
 • کد جواهر
  22403
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی علی ولی الله

انگشتر عقیق یمنی مردانه زیبا با حکاکی علی ولی الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی با حکاکی " علی ولی الله " (خط استاد محب) - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/4 گرم - سری: 991009/39**SA
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  22404
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص و خوشرنگ

انگشتر عقیق یمنی مردانه خاص و خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار با کیفیت و مرغوب - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 991011/43**A
 • 265,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  22331
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ و زیبای مردانه

انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ و زیبای مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار با کیفیت و مرغوب - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/3 گرم - سری: 991011/42**A
 • 265,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  22330
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ مردانه خاص

انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ مردانه خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار با کیفیت و مرغوب - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/9 گرم - طرح روی رکاب دور اشکی می باشد - سری: 991011/41**A
 • 265,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  22329
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ زیبا مردانه

انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ زیبا مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار با کیفیت و مرغوب - انگشتر خوش ساخت، بادوام و ضخیم - ویژه آقایان خوش سلیقه و خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/3 گرم - طرح روی رکاب یا علی می باشد - سری: 991011/38**A
 • 265,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  22317
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
تسبیح لوکس چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره