کهراد    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

خرمهره

انگشتر خرمهره خاص بسیار زیبا زنانه

انگشتر خرمهره خاص بسیار زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر خر مهره مناسب برای خانم های خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/2 گرم - سری: 1400519/13**BA
 • قیمت :
  1,200,000   تومان
 • کد جواهر
  24111
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر خرمهره عالی

نگین انگشتر خرمهره عالی

 • نگین عالی خر مهره - مناسب برای افراد خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز که سنگ درمانی سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - سری: 990612
 • قیمت :
  650,000   تومان
 • کد جواهر
  20197
 • خرید نگین انگشتر نمایش
گردنبند خر مهره سفارشی با سنگ دلخواه شما

گردنبند خر مهره سفارشی با سنگ دلخواه شما

 • نقره 925 عیار - گردنبند سفارشی با نگین خرمهره بسیار عالی - کارگاه تخصصی جواهری بینا با استادکاران ماهر و چیره دست سفارش ساخت انگشتر و گردنبند و ... با هر نوع سنگی به صورت سفارشی و تکی می پذیرد - مناسب برای افراد خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 7 گرم - سری: 990604/8
 • کد جواهر
  20593
 • تماس بگیرید
نگین انگشتر خر مهره بسیار عالی

نگین انگشتر خر مهره بسیار عالی

 • نگین بسیار عالی خر مهره - مناسب برای افراد خاص پسند -خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار )- نگین خرمهره، اصلی میباشد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز که سنگ درمانی سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - وزن: حدود 11 قیراط - سری: 990307/51
 • کد جواهر
  19453
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره بسیار عالی

انگشتر خرمهره بسیار عالی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر بسیار عالی خر مهره - مناسب برای آقایان خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10/4 گرم - سری: 1400203/2**B
 • کد جواهر
  23319
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره خاص مردانه بسیار زیبا

انگشتر خرمهره خاص مردانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر بسیار خر مهره - مناسب برای آقایان خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10/4 گرم - سری: 1400203/6**B
 • کد جواهر
  23322
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره رکاب دور اشکی زیبا

انگشتر خرمهره رکاب دور اشکی زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر خر مهره مناسب برای افراد خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - وزن: حدود 4/6 گرم - طرح روی رکاب دور اشکی می باشد - سری: 1400203/5**B
 • کد جواهر
  23323
 • تماس بگیرید
انگشتر خر مهره بسیار عالی

انگشتر خر مهره بسیار عالی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر خر مهره مناسب برای آقایان خاص پسند - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 1400203/4**B
 • کد جواهر
  23324
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره درشت مردانه

انگشتر خرمهره درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر خر مهره مناسب برای آقایان خاص پسند - انگشتری درشت با 6 نگین خرمهره - خواص : ( دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - انگشتر با رکابی مستحکم و بادوام - نکته : ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/3 گرم - سری: 1400203/3**B
 • کد جواهر
  23325
 • تماس بگیرید
نگین انگشتر خرمهره تراش دستی

نگین انگشتر خرمهره تراش دستی

 • نگین خرمهره با تراش دستی به صورت بیضی شکل - خواص : دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار - ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - نگین خرمهره، اصلی میباشد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - وزن: حدود 5 قیراط - سری: 971219/4
 • کد جواهر
  16861
 • تماس بگیرید
نگین انگشتر خرمهره تراش دستی درشت

نگین انگشتر خرمهره تراش دستی درشت

 • نگین خرمهره درشت با تراش دستی به صورت دامله - خواص : دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار - نگین خرمهره، اصلی میباشد - ( خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد ) - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - وزن: حدود 7 قیراط - سری: 971219/1
 • کد جواهر
  2508
 • تماس بگیرید
نگین انگشتر خرمهره تراش دستی

نگین انگشتر خرمهره تراش دستی

 • نگین خرمهره با تراش دستی به صورت بیضی شکل - خواص : دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبند افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار - نگین خرمهره، اصلی میباشد - مناسب برای گردنبند و انگشتر یا حلقه آویز سنگ درمانی که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - وزن: حدود 3 قیراط - سری: 971219/6
 • کد جواهر
  16862
 • تماس بگیرید
نگین انگشتر خرمهره درشت منحصر به فرد

نگین انگشتر خرمهره درشت منحصر به فرد

 • خواص هبهاب ، خرمهره ، مهره مار و نگین هایی از این قبیل براساس تجربیات پیشینیان و قدما می باشد که سینه به سینه نقل شده و به اثبات و تجربه رسیده است ، اما مدارک علمی بر این مبنا وجود ندارد - این خرمهره به صورت راف می باشد، چنانچه مایل باشید به صورت نگین با قیمت کمتر هم ارائه میشود - خواص : دفع انرژی های منفی اطرافیان، در امان نگه داشتن از هرگونه چشم زخم، زبانبندی افراد حسود، رفع غم و اندوه، ایجاد مهر و محبت، افزایش رزق و روزی و رونق کار - نگین خرمهره، اصلی میباشد - سری: 971127/4
 • کد جواهر
  16528
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره طرح ماه نیمه

انگشتر خرمهره طرح ماه نیمه

 • نقره 925 عیار - همراه با دو لایه 25 میکرونی روکش آب طلای سفید و یک لایه لاک محافظ رنگ جهت درخشش و محافظت بیشتر - انگشتر زنانه - ساخت ایتالیا - انگشتر خر مهره طرح ماه نیمه - سبک طراحی خاص - درخشان و زیبا
 • کد جواهر
  583
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره مارپیچ

انگشتر خرمهره مارپیچ

 • نقره 925 عیار - همراه با دو لایه 25 میکرونی روکش آب طلای سفید و یک لایه لاک محافظ رنگ جهت درخشش و محافظت بیشتر - انگشتر زنانه - ساخت ایتالیا - انگشتر خر مهره طرح ماه نیمه - سبک طراحی خاص - درخشان و زیبا
 • کد جواهر
  584
 • تماس بگیرید
انگشتر خرمهره برگی

انگشتر خرمهره برگی

 • نقره 925 عیار - همراه با روکش طلای سفید - انگشتر خر مهره زنانه - طراحی برگ مانند رکاب در دور نگین - تزئین شده با نگین های سوئیسی با تراش برلیانی در دور تا دور نگین خرمهره - درخشش الماس مانند نگین های سوئیسی - زیبا و منحصر به فرد
 • کد جواهر
  582
 • تماس بگیرید

درحال بارگذاری...

  یسر چندجواهر هبهاب  

    

   

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره