کهراد    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

عقیق یمنی کبود

نگین انگشتر عقیق یمنی مصور درشت خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی مصور درشت خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 27 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/1
 • قیمت :
  390,000   تومان
 • کد جواهر
  24047
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خاص و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی خاص و زیبا

 • نگین عقیق یمنی خاص و خوشرنگ - محصولی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 16 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/10
 • قیمت :
  220,000   تومان
 • کد جواهر
  24125
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص و خوشرنگ - محصولی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 15 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/7
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  24102
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 19 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/6
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  24101
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود بسیار زیبا و خاص

انگشتر عقیق یمنی کبود بسیار زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، سنگین ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - طرح روی رکاب قلم زنی می باشد - سری: 1400610/40**S
 • قیمت :
  2,720,000   تومان
 • کد جواهر
  24073
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 19 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/4
 • قیمت :
  295,000   تومان
 • کد جواهر
  24060
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص خوشرنگ درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص خوشرنگ درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 19 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/3
 • قیمت :
  315,000   تومان
 • کد جواهر
  24049
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 18 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400422/2
 • قیمت :
  225,000   تومان
 • کد جواهر
  24048
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص درشت

 • نگین عقیق یمنی خوش نقش بسیار خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 10/4 گرم می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400513/10
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  24040
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی دست ساز فاخر مردانه

انگشتر عقیق یمنی دست ساز فاخر مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، سنگین ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - سری: 1400610/33**S
 • قیمت :
  2,720,000   تومان
 • کد جواهر
  24027
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ با حکاکی زیبا

انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ با حکاکی زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - با حکاکی زیبا حسبی الله - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، سنگین ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - سری: 1400610/34**S
 • قیمت :
  1,300,000   تومان
 • کد جواهر
  24026
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود و برلیان دست ساز مردانه

انگشتر عقیق یمنی کبود و برلیان دست ساز مردانه

 • نقره 950 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - رکاب انگشتر با نقره عیار بالا - 32 برلیان روی رکاب انگشتر ست شده است - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، سنگین ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب شبکه کاری شده می باشد - سری: 1400613/13**K
 • قیمت :
  4,900,000   تومان
 • کد جواهر
  24023
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود و برلیان درشت ، دست ساز مردانه

انگشتر عقیق یمنی کبود و برلیان درشت ، دست ساز مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود فوق العاده زیبا - نگین های برلیان به زیبایی روی رکاب انگشتر ست شده است - مناسب آقایان خاص پسند - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - انگشتر درشت ، سنگین ، خاص و بادوام - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - طرح روی رکاب شبکه کاری شده و آینه کاری شده می باشد - سری: 1400613/4**K
 • قیمت :
  3,580,000   تومان
 • کد جواهر
  24000
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود خطی با حکاکی زیبا و خاص

انگشتر عقیق یمنی کبود خطی با حکاکی زیبا و خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خطی خوشرنگ - انگشتر شیک و دست ساز با رکاب مدل آذری - انگشتری چشمگیر - انگشتری بادوام و منحصر به فرد مورد پسند آقایان خوش سلیقه - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - انگشتر با حکاکی زیبای یا رقیه سلام الله علیها امضاء حق - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - طرح روی رکاب مدل آذری می باشد - سری: 1400610/8**S
 • قیمت :
  1,950,000   تومان
 • کد جواهر
  23979
 • خرید انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود: 10 قیراط - سری : 1400425/6
 • قیمت :
  190,000   تومان
 • کد جواهر
  23819
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود: 10 قیراط - سری : 1400425/6
 • قیمت :
  190,000   تومان
 • کد جواهر
  23819
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود: 13 قیراط - سری : 1400425/3
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  23814
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود: 14 قیراط - سری : 1400425/2
 • قیمت :
  225,000   تومان
 • کد جواهر
  23813
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود طرح دار بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود طرح دار بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود: 13 قیراط - سری : 1400425/1
 • قیمت :
  250,000   تومان
 • کد جواهر
  23812
 • خرید نگین انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی مجلسی برند SPN

انگشتر عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی مجلسی برند SPN

 • نقره 925 عیار - انگشتر چندجواهر بسیار زیبا شامل نگین های عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی خوشرنگ و مرغوب - مناسب بانوان خاص پسند - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - با خرید این انگشتر از خواص این نگین ها به طور همزمان بهره ببرید - ساخت به سفارش جواهری بینا - برند SPN - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/5 گرم - سری: 990425/9
 • قیمت :
  1,287,000   تومان
 • کد جواهر
  20095
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی مجلسی برند SPN

انگشتر عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی مجلسی برند SPN

 • نقره 925 عیار - انگشتر چندجواهر بسیار زیبا شامل نگین های عقیق یمنی کبود , نارنجی و کبدی خوشرنگ و مرغوب - مناسب بانوان خاص پسند - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - با خرید این انگشتر از خواص این نگین ها به طور همزمان بهره ببرید - ساخت به سفارش جواهری بینا - برند SPN - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6/5 گرم - سری: 990425/9
 • قیمت :
  1,287,000   تومان
 • کد جواهر
  20095
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره