لوکس    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

فیروزه

سرویس فیروزه نیشابوری خاص خوشرنگ زنانه

سرویس فیروزه نیشابوری خاص خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - سرویس با نگین های فیروزه نیشابوری شجری بسیار خوشرنگ - مناسب بانوان خوش سلیقه - سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 3/9 گرم - سری: 1400719/7**A
 • 230,000   تومان
  255,000 تومان
 • کد جواهر
  24448
 • خرید سرویس نمایش
سرویس فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ زنانه

سرویس فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - سرویس با نگین های فیروزه نیشابوری شجری بسیار خوشرنگ - مدل سرویس چشمگیر و زیبا مناسب بانوان خوش سلیقه - سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 11/2 گرم - سری: 1400719/5**A
 • 642,000   تومان
  712,000 تومان
 • کد جواهر
  24447
 • خرید سرویس نمایش
سرویس فیروزه نیشابوری خوشرنگ و شیک

سرویس فیروزه نیشابوری خوشرنگ و شیک

 • نقره 925 عیار - سرویس با نگین های فیروزه نیشابوری بسیار خوشرنگ - مدل سرویس چشمگیر و زیبا مناسب بانوان خوش سلیقه - سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 9/6 گرم - سری: 1400719/2**A
 • 540,000   تومان
  620,000 تومان
 • کد جواهر
  24427
 • خرید سرویس نمایش
سرویس فیروزه نیشابوری مارکازیتی زنانه زیبا

سرویس فیروزه نیشابوری مارکازیتی زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - سرویس با نگین های فیروزه نیشابوری مارکازیتی بسیار خوشرنگ - مدل سرویس چشمگیر و زیبا مناسب بانوان خوش سلیقه - سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 12/9 گرم - سری: 1400707/24**AM
 • 950,000   تومان
  1,100,000 تومان
 • کد جواهر
  24407
 • خرید سرویس نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خاص و شیک رودیوم زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خاص و شیک رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خاص و خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - با این انگشتر در مهمانی ها بدرخشید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/5 گرم - سری: 1400626/21**D
 • 340,000   تومان
  380,000 تومان
 • کد جواهر
  24343
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه بسیار زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/2 گرم - سری: 1400626/22**D
 • 505,000   تومان
  560,000 تومان
 • کد جواهر
  24354
 • خرید انگشتر نمایش
سرویس فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

سرویس فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - سرویس با نگین های فیروزه نیشابوری بسیار خوشرنگ - مدل سرویس چشمگیر و زیبا مناسب بانوان خوش سلیقه - سرویس شامل انگشتر ، گردنبند و گوشواره می باشد - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - " قیمت ارائه شده مخصوص یک سرویس می باشد ، به صورت رندم یکی از سرویس ها برای شما ارسال می شود " - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/4 گرم - سری: 1400708/12**A
 • 345,000   تومان
  368,000 تومان
 • کد جواهر
  24356
 • خرید سرویس نمایش
انگشتر فیروزه شجری نیشابوری دست ساز درشت مردانه

انگشتر فیروزه شجری نیشابوری دست ساز درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین فیروزه نیشابوری خوشرنگ درشت و سنگین -انگشتری فاخرمورد پسند آقایان خوش سلیقه -(خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 26 گرم - طرح روی رکاب سند پلاست و شبکه کاری شده می باشد - سری: 1400324/3**A
 • قیمت :
  3,150,000   تومان
 • کد جواهر
  23584
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/2 گرم - سری: 1400626/18**D
 • 410,000   تومان
  455,000 تومان
 • کد جواهر
  24331
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/1 گرم - سری: 1400626/17**D
 • 399,000   تومان
  445,000 تومان
 • کد جواهر
  24330
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/5 گرم - سری: 1400626/15**D
 • 340,000   تومان
  380,000 تومان
 • کد جواهر
  24329
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/7 گرم - سری: 1400626/14**D
 • 360,000   تومان
  400,000 تومان
 • کد جواهر
  24328
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/8 گرم - سری: 1400626/13**D
 • 370,000   تومان
  410,000 تومان
 • کد جواهر
  24327
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ خاص زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4 گرم - سری: 1400626/11**D
 • 389,000   تومان
  432,000 تومان
 • کد جواهر
  24302
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - با نگینی خوش تراش و زیبا - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/9 گرم - سری: 1400626/9**D
 • 380,000   تومان
  422,000 تومان
 • کد جواهر
  24300
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - نگین فیروزه خوشرنگ و خوش تراش - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/5 گرم - سری: 1400626/8**D
 • 438,000   تومان
  486,000 تومان
 • کد جواهر
  24299
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری زنانه بسیار زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/4 گرم - سری: 1400626/12**D
 • 428,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  24303
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خاص رودیوم زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خاص رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - با این انگشتر در مهمانی ها بدرخشید - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/4 گرم - سری: 1400626/10**D
 • 428,000   تومان
  475,000 تومان
 • کد جواهر
  24301
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه زیبا

انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم زنانه زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/6 گرم - سری: 1400626/7**D
 • 350,000   تومان
  390,000 تومان
 • کد جواهر
  24298
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوش رنگ زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوش رنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 4/3 گرم - سری: 1400626/3**D
 • 418,000   تومان
  465,000 تومان
 • کد جواهر
  24283
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ - انگشتر مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 3/3 گرم - سری: 1400626/1**D
 • 321,000   تومان
  356,000 تومان
 • کد جواهر
  24285
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره