مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

فیروزه

167 جواهر یافت شد
مقایسه جواهر دستبند فیروزه تبتی خوشرنگ

دستبند فیروزه تبتی خوشرنگ

 • دستبند سنگی فیروزه تبتی مهره ای - دستبند سنگ درمانی به علت اینکه سنگ ها مستقیم روی پوست بدن قرار دارند سریع تر تاثیرات خود را به بدن انتقال می دهند - با این دستبند از خواص سنگ های آن بهره مند می شوید - نگین های این دستبند معدنی و اصلی می باشد - سری : 960531
 • قیمت :
  35,000   تومان
 • کد جواهر
  14286
 • خرید دستبند
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم فاخر

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم فاخر

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری فاخر شیک و مجلسی - انگشتر درشت و سنگین - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 12 گرم - سری: 960703/45
 • 200,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  1986
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم شیک و مجلسی

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم شیک و مجلسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960703/39
 • 96,000   تومان
  145,000 تومان
 • کد جواهر
  14267
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - سری: 960703/44
 • 100,000   تومان
  145,000 تومان
 • کد جواهر
  14273
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر فیروزه نیشابوری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و زیبا - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - نقوش زیبایی در دل نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - سری: 960703/29
 • 145,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  14257
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - نقوش زیبایی در دل نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8 گرم - سری: 960703/31
 • 126,000   تومان
  170,000 تومان
 • کد جواهر
  14252
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوش نقش

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوش نقش

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و خوش نقش - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960703/30
 • 100,000   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  14232
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و زیبا - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960703/29
 • 102,000   تومان
  140,000 تومان
 • کد جواهر
  14224
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم مجلسی

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم مجلسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 7 گرم - سری: 960703/37
 • 126,000   تومان
  185,000 تومان
 • کد جواهر
  14212
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر سرویس فیروزه صنعتی زنانه

سرویس فیروزه صنعتی زنانه

 • استیل - سرویس با نگین های فیروزه آبی - سرویس شامل : گردنبند و گوشواره می باشد - سرویس با نگین های فیروزه آبی - سرویس شامل : گردنبند و گوشواره می باشد - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش دامله - سری: 960715/14
 • 25,000   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  14211
 • خرید سرویس
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 960703/43
 • 85,000   تومان
  125,000 تومان
 • کد جواهر
  14193
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

انگشتر فیروزه نیشابوری درشت زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8 گرم - سری: 960703/27
 • 120,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  14197
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم فاخر مجلسی

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری درشت زنانه رودیوم فاخر مجلسی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری فاخر شیک و مجلسی - انگشتر درشت و سنگین - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 12 گرم - سری: 960703/42
 • 250,000   تومان
  350,000 تومان
 • کد جواهر
  14185
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم مدل یسنا

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم مدل یسنا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و زیبا - طرحی شیک - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - انگشتری تک و خاص مناسب بانوان خوش سلیقه - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960703/28
 • 86,000   تومان
  115,000 تومان
 • کد جواهر
  14175
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر گردنبند فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

گردنبند فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین گردنبند فیروزه نیشابوری خوشرنگ و خوش نقش - مدل گردنبند شیک، زیبا و با دوام - گردنبندی خاص و چشمگیر - مورد پسند بانوان خوش سلیقه - با این گردنبند زیبا در مهمانی ها بدرخشید - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین گردنبند نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 تا 7 گرم - سری: 960703/56
 • 110,000   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  14160
 • خرید گردنبند
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5 گرم - سری: 960703/38
 • 90,000   تومان
  130,000 تومان
 • کد جواهر
  14153
 • خرید انگشتر
مقایسه جواهر سرویس فیروزه سفید صنعتی زنانه

سرویس فیروزه سفید صنعتی زنانه

 • استیل - سرویس با نگین های فیروزه سفید - سرویس شامل : گردنبند و گوشواره می باشد - سرویس با نگین های فیروزه سفید - سرویس شامل : گردنبند و گوشواره می باشد - نگین صنعتی سنتاتیک میباشد - نگین با تراش دامله - سری: 960715/12
 • 25,000   تومان
  50,000 تومان
 • کد جواهر
  14148
 • خرید سرویس
مقایسه جواهر انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خاص

انگشتر فیروزه نیشابوری شجری زنانه رودیوم خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری شجری خوشرنگ و زیبا - انگشتری درشت - طرحی شیک - مناسب بانوان خوش سلیقه - شجرهای زیبا و منحصر به فردی در نگین انگشتر نمایان است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 960703/41
 • 150,000   تومان
  220,000 تومان
 • کد جواهر
  14143
 • خرید انگشتر

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار

http://www.javaheribina.com/blogs/%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7/ 

 

  

 

نظرات مشتریان

 • ضیا شکری

  دهلران

 • با عرض سلام وخسته نباشید خدمت مدیر محترم و کارکنان و جواهر سازان جواهری بینا. با درنظر گرفتن باارزش بودن تمامی جواهرات جواهرسازی بینا از شما درخواست دارم که جواهرهای با نگین لعل نیز به این نمایشگاه و جواهری اضافه کنید. باتشکر
 • پریسا سراجی

 • سلام .خسته نباشید.اولا ممنون و سپاسگزارم به خاطر پرسنل خوبتون و رفتار مناسب و شایسته شون و صبوری بابت پاسخگویی به مشتری.دوما امروز بسته به دستم رسید بسیار همه چیز زیبا و خوب بود.بازم از شما و سایت خوبتون سپاسگزارم.در ضمن یک انگشتر برای مادرم گرفته بودم برای هدیه که خیلی راضی بود و خوشش اومد.حتما مشتری دائمی شما خواهیم شد.بازم ممنون.در پناه حق
 • ثبت و مشاهده نظرات

جدیدترین پست های مجله جواهرات جواهری بینا

 • سنگ شناسی الماس وخواص آن
 • سنگ الماس تحت شرایط دمای بالا و فشار است که فقط حدود 100 مایل در زیر سطح زمین وجود دارد. الماس از کربن خالص تشکیل شده است. وزن مخصوص الماس 3.5 ضریب شکست آن 2.42 و سختی آن در مقیاس موس ، مساوی 10 است. الماس به رنگهای مختلف پیدا می‌شود. الماس با سنگهای کیمبرلیتی که از اعماق زیاد منشا...
 • 24 مهر 1396

  ادامه
 • سرویس نقره شیک زنانه
 • جواهرات از آن دست تولیدات انسان می باشد که از قدیم مورد توجه بسیاری از دختران و زنان بوده ، به طوری که یکی از بهترین و رایج ترین هدیه هایی که آقایان می توانند به بانوان بدهند . در این بخش از بلاگ جواهری بینا تصاویری از سرویس نقره زنانه بسیار زیبا، شیک و خاص آماده کرده ایم...
 • 25 شهریور 1396

  ادامه
 • جغد در جواهر سازی
 • جغد در جواهر سازی: جغد به دلیل فعالیت های شبانه اش شناخته می شود و از این رو نماد ادراک و توانایی ذهنی می باشد. جغد ها بینایی و شنوایی فوق العاده ای دارند. از آنجا که جغدها می توانند چیزهایی ببینند که دیگران نمی توانند، پنداشته می شود که صاحب جوهر درک و دانش حقیقی باشند. در...
 • 09 شهریور 1396

  ادامه
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ
 • زیورآلات نقره آقایان خوش سلیقه و خوش تیپ رنگ خنثی نقره (خاکستری) برای زیور آلات نقره آقایان باعث می شود آنرا باهرلباسی که استفاده میکنید ست کنید. همچنین شما میتوانید زیورآلات نقره آقایان را با توجه به رنگ خنثی آن میتوانید همراه با حلقه عروسی خود از آن استفاده کرده...
 • 23 مهر 1396

  ادامه
ارسال پیام به پشتیبانی
بستن پنجره