موکل   moshavere  

پرداخت آنلاين وجه


این نوع پرداخت برای موارد زیر می باشد:
1- موارد فوری و فورس ماژور
2- ساخت جواهرات نقره سفارشی
3- کلی فروشی

میزان وجه پرداختی به تومان:
Security Code
کد امنیتی:


یشم  چندجواهر  هبهاب  

  

 

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره