ُانگشتر توپاز   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

کشکول (کوک)

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک استخوانی و با شرابه ترکیبی از استخوان و کشکول می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 23 سانتی متر می باشد و با وزن: حدود 19 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 971102/11
 • 524,000   تومان
  724,000 تومان
 • کد جواهر
  16680
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و درشت

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - تسبیح درشت و سنگین - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 49/6 گرم - سری: 14020510/43.*.
 • 1,458,000   تومان
  1,620,000 تومان
 • کد جواهر
  30504
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خوشرنگ و شیک

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خوشرنگ و شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و با شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 32/5 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/59.*.
 • 720,000   تومان
  810,000 تومان
 • کد جواهر
  29933
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - وزن : حدود 29/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/50.*.
 • 648,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  29851
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای زیبا

تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - وزن : حدود 13/9 گرم - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/53.*.
 • 396,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  29917
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح چند جواهر 33 دانه ای زیبا

تسبیح چند جواهر 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه از جنس استخوان - وزن : حدود 15/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/48.*.
 • 480,000   تومان
  540,000 تومان
 • کد جواهر
  29953
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و خاص

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 33/8 گرم - سری: 14020510/39.*.
 • 1,944,000   تومان
  2,160,000 تومان
 • کد جواهر
  30500
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 40 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/46.*.
 • 1,776,000   تومان
  1,980,000 تومان
 • کد جواهر
  29951
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و شیک

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن : حدود 23/6 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/52.*.
 • 804,000   تومان
  900,000 تومان
 • کد جواهر
  29915
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین 101 دانه ای زیبا

تسبیح کشکول (کوک) دارچین 101 دانه ای زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) دارچین 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن : حدود 15/8 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/58.*.
 • 480,000   تومان
  540,000 تومان
 • کد جواهر
  29932
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن : حدود 21/5 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/57.*.
 • 648,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  29931
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 37/5 گرم - سری: 1400616/5**D
 • 1,902,000   تومان
  2,184,000 تومان
 • کد جواهر
  24152
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) زیبای 101 دانه ای خاص

تسبیح کشکول (کوک) زیبای 101 دانه ای خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن تسبیح : 39/7 گرم - سری: 14020510/42.*.
 • 1,782,000   تومان
  1,980,000 تومان
 • کد جواهر
  30503
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ابریشمی - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/1**D
 • 1,614,000   تومان
  1,854,000 تومان
 • کد جواهر
  24142
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 22/3 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/45.*.
 • 1,200,000   تومان
  1,350,000 تومان
 • کد جواهر
  29950
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 101 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - وزن : حدود 33/7 گرم - تسبیح با شیخک و شرابه کوک - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/47.*.
 • 1,440,000   تومان
  1,620,000 تومان
 • کد جواهر
  29952
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و شیک

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا و شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 13/8 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020628/13**AM
 • 582,000   تومان
  648,000 تومان
 • کد جواهر
  30861
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 27/4 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/2**D
 • 1,428,000   تومان
  1,638,000 تومان
 • کد جواهر
  24143
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا و فیروزه - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - وزن : حدود 51/9 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/65.*.
 • 810,000   تومان
  900,000 تومان
 • کد جواهر
  29955
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای نقره کوب خاص

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای نقره کوب خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) دانه درشت - تسبیح 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - وزن : حدود 14/7 گرم - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - سری: 14020224/69.*.
 • 1,536,000   تومان
  1,710,000 تومان
 • کد جواهر
  29959
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای زیبا

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک)و استخوان 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس استخوان و شرابه کوک و استخوان - وزن : حدود 13/6 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 14020224/55.*.
 • 480,000   تومان
  540,000 تومان
 • کد جواهر
  29929
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره