َانگشتر مردانه   جواهرات  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

کشکول (کوک)

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک استخوانی و با شرابه ترکیبی از استخوان و کشکول می باشد - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 23 سانتی متر می باشد و با وزن: حدود 19 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 971102/11
 • قیمت :
  260,000   تومان
 • کد جواهر
  16680
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) درشت 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) درشت 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیح دست ساز - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 48/8 گرم - سری: 990716/29 **d
 • 305,000   تومان
  345,000 تومان
 • کد جواهر
  20851
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 27/4 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/2**D
 • 595,000   تومان
  675,000 تومان
 • کد جواهر
  24143
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای شیک

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای زیبا - تسبیحی شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 23/4 گرم - سری: 1400616/16**D
 • 720,000   تومان
  815,000 تومان
 • کد جواهر
  24198
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای بسیار زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 37/5 گرم - سری: 1400616/5**D
 • 790,000   تومان
  900,000 تومان
 • کد جواهر
  24152
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبای 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبای 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوش نقش میخکوب شده - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی درشت - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیحی درشت و خوش دست - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 53/7 گرم - سری: 1400616/11**D
 • 695,000   تومان
  785,000 تومان
 • کد جواهر
  24190
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خوشرنگ و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ابریشمی - وزن: حدود 53/7 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/1**D
 • 675,000   تومان
  765,000 تومان
 • کد جواهر
  24142
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 22 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/4**D
 • 595,000   تومان
  675,000 تومان
 • کد جواهر
  24145
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با طرحی خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با طرحی خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با طرحی زیبا و خاص - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش هلی - تسبیحی خاص مناسب افراد خوش سلیقه - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 26 گرم - سری: 1400616/13**D
 • 790,000   تومان
  900,000 تومان
 • کد جواهر
  24193
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی زیبا و شیک با تراش دانه هلی درشت - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 31/9 گرم - سری: 1400616/12**D
 • 635,000   تومان
  720,000 تومان
 • کد جواهر
  24191
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و خوش دست

تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای خاص و خوش دست

 • تسبیح کشکول (کوک) 101 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش دانه کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک سنگی و سه عدد کشکول در شرابه تسبیح به زیبایی قرار داده شده - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 17/7 گرم - سری: 1400616/15**D
 • 720,000   تومان
  815,000 تومان
 • کد جواهر
  24195
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) بسیار خاص

تسبیح کشکول (کوک) بسیار خاص

 • تسبیح 33 دانه ای شیک و خاص - تسبیحی خوش دست هلی شکل - تسبیح با شیخک سنگی و سه عدد کوک به زیبایی در شرابه تسبیح قرار گرفته - تسبیح کشکول طبیعی و اصلی - وزن : حدود 28/9 گرم - سری: 1400616/8**D
 • 395,000   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  24157
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای زیبا و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای زیبا و خوشرنگ

 • تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک با تراش کروی - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و با شرابه ای زیبا که با چند مهره کوک تزیین شده است - وزن: حدود 25/7 گرم - دانه های تسبیح طبیعی و اصلی میباشد - سری: 1400616/3**D
 • 595,000   تومان
  675,000 تومان
 • کد جواهر
  24144
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

  هبهاب نگین چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره