جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 219650

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

کشکول (کوک)

تسبیح کشکول (کوک) 33دانه ای با مرصع صدف بسیار زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 33دانه ای با مرصع صدف بسیار زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع صدف - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 37/1 گرم - سری: 14011112/1**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28961
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) با مرصع کهربا و فیروزه 33 دانه ای خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) با مرصع کهربا و فیروزه 33 دانه ای خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا و فیروزه - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک از جنس کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 33/4 گرم - سری: 14011112/2**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28962
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 28/1 گرم - سری: 14011112/3**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28963
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه زیبا

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای با مرصع کهربا و فیروزه زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا و فیروزه - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 31/7 گرم - سری: 14011112/4**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28964
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 30/2 گرم - سری: 14011112/5**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28965
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 20/1 گرم - سری: 14011112/6**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28966
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا با مرصع کاری کهربا

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای خاص و زیبا با مرصع کاری کهربا

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا مرصع کهربا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک کوک و شرابه ابریشمی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 29/5 گرم - سری: 14011112/7**D
 • 877,000   تومان
  975,000 تومان
 • کد جواهر
  28967
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) زنجبیل 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) زنجبیل 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح کوک زنجبیل خوشرنگ و خاص دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 33/1 گرم - سری: 14011103/9**D
 • 931,000   تومان
  1,035,000 تومان
 • کد جواهر
  28846
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ و خاص 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) خوشرنگ و خاص 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) خاص و زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه سنگی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 13/7 گرم - سری: 14011103/18**D
 • 420,000   تومان
  465,000 تومان
 • کد جواهر
  28810
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه از جنس استخوان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 24/7 گرم - سری: 14011103/17**D
 • 499,000   تومان
  555,000 تومان
 • کد جواهر
  28809
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا 33 دانه ای

 • تسبیح کشکول (کوک) و استخوان زیبا - تسبیح 33 دانه ای بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه از جنس استخوان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 30 گرم - سری: 14011103/16**D
 • 499,000   تومان
  555,000 تومان
 • کد جواهر
  28808
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) زنجبیل 33 دانه ای بسیار عالی

تسبیح کشکول (کوک) زنجبیل 33 دانه ای بسیار عالی

 • تسبیح کوک زنجبیل خوشرنگ و خاص دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 34/7 گرم - سری: 14011103/10**D
 • 931,000   تومان
  1,035,000 تومان
 • کد جواهر
  28811
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) دارچین 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 25/9 گرم - سری: 14011103/11**D
 • 905,000   تومان
  1,000,000 تومان
 • کد جواهر
  28812
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچین خاص و خوشرنگ 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) دارچین خاص و خوشرنگ 33 دانه ای

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 11/8 گرم - سری: 14011103/12**D
 • 756,000   تومان
  840,000 تومان
 • کد جواهر
  28813
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دارچینی 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

تسبیح کشکول (کوک) دارچینی 33 دانه ای خاص و خوشرنگ

 • تسبیح کوک دارچین خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 18 گرم - سری: 14011103/13**D
 • 823,000   تومان
  915,000 تومان
 • کد جواهر
  28814
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دست ساز 33 دانه ای خاص

تسبیح کشکول (کوک) دست ساز 33 دانه ای خاص

 • تسبیح کوک دست ساز خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 14/2 گرم - سری: 14011103/21**D
 • 715,000   تومان
  795,000 تومان
 • کد جواهر
  28817
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) دست ساز خوشرنگ خاص

تسبیح کشکول (کوک) دست ساز خوشرنگ خاص

 • تسبیح کوک دست ساز خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 15/5 گرم - سری: 14011103/22**D
 • 715,000   تومان
  795,000 تومان
 • کد جواهر
  28818
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای دست ساز خاص

تسبیح کشکول (کوک) 33 دانه ای دست ساز خاص

 • تسبیح کوک دست ساز خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 15/6 گرم - سری: 14011103/23**D
 • 635,000   تومان
  705,000 تومان
 • کد جواهر
  28819
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) زیبا دست ساز 33 دانه ای

تسبیح کشکول (کوک) زیبا دست ساز 33 دانه ای

 • تسبیح کوک دست ساز خوشرنگ و خاص - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 18 گرم - سری: 14011103/24**D
 • 715,000   تومان
  795,000 تومان
 • کد جواهر
  28820
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) درشت 33 دانه ای مرصع کاری شده خاص و زیبا

تسبیح کشکول (کوک) درشت 33 دانه ای مرصع کاری شده خاص و زیبا

 • تسبیح کشکول (کوک) دانه درشت - تسبیح 33 دانه ای مرصع کاری شده درشت و سنگین - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - تسبیح با شیخک و شرابه سنگی - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 48 گرم - سری: 14011103/2**D
 • 797,000   تومان
  885,000 تومان
 • کد جواهر
  28789
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای مینا کاری شده

تسبیح کشکول (کوک) خاص 33 دانه ای مینا کاری شده

 • تسبیح کشکول (کوک) دانه درشت مینا کاری شده - تسبیح 33 دانه ای - تسبیحی بسیار زیبا و شیک - دانه های تسبیح خوش نقش و زیبا - تسبیح خوش دست مناسب افرادی که به دنبال کارهای خاص و منحصر به فرد هستند - هدیه ای ماندگار و ارزشمند برای عزیزانتان - دانه های این تسبیح طبیعی و اصلی می باشد - وزن: حدود 31/9 گرم - سری: 14011103/3**D
 • 756,000   تومان
  840,000 تومان
 • کد جواهر
  28790
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره