جواهرات   انگشتر زنانه  
حراج مناسبتی 1132450

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

یسر

تسبیح یسر 101 دانه ای میخکوب زیبا

تسبیح یسر 101 دانه ای میخکوب زیبا

 • تسبیح یسر 101 دانه ای خوش نقش میخکوب - تسبیحی خوش دست کروی شکل - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 37/6 گرم - سری: 1400426/2**BE
 • 1,041,300   تومان
  1,157,000 تومان
 • کد جواهر
  23716
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 بسیار زیبا

تسبیح یسر 101 بسیار زیبا

 • تسبیح یسر 101 دانه ای خاص و زیبا - تسبیحی خوش دست و خوش تراش - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 32/5 گرم - سری: 1400629/32**D
 • 1,005,000   تومان
  1,155,000 تومان
 • کد جواهر
  24502
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب و مرصع کهربا و صدف

تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب و مرصع کهربا و صدف

 • تسبیح یسر 33 دانه ای مصری خوش دست و شیک - دانه های تسبیح میخکوب و با مرصع کهربا و صدف - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تراش دانه ها به صورت هلی می باشد - تسبیح با وزن : حدود 19 گرم - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - سری: 1400426/19**BE
 • 930,600   تومان
  1,034,000 تومان
 • کد جواهر
  23792
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب

تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش دست با سری عدسی میخکوب - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تراش دانه ها به صورت هلی می باشد - تسبیح با وزن : حدود 38/8 گرم - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - سری: 1400426/21**BE
 • 725,400   تومان
  806,000 تومان
 • کد جواهر
  23790
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای خاص درشت

تسبیح یسر 33 دانه ای خاص درشت

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش دست دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - تسبیح درشت و سنگین و با وزن : حدود 60 گرم - سری: 1400426/24**BE
 • 573,300   تومان
  637,000 تومان
 • کد جواهر
  23714
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 دانه خاص

تسبیح یسر 101 دانه خاص

 • تسبیح یسر 101 دانه ای دانه کروی - تسبیحی خوش دست ، خاص و خوش تراش - سری و عدسی طرح دار میخکوب - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 35/5 گرم - سری: 1400426/25**BE
 • 795,600   تومان
  884,000 تومان
 • کد جواهر
  23660
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای گلد مصری

تسبیح یسر 33 دانه ای گلد مصری

 • تسبیح یسر گلد 33 دانه ای مصری - تسبیحی خوشرنگ دانه هلی - تسبیحی زیبا و شیک - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 11/2 گرم - سری: 1400426/6**BE
 • 573,300   تومان
  637,000 تومان
 • کد جواهر
  23718
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

 • تسبیح یسر 101 دانه ای خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - تسبیح با وزن : حدود 26 گرم - سری: 1400426/8**BE
 • 538,200   تومان
  598,000 تومان
 • کد جواهر
  23722
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب

تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح مصری خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14/2 گرم - سری: 1400426/9**BE
 • 561,600   تومان
  624,000 تومان
 • کد جواهر
  23723
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب مصری

تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب مصری

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح مصری خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14/7 گرم - سری: 1400426/11**BE
 • 573,300   تومان
  637,000 تومان
 • کد جواهر
  23725
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

 • تسبیح یسر 101 دانه ای خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - تسبیح با وزن : حدود 20/5 گرم - سری: 1400426/7**BE
 • 549,900   تومان
  611,000 تومان
 • کد جواهر
  23721
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر مصری میخکوب با مرصع فیروزه و مرجان

تسبیح یسر مصری میخکوب با مرصع فیروزه و مرجان

 • تسبیح یسر 33 دانه ای مصری خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح با مرصع فیروزه و مرجان - تسبیحی خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14 گرم - سری: 1400426/12**BE
 • 584,100   تومان
  649,000 تومان
 • کد جواهر
  23726
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

   نگین هبهاب چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره