انگشتر زمرد    

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

یسر

تسبیح یسر 33 دانه ای خاص درشت

تسبیح یسر 33 دانه ای خاص درشت

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش دست دانه هلی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - تسبیح درشت و سنگین و با وزن : حدود 60 گرم - سری: 1400426/24**BE
 • قیمت :
  490,000   تومان
 • کد جواهر
  23714
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 دانه خاص

تسبیح یسر 101 دانه خاص

 • تسبیح یسر 101 دانه ای دانه کروی - تسبیحی خوش دست ، خاص و خوش تراش - سری و عدسی طرح دار میخکوب - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 35/5 گرم - سری: 1400426/25**BE
 • قیمت :
  680,000   تومان
 • کد جواهر
  23660
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر مصری میخکوب 101 دانه ای

تسبیح یسر مصری میخکوب 101 دانه ای

 • تسبیح یسر 101 دانه ای مصری 4 میل - تسبیحی خوشرنگ با تراش کروی - تسبیحی زیبا و شیک - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 12 گرم - سری: 1400426/4**BE
 • قیمت :
  460,000   تومان
 • کد جواهر
  23720
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای گلد مصری

تسبیح یسر 33 دانه ای گلد مصری

 • تسبیح یسر گلد 33 دانه ای مصری - تسبیحی خوشرنگ دانه هلی - تسبیحی زیبا و شیک - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 11/2 گرم - سری: 1400426/6**BE
 • قیمت :
  490,000   تومان
 • کد جواهر
  23718
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب

تسبیح یسر 33 دانه ای مصری میخکوب

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح مصری خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14/2 گرم - سری: 1400426/9**BE
 • قیمت :
  480,000   تومان
 • کد جواهر
  23723
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب مصری

تسبیح یسر 33 دانه ای میخکوب مصری

 • تسبیح یسر 33 دانه ای خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح مصری خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14/7 گرم - سری: 1400426/11**BE
 • قیمت :
  490,000   تومان
 • کد جواهر
  23725
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

تسبیح یسر 101 دانه ای زیبا

 • تسبیح یسر 101 دانه ای خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - تسبیح با وزن : حدود 20/5 گرم - سری: 1400426/7**BE
 • قیمت :
  470,000   تومان
 • کد جواهر
  23721
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح یسر مصری میخکوب با مرصع فیروزه و مرجان

تسبیح یسر مصری میخکوب با مرصع فیروزه و مرجان

 • تسبیح یسر 33 دانه ای مصری خوش نقش میخکوب دانه هلی - تسبیح با مرصع فیروزه و مرجان - تسبیحی خوش دست - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی یا ابریشمی - تسبیح یسر طبیعی و اصلی - وزن : حدود 14 گرم - سری: 1400426/12**BE
 • قیمت :
  499,000   تومان
 • کد جواهر
  23726
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یشم چندجواهر هبهاب  

  

 

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره