انگشتر زنانه   مشاوره سنگ درمانی  
حراج مناسبتی 014258

مشاهده نتایج جستجو

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

نگین انگشتر عقیق یمنی

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خوشرنگ و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خوشرنگ و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود قدیمی خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 14/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/3
 • 475,000   تومان
  500,000 تومان
 • کد جواهر
  25706
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی درشت ، شیک و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی درشت ، شیک و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود قدیمی خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 15 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/2
 • 617,500   تومان
  650,000 تومان
 • کد جواهر
  25705
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص و خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص و خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود قدیمی درشت خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 16 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/1
 • 427,500   تومان
  450,000 تومان
 • کد جواهر
  25703
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 13/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/12
 • 228,000   تومان
  240,000 تومان
 • کد جواهر
  25694
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 16 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/11
 • 180,500   تومان
  190,000 تومان
 • کد جواهر
  25693
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود قدیمی خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 12 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/10
 • 209,000   تومان
  220,000 تومان
 • کد جواهر
  25692
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 9 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400806/24
 • 237,500   تومان
  250,000 تومان
 • کد جواهر
  25685
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی زیبا و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی زیبا و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص قدیمی - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 6 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400916/18
 • 456,000   تومان
  480,000 تومان
 • کد جواهر
  25672
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود قدیمی خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 7 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400916/17
 • 142,500   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  25671
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خوشرنگ درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خوشرنگ درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 12/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/9
 • 475,000   تومان
  500,000 تومان
 • کد جواهر
  25664
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی درشت خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی درشت خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 13/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/8
 • 256,500   تومان
  270,000 تومان
 • کد جواهر
  25663
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شفت العبد خوشرنگ و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی شفت العبد خوشرنگ و خاص

 • نگین عقیق یمنی خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 1 گرم می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/20
 • 142,500   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  25639
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 10/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/7
 • 332,500   تومان
  350,000 تومان
 • کد جواهر
  25636
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ شفت العبد بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ شفت العبد بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی خاص - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 1/4 گرم می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/19
 • 180,500   تومان
  190,000 تومان
 • کد جواهر
  25638
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 12 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/6
 • 570,000   تومان
  600,000 تومان
 • کد جواهر
  25635
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود درشت خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 15 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/4
 • 370,500   تومان
  390,000 تومان
 • کد جواهر
  25633
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و درشت

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و درشت

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی درشت و سنگین و با وزن حدود : 12 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400909/5
 • 522,500   تومان
  550,000 تومان
 • کد جواهر
  25634
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود قدیمی خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 3 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 1400916/15
 • 142,500   تومان
  150,000 تومان
 • کد جواهر
  25610
 • خرید نگین انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره