انگشتر   دستبند  

مشاهده نتایج جستجو

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

نگین انگشتر عقیق یمنی

نگین انگشتر عقیق یمنی سرخ و آبدار خاص خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی سرخ و آبدار خاص خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی سرخ آبدار بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت دامله می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14010827/5
 • 750,000   تومان
  825,000 تومان
 • کد جواهر
  28298
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی سرخ و آبدار خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی سرخ و آبدار خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی سرخ آبدار بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت دامله می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14010827/6
 • 750,000   تومان
  825,000 تومان
 • کد جواهر
  28299
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 3/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/20
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26270
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 3/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/21
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26271
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/19
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26269
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/18
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26268
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 6 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/17
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26266
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/16
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26263
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و شیک

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 3 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/15
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26262
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع زیبا و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع زیبا و خاص

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/10
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26261
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود شیک و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 4 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/14
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26250
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع شیک و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع شیک و خاص

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 7 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/7
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26241
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و شیک

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/6
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26233
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص با نقش هایی زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص با نقش هایی زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/8
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26242
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار خاص - نگینی خوشرنگ و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 4/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/13
 • 110,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  26243
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و شیک

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و شیک

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 6/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/1
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26223
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص و زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 6 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/2
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26224
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص با نقش هایی زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خاص با نقش هایی زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار خاص و خوش نقش ( رنگ نگین زمانی که نور از آن عبور میکند به رنگ سرخ دیده می شود ) - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 7/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14001106/11
 • 150,000   تومان
  200,000 تومان
 • کد جواهر
  26225
 • خرید نگین انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره