عقیق   سنگ درمانی  

مشاهده نتایج جستجو

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

نگین انگشتر عقیق یمنی

نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار خوشرنگ و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی بسیار خوشرنگ و خاص

 • نگین عقیق یمنی زیبای خوشرنگ و خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق یمنی با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی اصلی می باشد - سری : 14020815/10
 • 450,000   تومان
  495,000 تومان
 • کد جواهر
  31181
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی خوشرنگ خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) -
 • 350,000   تومان
  395,000 تومان
 • کد جواهر
  30931
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی خوشرنگ خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 4/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری :14020701/7
 • 120,000   تومان
  180,000 تومان
 • کد جواهر
  30886
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خاص و زیبای خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی خاص و زیبای خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی خوشرنگ خاص - قابل سفارش برای انواع زیور آلات: انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق یمنی با وزن حدود : 7 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020611/6
 • 320,000   تومان
  385,000 تومان
 • کد جواهر
  30810
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 3 قیراط می باشد - سری: 14020530/1
 • 70,000   تومان
  90,000 تومان
 • کد جواهر
  30698
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 2/5 قیراط می باشد - سری: 14020530/2
 • 90,000   تومان
  120,000 تومان
 • کد جواهر
  30699
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: 2 قیراط می باشد - سری: 14020530/3
 • 80,000   تومان
  110,000 تومان
 • کد جواهر
  30700
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 2 قیراط می باشد - سری: 14020530/4
 • 110,000   تومان
  140,000 تومان
 • کد جواهر
  30701
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود زیبا و خاص

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 2 قیراط می باشد - سری: 14020530/5
 • 65,000   تومان
  95,000 تومان
 • کد جواهر
  30702
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خاص و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 2 تا 5 قیراط می باشد - سری: 14020522/15
 • 90,000   تومان
  135,000 تومان
 • کد جواهر
  30654
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 4 تا 6 قیراط می باشد - سری: 14020522/16
 • 120,000   تومان
  160,000 تومان
 • کد جواهر
  30655
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود خوشرنگ و خاص زیبا

 • نگین عقیق یمنی کبود خوشرنگ و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود -"دقت داشته باشید که قیمت ارائه شده مخصوص یک نگین می باشد" - به صورت رندوم یکی از نگین ها ارسال خواهد شد - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 4 تا 6 قیراط می باشد - سری: 14020522/17
 • 140,000   تومان
  195,000 تومان
 • کد جواهر
  30656
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی خاص با حکاکی هفت شرف

نگین انگشتر عقیق یمنی خاص با حکاکی هفت شرف

 • نگین عقیق یمنی بسیار زیبا با حکاکی هفت شرف - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی بیضی می باشد - نگین با وزن حدود : 7 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020524/20*.
 • 350,000   تومان
  395,000 تومان
 • کد جواهر
  30637
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی زیبا و خوشرنگ با حکاکی هفت شرف

نگین انگشتر عقیق یمنی زیبا و خوشرنگ با حکاکی هفت شرف

 • نگین عقیق یمنی بسیار زیبا با حکاکی هفت شرف - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی بیضی می باشد - نگین با وزن حدود : 5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020524/21*.
 • 350,000   تومان
  395,000 تومان
 • کد جواهر
  30638
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی جزع به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 6 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020522/1
 • 250,000   تومان
  290,000 تومان
 • کد جواهر
  30640
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع زیبا و خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع زیبا و خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی جزع به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020522/2
 • 260,000   تومان
  300,000 تومان
 • کد جواهر
  30641
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی جزع به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 6 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020522/3
 • 250,000   تومان
  290,000 تومان
 • کد جواهر
  30642
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع خوشرنگ بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی جزع بسیار زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تراش نگین عقیق یمنی جزع به صورت بیضی می باشد - نگین عقیق با وزن حدود : 5/5 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 14020522/4
 • 220,000   تومان
  260,000 تومان
 • کد جواهر
  30643
 • خرید نگین انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره