جواهرات   انگشتر زنانه  

مشاهده نتایج جستجو

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر یاقوت سرخ

انگشتر یاقوت سرخ خاص رودیوم خوشرنگ آفریقایی

انگشتر یاقوت سرخ خاص رودیوم خوشرنگ آفریقایی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/2 گرم - سری: 14011016/50**D
 • 1,265,000   تومان
  1,450,000 تومان
 • کد جواهر
  28830
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی زنانه خاص و خوشرنگ

انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی زنانه خاص و خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 4/3 گرم - سری: 14011016/34**D
 • 1,045,000   تومان
  1,200,000 تومان
 • کد جواهر
  28756
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی بسیار عالی

انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی بسیار عالی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/7 گرم - سری: 14011016/38**D
 • 900,000   تومان
  1,030,000 تومان
 • کد جواهر
  28763
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی فاخر رودیوم خاص و خوشرنگ

انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی فاخر رودیوم خاص و خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 6/4 گرم - سری: 14011016/46**D
 • 1,555,000   تومان
  1,785,000 تومان
 • کد جواهر
  28767
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ زنانه خاص و زیبا

انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ زنانه خاص و زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 2/4 گرم - سری: 14011014/67**AL
 • 340,000   تومان
  375,000 تومان
 • کد جواهر
  28746
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ آفریقایی زیبا زنانه

انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ آفریقایی زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی مدل پرنس - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 4/5 گرم - سری: 14011016/22**D
 • 1,095,000   تومان
  1,377,000 تومان
 • کد جواهر
  28703
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ خاص خوشرنگ آفریقایی زنانه

انگشتر یاقوت سرخ خاص خوشرنگ آفریقایی زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/9 گرم - سری: 14011016/24**D
 • 948,000   تومان
  1,100,000 تومان
 • کد جواهر
  28705
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی خاص زیبا زنانه

انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی خاص زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/4 گرم - سری: 14011016/25**D
 • 827,000   تومان
  920,000 تومان
 • کد جواهر
  28706
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ خاص خوشرنگ آفریقایی رودیوم زنانه

انگشتر یاقوت سرخ خاص خوشرنگ آفریقایی رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد -- (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/4 گرم - سری: 14011016/26**D
 • 1,310,000   تومان
  1,460,000 تومان
 • کد جواهر
  28707
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ و شیک مردانه

انگشتر یاقوت سرخ خوشرنگ و شیک مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند آقایان خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/6 گرم - سری: 14011014/31**AL
 • 430,000   تومان
  480,000 تومان
 • کد جواهر
  28701
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ زیبا و خاص مردانه خوشرنگ

انگشتر یاقوت سرخ زیبا و خاص مردانه خوشرنگ

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند آقایان خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 8 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری می باشد - سری: 14011014/22**AL
 • 970,000   تومان
  1,080,000 تومان
 • کد جواهر
  28693
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ مردانه خوشرنگ زیبا و شیک

انگشتر یاقوت سرخ مردانه خوشرنگ زیبا و شیک

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند آقایان خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/9 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری می باشد - سری: 14011014/24**AL
 • 740,000   تومان
  825,000 تومان
 • کد جواهر
  28695
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی زنانه زیبا فاخر

انگشتر یاقوت سرخ رودیوم آفریقایی زنانه زیبا فاخر

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی مدل پرنس - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/7 گرم - سری: 14011016/7**D
 • 1,385,000   تومان
  1,590,000 تومان
 • کد جواهر
  28686
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار عالی رودیوم زنانه

انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار عالی رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی مدل پرنس - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 5/1 گرم - سری: 14011016/9**D
 • 1,240,000   تومان
  1,425,000 تومان
 • کد جواهر
  28688
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ استار خاص خوشرنگ مردانه

انگشتر یاقوت سرخ استار خاص خوشرنگ مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت استار سرخ بسیار خوشرنگ - انگشتری زیبا مناسب آقایان خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 10 گرم - سری: 14011014/18**AL
 • 945,000   تومان
  1,050,000 تومان
 • کد جواهر
  28675
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی رودیوم خوشرنگ زنانه

انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی رودیوم خوشرنگ زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ و زیبا - انگشتری شیک و مجلسی مدل پرنس - انگشتری چشمگیر و منحصر به فرد - با این انگشتر در مهمانی ها و مجالس خود بدرخشید - مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 4/7 گرم - سری: 14011016/8**D
 • 1,140,000   تومان
  1,310,000 تومان
 • کد جواهر
  28687
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی فاخر دست ساز مردانه

انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی فاخر دست ساز مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ آفریقایی بسیار خوشرنگ - انگشتر دست ساز ، فاخر و باشکوه مناسب آقایان خوش سلیقه - انگشتر خوش ساخت، با دوام و ضخیم - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - انگشتر هنر دست استاد مجید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 9/5 گرم - سری: 14010921/14**AM
 • 1,730,000   تومان
  1,960,000 تومان
 • کد جواهر
  28538
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر یاقوت سرخ فاخر دست ساز خوشرنگ درشت مردانه

انگشتر یاقوت سرخ فاخر دست ساز خوشرنگ درشت مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر یاقوت سرخ بسیار خوشرنگ - انگشتری فاخر و باشکوه مناسب آقایان خوش سلیقه - انگشتر درشت و سنگین - انگشتر خوش ساخت، با دوام و ضخیم - (خواص یاقوت سرخ : خوشبختی، پیوند زوجین، هیبت و شکوه، درمان بیماری های قلبی و سرطان خون، درمان ناتوانی های جنسی و ناباروری، ضدافسردگی و ... ) - دو نگین زمرد روی رکاب انگشتر به زیبایی مخراج کاری دستی شده است - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 21/8 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری می باشد - سری: 14010830/20**M
 • 6,750,000   تومان
  7,650,000 تومان
 • کد جواهر
  28495
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
 نگین هبهاب چندجواهر  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره