انگشتر زنانه و مردانه   مشاوره سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه

درحال بارگذاری...

انگشتر

انگشتر عقیق شرف الشمس پشت بسته همراه با حرز امام جواد

انگشتر عقیق شرف الشمس پشت بسته همراه با حرز امام جواد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/9 گرم - سری: 1400902/2**M
 • 370,000   تومان
  395,000 تومان
 • کد جواهر
  25103
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی زیبا زنانه با ذکر لبیک یا زینب

انگشتر حدید طلایی زیبا زنانه با ذکر لبیک یا زینب

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر لبیک یا زینب - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/8 گرم - سری: 1400819/33**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25094
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی خاص زنانه طرح ستاره سلیمان

انگشتر حدید طلایی خاص زنانه طرح ستاره سلیمان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با طرح ستاره سلیمان - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/6 گرم - سری: 1400819/31**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25096
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق قرمز خوشرنگ پشت بسته همراه با حرز امام جواد مردانه

انگشتر عقیق قرمز خوشرنگ پشت بسته همراه با حرز امام جواد مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق قرمز بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 10/1 گرم - سری: 1400902/19**M
 • 525,000   تومان
  560,000 تومان
 • کد جواهر
  25106
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز مردانه پشت بسته همراه با حرز امام جواد(ع)

انگشتر عقیق سبز مردانه پشت بسته همراه با حرز امام جواد(ع)

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/9 گرم - سری: 1400902/39**M
 • 315,000   تومان
  336,000 تومان
 • کد جواهر
  25105
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق سبز مردانه پشت بسته همراه با حرز امام جواد (ع)

انگشتر عقیق سبز مردانه پشت بسته همراه با حرز امام جواد (ع)

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق سبز بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 7/4 گرم - سری: 1400902/40**M
 • 415,000   تومان
  440,000 تومان
 • کد جواهر
  25104
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق قرمز پشت بسته همراه با حرز امام جواد مردانه

انگشتر عقیق قرمز پشت بسته همراه با حرز امام جواد مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق قرمز بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/9 گرم - سری: 1400902/18**M
 • 375,000   تومان
  400,000 تومان
 • کد جواهر
  25102
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر عقیق شرف الشمس پشت بسته همراه با حرز امام جواد

انگشتر عقیق شرف الشمس پشت بسته همراه با حرز امام جواد

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر عقیق شرف الشمس بسیار خوشرنگ - انگشتر پشت بسته همراه با حرز امام جواد - (خواص عقیق: افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - حکاکی دعای شرف الشمس در پشت نگین با رعایت کامل آداب - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 5/9 گرم - سری: 1400902/1**M
 • 315,000   تومان
  335,000 تومان
 • کد جواهر
  25101
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی با ذکر عین علی زیبا زنانه

انگشتر حدید طلایی با ذکر عین علی زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر عین علی - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 9 گرم - سری: 1400819/30**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25097
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی زنانه زیبا با ذکر عین علی

انگشتر حدید طلایی زنانه زیبا با ذکر عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر عین علی - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/4 گرم - سری: 1400819/32**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25095
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی زنانه با ذکر یا فاطمه الزهرا

انگشتر حدید طلایی زنانه با ذکر یا فاطمه الزهرا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر یا فاطمه الزهرا - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 9 گرم - سری: 1400819/34**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25093
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی زنانه با ذکر یا فاطمه الزهرا

انگشتر حدید طلایی زنانه با ذکر یا فاطمه الزهرا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر یا فاطمه الزهرا - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/5 گرم - سری: 1400819/35**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25092
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم خاص و شیک زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری رودیوم خاص و شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و شیک - انگشتری خاص مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/1 گرم - سری: 1400821/13**A
 • 1,650,000   تومان
  1,760,000 تومان
 • کد جواهر
  25071
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر چند جواهر خاص و شیک زنانه

انگشتر چند جواهر خاص و شیک زنانه

 • نقره 925 عیار - انگشتر چندجواهر بسیار زیبا شامل نگین های فیروزه نیشابوری و عقیق یمنی - مناسب بانوان خاص پسند - با خرید این انگشتر از خواص این نگین ها به طور همزمان بهره ببرید - با این انگشتر در مجالس و مهمانی ها بدرخشید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 6 گرم - سری: 1400821/12**A
 • 660,000   تومان
  705,000 تومان
 • کد جواهر
  25070
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ رودیوم زنانه

انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و شیک - انگشتری خاص مورد پسند خانم های خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 5/9 گرم - سری: 1400821/11**A
 • 600,000   تومان
  640,000 تومان
 • کد جواهر
  25069
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طرح ستاره سلیمان زنانه

انگشتر حدید طرح ستاره سلیمان زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با طرح ستاره سلیمان - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 9/7 گرم - سری: 1400816/13**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25068
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طرح حزب الله زنانه

انگشتر حدید طرح حزب الله زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با طرح حزب الله - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/5 گرم - سری: 1400816/14**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25067
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید با ذکر آیت الکرسی زنانه خاص

انگشتر حدید با ذکر آیت الکرسی زنانه خاص

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر آیت الکرسی - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 6/2 گرم - سری: 1400816/16**M
 • قیمت :
  360,000   تومان
 • کد جواهر
  25066
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید طلایی خاص و زیبا با ذکر عین علی

انگشتر حدید طلایی خاص و زیبا با ذکر عین علی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر عین علی - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 11/2 گرم - سری: 1400816/18**M
 • قیمت :
  510,000   تومان
 • کد جواهر
  25065
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر حدید با ذکر حسبی الله

انگشتر حدید با ذکر حسبی الله

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر حدید طلایی با ذکر حسبی الله - انگشتری زیبا و مجلسی مناسب بانوان شیک پسند - (خواص حدید : حفظ جان از شر دشمنان ، ایمنی از آزار اذیت مردم ، رفع چشم زخم ، دفع بلا ، محافظت در برابر طلسم و جادو ، تقویت تمرکز و ... ) نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش بیضی - وزن: حدود 8/5 گرم - سری: 1400819/29**M
 • قیمت :
  420,000   تومان
 • کد جواهر
  25064
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه خاص و شیک

انگشتر فیروزه نیشابوری مردانه خاص و شیک

 • نقره 925 عیار - انگشتر فیروزه نیشابوری خوشرنگ و خاص - انگشتری مورد پسند آقایان خوش سلیقه - (خواص فیروزه: دفع چشم زخم - افزایش درآمد - بچه دار شدن - محافظت در برابر حوادث و بلایا و ... ) - انگشتر با رکابی خاص و زیبا - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش دامله - وزن: حدود 8/3 گرم - سری: 1400819/24**M
 • قیمت :
  975,000   تومان
 • کد جواهر
  25063
 • خرید انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

فعال سازی نمایش خودکار
یسر چندجواهر هبهاب  

  

 

تماس

tell suport

چت آنلاین

Whatsapp support Telegram support
بستن پنجره