دستبند چرم   سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر موزانایت

انگشتر الماس روسی (موزانایت) رودیوم زنانه

انگشتر الماس روسی (موزانایت) رودیوم زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - نگین های درخشانی روی فریم انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/4 گرم - سری: 14020501/17*..
 • 615,000   تومان
  685,000 تومان
 • کد جواهر
  30392
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور برلیان دست ساز درشت

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور برلیان دست ساز درشت

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی درشت و سنگین با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 23/8 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/18*.
 • 9,410,000   تومان
  10,805,000 تومان
 • کد جواهر
  27657
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دست ساز مردانه

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دست ساز مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 23/8 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری می باشد - سری: 14001110/4*.
 • 4,305,000   تومان
  4,940,000 تومان
 • کد جواهر
  26333
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) رودیوم زیبا زنانه

انگشتر الماس روسی (موزانایت) رودیوم زیبا زنانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - نگین های درخشانی روی فریم انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/7 گرم - سری: 14010904/5**D
 • 575,000   تومان
  660,000 تومان
 • کد جواهر
  28471
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) زنانه خاص رودیوم زیبا

انگشتر الماس روسی (موزانایت) زنانه خاص رودیوم زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - نگین های درخشانی روی فریم انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین معدنی اصلی میباشد - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/7 گرم - سری: 14010904/2**D
 • 575,000   تومان
  660,000 تومان
 • کد جواهر
  28442
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) زنانه خاص رودیوم زیبا

انگشتر الماس روسی (موزانایت) زنانه خاص رودیوم زیبا

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - نگین های درخشانی روی فریم انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 3/6 گرم - سری: 14010904/1**D
 • 560,000   تومان
  640,000 تومان
 • کد جواهر
  28443
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز درشت دور برلیان

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز درشت دور برلیان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی درشت و سنگین با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 28/7 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/19*.
 • 9,185,000   تومان
  10,545,000 تومان
 • کد جواهر
  27658
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان درشت دست ساز

انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان درشت دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 25/1 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/17*.
 • 9,525,000   تومان
  10,935,000 تومان
 • کد جواهر
  27650
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان فاخر دست ساز

انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان فاخر دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - طرح روی رکاب شبکه کاری و تاج برنجی می باشد - سری: 14010815/6**S
 • کد جواهر
  28165
 • تماس بگیرید
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر دست ساز

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب شبکه ای و تاج برنجی می باشد - سری: 14010222/4**S
 • کد جواهر
  27025
 • تماس بگیرید
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز دور برلیانی

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز دور برلیانی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب شبکه ای و تاج برنجی می باشد - سری: 14010222/6**S
 • کد جواهر
  27027
 • تماس بگیرید
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دوربرلیان

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دوربرلیان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد - رکاب انگشتر دست ساز مدل رولکس و دور برلیانی - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب مدل رولکس و تلفیقی از نقره و برنج می باشد - سری: 1400703/6**S
 • کد جواهر
  24246
 • تماس بگیرید
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز سفارشی

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز سفارشی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - کارگاه تخصصی جواهری بینا با استادکاران ماهر و چیره دست سفارش ساخت انگشتر و گردنبند با هر نوع سنگی به صورت سفارشی و تکی می پذیرد - با توجه به سنگ های مختلف این کارها تک و خاص میشوند و فقط بنا به سفارش ساخته می شود . در گذر زمان به علت تک، خاص و با کیفیت بودن قیمتی تر می شود - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب رولکس می باشد - سری: 14001208/3
 • کد جواهر
  26628
 • تماس بگیرید

درحال بارگذاری...

   نگین هبهاب چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره