انگشتر   دستبند  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

انگشتر موزانایت

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) رودیوم فاخر زنانه

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) رودیوم فاخر زنانه

 • نقره 950 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا با رکاب نقره عیار بالا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - 4 عدد الماس به زیبایی روی رکاب انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - وزن: حدود 5/3 گرم - سری: 14010829/4**K
 • قیمت :
  4,050,000   تومان
 • کد جواهر
  28308
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور الماس فاخر

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور الماس فاخر

 • نقره 950 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا با رکاب نقره عیار بالا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص بانوان خوش سلیقه - 8 عدد الماس به زیبایی روی رکاب انگشتر ست شده است - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - وزن: حدود 6/4 گرم - سری: 14010829/5**K
 • قیمت :
  2,750,000   تومان
 • کد جواهر
  28309
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) فاخر دور برلیان دست ساز

انگشتر الماس روسی (موزانایت) فاخر دور برلیان دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتر دست ساز هنر استاد حجت - روی رکاب انگشتر 28 عدد برلیان مخراج شده - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - انگشتر درشت و سنگین همراه با شناسنامه بین المللی - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 16/6 گرم - سری: 14010818/3**AM
 • 9,100,000   تومان
  9,980,000 تومان
 • کد جواهر
  28215
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان فاخر دست ساز

انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان فاخر دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - طرح روی رکاب شبکه کاری و تاج برنجی می باشد - سری: 14010815/6**S
 • 3,800,000   تومان
  4,180,000 تومان
 • کد جواهر
  28165
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) دست ساز فاخر دور برلیان

انگشتر الماس روسی (موزانایت) دست ساز فاخر دور برلیان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - طرح روی رکاب شبکه کاری و تاج برنجی می باشد - سری: 14010805/3**S
 • 5,260,000   تومان
  5,785,000 تومان
 • کد جواهر
  28102
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور برلیان دست ساز درشت

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دور برلیان دست ساز درشت

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی درشت و سنگین با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 23/8 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/18**D
 • 4,779,000   تومان
  5,250,000 تومان
 • کد جواهر
  27657
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز درشت دور برلیان

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز درشت دور برلیان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی درشت و سنگین با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 28/7 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/19**D
 • 4,779,000   تومان
  5,250,000 تومان
 • کد جواهر
  27658
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان درشت دست ساز

انگشتر الماس روسی (موزانایت) دور برلیان درشت دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت (الماس روسی) بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 25/1 گرم - طرح روی رکاب شبکه کاری و اره کاری می باشد - سری: 14010505/17**D
 • 4,780,000   تومان
  4,995,000 تومان
 • کد جواهر
  27650
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر دست ساز

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر دست ساز

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب شبکه ای و تاج برنجی می باشد - سری: 14010222/4**S
 • قیمت :
  2,700,000   تومان
 • کد جواهر
  27025
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز دور برلیانی

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز دور برلیانی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز دور برلیانی با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب شبکه ای و تاج برنجی می باشد - سری: 14010222/6**S
 • قیمت :
  2,300,000   تومان
 • کد جواهر
  27027
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دست ساز مردانه

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دست ساز مردانه

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - وزن: حدود 23/8 گرم - طرح روی رکاب آینه کاری می باشد - سری: 14001110/4**D
 • 2,560,000   تومان
  2,940,000 تومان
 • کد جواهر
  26333
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دوربرلیان

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) فاخر و دوربرلیان

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا - بسیار خاص و خوشرنگ - انگشتر تک و منحصر به فرد - رکاب انگشتر دست ساز مدل رولکس و دور برلیانی - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب مدل رولکس و تلفیقی از نقره و برنج می باشد - سری: 1400703/6**S
 • قیمت :
  3,370,000   تومان
 • کد جواهر
  24246
 • خرید انگشتر نمایش
انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز سفارشی

انگشتر الماس روسی ( موزانایت ) دست ساز سفارشی

 • نقره 925 عیار - نگین انگشتر موزانایت بسیار زیبا و فاخر - انگشتر تک و منحصر به فرد مخصوص اقایان خوش سلیقه - انگشتری دست ساز با رکابی زیبا و خاص - با این انگشتر در مجالس بدرخشید - کارگاه تخصصی جواهری بینا با استادکاران ماهر و چیره دست سفارش ساخت انگشتر و گردنبند با هر نوع سنگی به صورت سفارشی و تکی می پذیرد - با توجه به سنگ های مختلف این کارها تک و خاص میشوند و فقط بنا به سفارش ساخته می شود . در گذر زمان به علت تک، خاص و با کیفیت بودن قیمتی تر می شود - نگین با تراش برلیانی - طرح روی رکاب رولکس می باشد - سری: 14001208/3
 • کد جواهر
  26628
 • تماس بگیرید

درحال بارگذاری...

   نگین هبهاب چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره