انگشتر مردانه   تسبیح  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

تسبیح عقیق

تسبیح عقیق یمنی خاص و زیبا شیک فاخر

تسبیح عقیق یمنی خاص و زیبا شیک فاخر

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 30/6 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14010919/35**D
 • 2,270,000   تومان
  2,605,000 تومان
 • کد جواهر
  28534
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق قرمز خوشرنگ و خاص

تسبیح عقیق قرمز خوشرنگ و خاص

 • تسبیح عقیق قرمز 33 دانه ای خاص و زیبا - این تسبیح بسیار خوش نقش و زیبا و درجه یک است - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - تسبیح معدنی اصلی می باشد - دانه های تسبیح کروی می باشد - این تسبیح حدودا 33 گرم می باشد - سری: 14020231/2
 • 250,000   تومان
  390,000 تومان
 • کد جواهر
  29714
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی فاخر زیبا 33 دانه ای

تسبیح عقیق یمنی فاخر زیبا 33 دانه ای

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 33/7 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14020127/1*.
 • 3,105,000   تومان
  3,450,000 تومان
 • کد جواهر
  29414
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ لاکچری

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای خوشرنگ لاکچری

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 35/3 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14020127/2*.
 • 3,240,000   تومان
  3,600,000 تومان
 • کد جواهر
  29415
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی فاخر 33 دانه ای زیبا و شیک خوشرنگ

تسبیح عقیق یمنی فاخر 33 دانه ای زیبا و شیک خوشرنگ

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 23/7 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14020127/3*.
 • 3,240,000   تومان
  3,600,000 تومان
 • کد جواهر
  29416
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای لاکچری شیک و خاص

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای لاکچری شیک و خاص

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 24/1 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14020127/4*.
 • 2,970,000   تومان
  3,300,000 تومان
 • کد جواهر
  29417
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی فاخر و خاص 33 دانه ای زیبا

تسبیح عقیق یمنی فاخر و خاص 33 دانه ای زیبا

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 23/7 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14020127/6*.
 • 2,970,000   تومان
  3,300,000 تومان
 • کد جواهر
  29418
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق جاسپر 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح عقیق جاسپر 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح عقیق جاسپر 33 دانه ای خوشرنگ - این تسبیح بسیار خوش نقش و زیبا با دانه های درشت است - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - تسبیح معدنی اصلی با تراش کروی - وزن: حدود 55/2 گرم - سری: 991223/21
 • قیمت :
  490,000   تومان
 • کد جواهر
  23134
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای فاخر خوشرنگ زیبا و خاص

تسبیح عقیق یمنی 33 دانه ای فاخر خوشرنگ زیبا و خاص

 • تسبیح عقیق یمنی زیبا فاخر - نگین های خوشرنگ و با کیفیت - تسبیح 33 دانه ای خاص - تسبیح بسیار خوش دست - خواص عقیق : (افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه فلزی طرح نقره - وزن: حدود 20/4 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 14010919/36**D
 • 2,835,000   تومان
  3,255,000 تومان
 • کد جواهر
  28516
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق ام البنین درشت 33 دانه ای خوشرنگ

تسبیح عقیق ام البنین درشت 33 دانه ای خوشرنگ

 • تسبیح عقیق 33 دانه ای کروی - دانه های تسبیح عقیق خوشرنگ با رنگ های مختلف و زیبا - تسبیح خوش دست - تسبیح با شرابه طرح ابریشمی و شیخک سنگی - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - تسبیح درشت وسنگین و با وزن : حدود 51 گرم - سری: 1400416/12
 • قیمت :
  337,000   تومان
 • کد جواهر
  23741
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق نباتی خاص 33 دانه ای درشت

تسبیح عقیق نباتی خاص 33 دانه ای درشت

 • تسبیح عقیق نباتی 33 دانه ای خوش طرح - این تسبیح بسیار خوش نقش و زیبا با دانه های درشت است - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی ، دفع بلا ، افزایش طول عمر ، رفع غم و ... ) - تسبیح خوش دست با شرابه و شیخک خاص - دانه های تسبیح معدنی اصلی می باشد - تسبیح درشت و سنگین و با وزن: حدود 53/2 گرم - سری: 14010418/9
 • 507,000   تومان
  592,000 تومان
 • کد جواهر
  27459
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق شجری 101 دانه ای خوش طرح

تسبیح عقیق شجری 101 دانه ای خوش طرح

 • تسبیح عقیق شجری 101 دانه ای خوش طرح - تسبیح بسیار خوش نقش و زیبا با تراش کروی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 35 سانتی متر می باشد - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - تسبیح عقیق شجری معدنی و اصلی - وزن: حدود 39 گرم - سری: 980321/13
 • قیمت :
  355,000   تومان
 • کد جواهر
  17089
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق رنگی الوان 33 دانه ای تراش دار

تسبیح عقیق رنگی الوان 33 دانه ای تراش دار

 • تسبیح عقیق رنگی الوان زیبا و خوشرنگ - تسبیح 33 دانه ای درشت تراش دار - دانه های تسبیح عقیق به صورت کروی تراش دار است - تسبیح خوش دست - دانه های عقیق خوشرنگ و خوش نقش - تسبیح با شیخک فلزی و شرابه طرح ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 19 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 49 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 971007/44
 • قیمت :
  296,000   تومان
 • کد جواهر
  16252
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق و جید ام البنین (رنگارنگ)33 دانه ای عالی تراش

تسبیح عقیق و جید ام البنین (رنگارنگ)33 دانه ای عالی تراش

 • تسبیح با دانه های عقیق و جید رنگی بسیار خوشرنگ و زیبا - تسبیح 33 دانه ای تراش دار - دانه های تسبیح از سنگ های عقیق و جید درشت با رنگ های متفاوت تشکیل شده است - دانه های تسبیح با تراش کروی - تسبیح با شیخک سنگی و شرابه طرح ابریشمی - طول این تسبیح از ابتدای شیخک تا انتهای دانه ها حدود 22 سانتی متر می باشد - دانه های تسبیح، معدنی اصلی میباشد - وزن: حدود 45 گرم - سری: 960418
 • قیمت :
  304,000   تومان
 • کد جواهر
  13111
 • خرید تسبیح نمایش
تسبیح عقیق رنگی الوان ۳۳ دانه ای تراش دار درشت

تسبیح عقیق رنگی الوان ۳۳ دانه ای تراش دار درشت

 • تسبیح عقیق رنگی الوان زیبا و خوشرنگ - تسبیح 33 دانه ای درشت تراش دار - دانه های تسبیح عقیق به صورت کروی تراش دار است - تسبیح خوش دست - دانه های عقیق خوشرنگ و خوش نقش - تسبیح با شیخک فلزی و شرابه طرح ابریشمی - طول این تسبیح از شیخک تا انتهای دانه ها حدود 20 سانتی متر می باشد - وزن: حدود 52 گرم - دانه های این تسبیح معدنی و اصلی می باشد - سری: 971007/74
 • قیمت :
  355,000   تومان
 • کد جواهر
  16268
 • خرید تسبیح نمایش

درحال بارگذاری...

   نگین هبهاب چندجواهر  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره