انگشتر زنانه و مردانه   مشاوره سنگ درمانی  

مقایسه جواهرات با یکدیگر

حداکثر 4 محصول

انجام مقایسه


درحال بارگذاری...

نگین عقیق یمنی شجری

نگین انگشتر عقیق یمنی درشت خوشرنگ

نگین انگشتر عقیق یمنی درشت خوشرنگ

 • نگین عقیق یمنی خوشرنگ و زیبا - نگینی خاص و منحصر به فرد قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین درشت و سنگین - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن حدود: 2 گرم - سری : 980627/63
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  17760
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی کبود 4 تایی خوشرنگ و عالی

نگین انگشتر عقیق یمنی کبود 4 تایی خوشرنگ و عالی

 • نگین عقیق یمنی کبود بسیار زیبا و خوشرنگ - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین ها به صورت مجموعه 4 عددی ارائه می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین های عقیق معدنی و اصلی می باشند - نگین ها درشت و سنگین و با وزن کلی حدود: 50 قیراط - سری: 990602/12
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  20971
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شجری درشت خاص

نگین انگشتر عقیق یمنی شجری درشت خاص

 • نگین عقیق یمنی شجری خوشرنگ با نقوش زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن: حدود 9 قیراط می باشد - سری: 990126/11
 • قیمت :
  195,000   تومان
 • کد جواهر
  19341
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شجری خوش نقش

نگین انگشتر عقیق یمنی شجری خوش نقش

 • نگین عقیق یمنی زیبا و با کیفیت - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین با وزن: حدود 6 قیراط می باشد - سری: 990416/16
 • قیمت :
  195,000   تومان
 • کد جواهر
  19831
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شجری عسلی خوشرنگ 6 عددی

نگین انگشتر عقیق یمنی شجری عسلی خوشرنگ 6 عددی

 • نگین عقیق یمنی خوشرنگ با تراش بیضی - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین ها به صورت مجموعه 6 عددی ارائه می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - وزن حدود: 8 گرم - سری: 981128/23
 • 190,000   تومان
  390,000 تومان
 • کد جواهر
  19208
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شجری خاص زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی شجری خاص زیبا

 • نگین عقیق یمنی شجری زیبا - کاری خاص و تک - قابل سفارش برای انگشتر و گردنبند که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین عقیق شجری معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 7 قیراط - سری: 981002/7
 • قیمت :
  117,000   تومان
 • کد جواهر
  18767
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع درشت بسیار عالی

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع درشت بسیار عالی

 • نگین عقیق یمنی جزع ، خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق یمنی جزع با تراش دامله - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 12 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 980904/26
 • قیمت :
  97,000   تومان
 • کد جواهر
  18604
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی جزع درشت بسیار عالی

نگین انگشتر عقیق یمنی جزع درشت بسیار عالی

 • نگین عقیق یمنی جزع ، خاص و منحصر به فرد - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق یمنی جزع با تراش بیضی - نگین عقیق درشت و سنگین و با وزن حدود : 14 قیراط می باشد - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - سری : 980904/29
 • قیمت :
  143,000   تومان
 • کد جواهر
  18483
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی درشت زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی درشت زیبا

 • نگین عقیق یمنی عالی - نگینی خاص و منحصر به فرد و زیبا - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق با تراش دامله - نگین عقیق معدنی و اصلی می باشد - نگین درشت و سنگین و با وزن حدود : 27 قیراط می باشد - سری : 980904/7
 • قیمت :
  350,000   تومان
 • کد جواهر
  18446
 • خرید نگین انگشتر نمایش
نگین انگشتر عقیق یمنی شجری درشت خاص بسیار زیبا

نگین انگشتر عقیق یمنی شجری درشت خاص بسیار زیبا

 • نگین عقیق یمنی شجری فوق العاده زیبا - با نقوش کاملا واضح و طبیعی - کاری خاص و تک - قابل سفارش برای انواع زیور آلات : انگشتر و گردنبند و ... که سفارش ساخت آن توسط جواهری بینا پذیرفته می شود - نگین عقیق با تراش بیضی - نگین درشت و سنگین - (خواص عقیق : افزایش رزق و روزی، دفع بلا، افزایش طول عمر، رفع غم و ...) - نگین عقیق یمنی شجری معدنی و اصلی می باشد - وزن: حدود 2 گرم - سری: 980627/80
 • قیمت :
  65,000   تومان
 • کد جواهر
  17792
 • خرید نگین انگشتر نمایش

درحال بارگذاری...

  یسر چندجواهر هبهاب  

    

   

  تماس

  tell suport

  چت آنلاین

  Whatsapp support Telegram support
  بستن پنجره